TOL DL instructeurs

1 / 32
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doelen van deze vorming
 • Je maakt kennis met taalontwikkelend lesgeven

 • Je kan zelf aan de slag gaan met taalontwikkelend
    lesgeven

Slide 2 - Slide

Eva
taalontwikkelend
lesgeven

Slide 3 - Mind map

onderverdelen in 3 kolommen: Taalsteun, Interactie en Context
TOL, wat is dat?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Context: functionele opdrachten, voorkennis

Interactie: feedback op taaluitingen, groeps- of duowerk

Taalsteun: schrijfkaders, woordenlijsten, sleutelschema's, leesstrategieën aanleren

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

BOKASHI

Slide 8 - Slide

Veerle geeft slechte les bokashi. Kim en Christa krijgen invulblad. Oefening daarna: wat kan je doen om les beter te maken? Voorbeelden laten geven, daarna vb'n die nog niet vermeld zijn, overlopen.
HOE HET OOK KAN...

Slide 9 - Slide

Kim en Christa denken zelf na: hoe kan dit beter? Wat is er nodig om hiervan een duidelijk les te maken?
Bokashi?
Heeft iemand al van Bokashi gehoord?

Slide 10 - Slide

enkele vb'n
fermenteren

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

KERNWOORDEN BOKASHI

 • zuurstofarm  
 • organisch    
 • fermenteren

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Context

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Context

Slide 15 - Slide

Nele
Context is van belang, zeggen we, maar waarom is dat eigenlijk? Om dit even te illustreren deze cartoon.
Denkvraag: Beeld je eens in dat je de man rechts boven bent? Wat zie je? Of nog belangrijker: Wat zie je niet? Welke conclusie trek je hieruit? Bedenk dit kort voor jezelf.
Je wilt je cursisten graag ondersteunen wanneer je lesgeeft, hun een kapstok aanbieden om de nieuwe leerstof een plaats te geven. Wanneer je cursisten een duidelijke context geeft, zorgt dit voor een beter begrip. Maar hoe doen we dat nu?


HOE?
- activeer voorkennis
- voorzie authentiek lesmateriaal
- koppel de les aan alledaagse ervaringen
- creëer ervaringen: rollenspel

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

WERKVORMEN
- frame it
- mixed-up piles
-veldslag met stellingen
- woordspin
-quiz
- actua

Slide 17 - Slide

frame it: laat ll'n zelf context aanbrengen: foto's nemen of afbeeldingen zoeken
INTERACTIE

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

HOE?
- onderwijsleergesprek
- samenwerkend leren
- één op éénbegeleiding (+ feedback!)

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Werkvormen
- genummerde hoofden
- pars pro toto
- informatiekloof
- denken/delen/uitwisselen
-rollenspel
experts

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Taalsteun

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

In De Dikke van Dale staan ongeveer 230 000 trefwoorden. Hoeveel % kent een Nederlandstalige?
A
10%
B
30%
C
50%
D
70%

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel woorden heb je nodig om sociaal zelfredzaam te zijn?
A
2000
B
5000
C
7000
D
11000

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel nieuwe woorden kan je in 1 lesuur verwerven?
A
5
B
10
C
15
D
20

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Taalsteun voor begrip vs taalsteun voor productie

Slide 26 - Slide

Zie vorming DN later
HOE?
- Leesstrategie
- Stapsgewijze opbouw
- Leer organiseren
- Leer compenseren
- Moedig moedertaal aan

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

WERKVORMEN
- Pecha Kucha
- sleutelschema's
- Woordenblik
- elevator pitch
- woordenlijst
- puzzelen met tekst of instructies

Slide 28 - Slide

pecha kucha: presentatie met 20 afbeeldingen,
Sleutelschema: tijdbalk, kettingschema, grafiek, cirkeldiagram,...
Woorden flitsen
- structureren
- samenvatten
- conclusie
- veronderstelling
- casus
- analyse
- methode
- paragraaf

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
 • Hoe breng je context, interactie en taalsteun in de les?
 • Kies één van de drie thema's
 • Denken: denk kort in stilte na en noteer je ideeën (2 min).
 • Delen: geef uitleg over je ideëen aan je collega (5 min)
 • Uitwisselen: leg je idee voor (5 min).
Lesdoel= omgaan met dementie

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Checklist taalontwikkelend lesgeven

Slide 31 - Slide

zelf aan de slag gaan, om je les voor te bereiden. Deze staat ook in het boekje. Sommige criteria kunnen bij verschillende pijlers. 

Meer uitleg over structuur bij taalsteun.

Slide 32 - Slide

This item has no instructions