H 4.6 Centrummaten

Statistiek
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Statistiek

Slide 1 - Slide

H 4.6 Centrummaten

Slide 2 - Slide

Instapsom
som 56 blz 202
Wat is het gemiddelde cijfer van Jay voor gym?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Wat gaan we doen?
 1. Doel
 2. terugblik
 3. Weet je het nog?
 4. Theorie
 5. Zelf opgaven maken
 6. Samenvatting

Slide 5 - Slide

Doel
Vandaag gaan we leren wat:
- Gemiddelde
- Gewogen gemiddelde
- Gemiddelde uit tabel
- Mediaan 
- Modus 
is

Slide 6 - Slide

Turftabel
Beelddiagram
staafdiagram
cirkeldiagram
Lijndiagram
Steel-bladdiagram

Slide 7 - Drag question

Gemiddelde
Gemiddelde cijfer krijg je door alle cijfers bijelkaar op te tellen  en deze te delen door het aantal cijfers

Bijvoorbeeld:
Een klas heeft op een proefwerk de volgende cijfers gehaald:
5, 5, 6, 8, 9, 4, 7, 7, 6, 8, 8
Wat is het gemiddelde cijfer?
Tel alle cijfers bij elkaar op. Dit is: 73
Dit getal deel je door het aantal cijfers: dus 73:11=6,6
Het gemiddelde cijfer is in dit geval 6,6

Slide 8 - Slide

Gewogen gemiddelde
Bijvoorbeeld: 

Slide 9 - Slide

Gewogen gemiddelde uitrekenenHoe reken je het gewogen gemiddelde uit?
7,1 x 3 + 5,8 x 2 + 6,8 x 1 = 39,7
39,7 : 6 = 6,6
Het gewogen gemiddelde is 6,6

Slide 10 - Slide

Gemiddelde uit tabel
Uit een tabel kun je 
ook een gemiddelde berekenen

Slide 11 - Slide

Mediaan
Het gemiddelde is een centrummaat. Een andere centrummaat is de mediaan.

De mediaan is het middelste getal. 
Belangrijk is dat de getallen dan wel op volgorde staan van klein naar groot.

Bij een even aantal getallen is er geen middelste getal.
De mediaan is dan het gemiddelde van de middelste twee getallen

Slide 12 - Slide

Mediaan 

Slide 13 - Slide

Modus
De modus is ook een centrummaat
De modus het het getal wat het meeste voorkomt

Slide 14 - Slide

Modus

Slide 15 - Slide

Even samengevat
 • Gemiddelde: alles bij elkaar optellen en delen door het aantal cijfers
 • Gewogen gemiddelde: cijfer x het aantal keer dat het meetelt. Dit bij elkaar optellen en delen door het aantal keren dat alles meetelt
 • Gemiddelde uit een tabel: zie gewogen gemiddelde
 • Mediaan: het middelste getal
 • Modus: het getal dat het meest voorkomt

Slide 16 - Slide

blz. 207

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Wat is de modus?

Slide 19 - Slide

Zelf oefenen
Som: 56 t/m 73
blz. 202 t/m 209

Slide 20 - Slide

Samenvatting
We hebben het gehad over centrummaten

Namelijk:
- gemiddelde
- gewogen gemiddelde
- mediaan (het middelste getal)
- modus (het getal dat het meeste voorkomt)

Slide 21 - Slide