4 .1 van stad tot wereldrijk

H4 - De Romeinen
1 / 30
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 30 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H4 - De Romeinen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Van koninkrijk naar republiek
Verhaal: Romulus en Remus stichten in 753 v.C. een stad --> Rome - Romulus eerste koning

Verhaal over Romulus en Remus.....waarschijnlijk een mythe.....


Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Van Koninkrijk naar Republiek
509 v. Chr. --> Laatste koning wordt verdreven en Rome wordt een Republiek (staat zonder koning)

De macht lag bij de senaat (vergadering van 300 mannen uit hoge Romeinse families)
Slide 5 - Slide

Italië veroverd 
Uitbreiding van het rijk

Slide 6 - Slide

Romeinse veroveringen
 • Met hun sterke leger kon Rome andere stadstaten onderwerpen

 • Ze moesten dan wel belasting betalen en soldaten leveren
 • Hiermee konden de Romeinen hun leger nog sterker maken
In de macht krijgen, veroveren

Slide 7 - Slide

Maken deze les
4.1 van stad tot wereldrijk

Maak vragen 1 t/m 4

Werkboek 91-92
Infoboek 68-70

Slide 8 - Slide

Waarom kon er zoveel veroverd worden?
 1. Rome had een goed georganiseerd en goed bewapend leger.
 2. Soldaten toonden graag moed.
 3. Het was een eer om voor Rome te sterven.
 4. Bij overwinningen kregen de soldaten een deel van de buit.
 5. Generaals konden machtig en rijk worden als ze oorlogen wonnen.
4.1.2

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Hannibal Barkas

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Romeinse wereldrijk 
 • Vanaf 264 v.C. veroveringen van overzeese gebieden. Zuid-Italië ruzie met Carthago (huidige Tunesië), verslagen in 146 v.C.
 • Vanaf 146 v.C. Griekenland, Turkije en Syrië veroverd 
 • Vanaf 58 v.C. veroveringen onder Julius Caesar in Gallië ( FR, BE, Zuid NL)
 • Na onderwerping Egypte in 30 v.C. alle gebieden rond Middellandse zee onder Rome , Rome nu een echt wereldrijk
 • Imperialisme = een staat die zijn macht over een groot gebied uitbreidt Slide 14 - Slide

Romeinse provincies
Door de veroveringen werd Rome enorm groot
Om het beter te besturen werd het opgedeeld in provincies
In elke provincie was een gouverneur de baas met 4 taken:

Bevolking belasting laten betalen
1
Hij was de rechter (rechtspraak)
2
Bevel voeren over het leger in de provincie
3
Samen met ambtenaren zorgen voor orde en veiligheid
4

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Maken deze les
4.1 van stad tot wereldrijk

opdr. 5 t/m 9

werkboek blz. 97-99
infoboek blz. 75-76

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Julius Caesar
 • Generaal uit het Romeinse leger.

 • In 58 v.C. werd hij aanvoeder van de troepen in Gallië (Frankrijk, België & Zuid-Nederland).

 • Hij was heel populair onder zijn soldaten.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Maken deze les
4.1 stad tot wereldrijk

opdracht 7 t/m 11

werkboek blz. 98-100

Slide 26 - Slide

Het Romeinse keizerrijk

Maar: legeraanvoerders werden steeds machtiger en er ontstonden oorlogen tussen deze aanvoerders om de macht -> Julius Caesar won uiteindelijk en werd dictator

Hij werd vermoord door de senaat en zijn zoon werd de nieuwe keizer, de senaat had geen macht meer. Ze gebruikten Caesar als titel -> ontstaan keizerrijk ipv republiek


Slide 27 - Slide

Romeinse vrede
Keizer Augustus (zoon van Caesar) regeerde 40 jaar en zorgt voor rust en vrede

Romeinse rijk: Van Noord-Engeland tot Zuid-Egypte

Grenzen werden bewaakt door legioenen en het leger kon zich via verharde wegen verplaatsten naar plekken met onrust

Pax Romana (Romeinse vrede)


Slide 28 - Slide

1. Schrijf in jouw schrift een korte samenvatting van de leerdoelen en lever dat in via Teams.

2.Maak vragen 6, 8 en 9 van Hoofdstuk 4.1 in het online werkboek

Slide 29 - Slide

Leerdoelen 4.1
1. Rome was eerst een koninkrijk met een koning en Romulus was de eerste koning. Vanaf 509 v.C. was het een republiek waarin de senaat de meeste macht had.
De senaat bestaat uit 300 mannen uit aanzienlijke families.

2. Rome kreeg een steeds groter leger. Hiermee veroverde Rome vanaf 350 v.C. stap voor stap bijna heel Italië. (zie kaart van Europa in de LessonUp)

3. Daarna onderwierp Rome gebieden rond de Middellandse Zee en in West-Europa. Het rijk liep van Noord-Engeland tot Egypte. Gouverneurs bestuurden de provincies.

4. Door de veroveringen ontstonden burgeroorlogen tussen machtige legeraanvoerders zoals Julius Caesar. In 27 v.C. kreeg Octavianus alle politieke macht in handen en werd Rome een keizerrijk.

5. Keizer Augustus (Ocatavianus, achterneef van Casear) en zijn opvolgers zorgden met hun legers voor twee eeuwen van vrede in het rijk (Pax Romana)


Slide 30 - Slide