Begeleiden zorgvrager lesonderwerp 4 les 2

1 / 22
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma
 • Terugblik vorige week opdracht
 • Theorie methodieken 
 • Herstelondersteunende en herstelgerichte zorg
 • Domotica

Slide 2 - Slide

Gentle teaching
Voor mensen met bijzondere kwetsbaarheden die een verhoogd risico lopen zich onveilig te voelen in de nabijheid van anderen en de controle verliezen als ze stress ervaren. (wordt vooral toegepast in de VGHZ)
ernstig 'probleemgedrag' te begeleiden zonder straffen of belonen en zonder de nadruk te leggen op het gedrag dat als problematisch ervaren wordt.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Empathische directe benadering (korsakov)
5-K model
Kort
(k)concreet
(k)consequent
(k)continu
(k)creatief


Slide 5 - Slide

Motiverende gesprekstechniek

Componenten:
 • willen 
 • kunnen
 • klaar zijn (prioriteiten stellen)

Slide 6 - Slide

Trippel C methode
Triple C staat voor Cliënt-Competentie-Coach. Met deze methode leggen we de focus niet op het moeilijke gedrag. We kijken juist maar hoe iemand met moeilijk verstaanbaar gedrag zoveel mogelijk zijn normale leven kan oppakken. Met de dagelijkse routines die daarbij horen.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Methode Urlings
De methode Urlings richt zich op het respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen.
De “methode Urlings” bestaat uit vier elementen:
De fenomenologische benadering (nemen zoals het is)
Aanvullende benaderingswijzen
Het levensverhaal
De huidige behoeften, belevingen en wensen van de ouderen zelf

Slide 9 - Slide

Stappen gedragsverandering

Slide 10 - Slide

Psychomotorische therapie (PMT)
Is het behandelen van mensen met psychische problemen, dmv interventies gericht op de lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

Is een behandeling bij psychische klachten. Door lichamelijke oefeningen te doen, leert de zorgvrager anders om te gaan met zijn klachten.

Slide 11 - Slide

Muziektherapie
Therapie waarbij muziek in allerlei vormen wordt ingezet.

Het kan wenselijk zijn dat een Muziektherapeut de dementerende mens door middel van muziek helpt om uiting aan zijn/haar emoties te geven.
 Een muziektherapeut kan ook advies uitbrengen over de keuze van muziek die een prettige, veilige sfeer oproept en zo onrust voorkomt.

Slide 12 - Slide

29 methoden voor lichte en complexe problematiek gericht op zelfredzaamheid en participatie
Movisie heeft 29 begeleidingsmethoden in kaart gebracht. Het document is interessant voor ambtenaren en professionals in zorg en ondersteuning die zich bezighouden met de extramurale begeleiding van (nieuwe) groepen.

Deze methoden zijn multi-toepasbaar, staan helder beschreven en heel belangrijk: hebben zich in de praktijk bewezen. Begeleiding dus volgens beproefd recept’

Slide 13 - Slide

Herstelondersteunende zorg (HOZ)
Hoop 
Controle over je leven
Betekenis en zin
Sociale verbondenheid en rollen
empowerment


Slide 14 - Slide

4 fasen van herstel

Slide 15 - Slide

Kenmerken van de hulpverlener in herstelondersteunende zorg
 • heeft een attitude van hoop en optimisme;
 • is present (aandachtig aanwezig voor de cliënt);
 • gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze;
 • maakt ruimte voor het persoonlijke verhaal van de cliënt, ondersteunt het opstellen van dit verhaal en sluit er met zorgverlening bij aan;
 • herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt;
 • erkent, benut en stimuleert de ervaringskennis en de ervaringsdeskundigheid van de cliënt;
 • erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen (altijd in overleg met de cliënt);
 • is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van autonomie van de cliënt.

Slide 16 - Slide

3 pijlers van HEE

Slide 17 - Slide

Herstelgerichte zorg
 Herstelgerichte benadering is een behandelmethode die cliënten met psychiatrische stoornissen stimuleert meer zelfredzaam te worden. De benadering heeft niet als doel om iemand volledig te genezen. Het gaat er om cliënten met blijvende beperkingen te begeleiden naar een hogere kwaliteit van leven.

Slide 18 - Slide

Domotica en E Health
Wordt ingezet in het kader van de eigen regie, in eigen kracht zetten en zelf en samenredzaamheid van de zorgvrager.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link

Grondbeginselen financiële ondersteuning

Slide 21 - Slide

Volgende les
Bestudeer:
 Boek begeleiden :thema 3 & 7
          Boek persoonlijke basiszorg deel 2 thema 4

Slide 22 - Slide