PSY A les 9 periode 2

PSY A 
Nu Pedagogisch Werk
Opvoeding en ontwikkeling  
Niveau 3 en 4
Les: 9
Periode: 2
Hoofdstuk: 3.2 / 2.4
Studiejaar: 2020-2021

1 / 15
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

PSY A 
Nu Pedagogisch Werk
Opvoeding en ontwikkeling  
Niveau 3 en 4
Les: 9
Periode: 2
Hoofdstuk: 3.2 / 2.4
Studiejaar: 2020-2021

Slide 1 - Slide

Hoe gaan jullie leren:
5 minuten
Opstarten les
25 minuten 
Theorie H 3.2 / 2.4

25minuten
Herhalingsles zelfstandig doornemen of oefentoets kennistoetsenbank
5 minuten
Afronden les

Slide 2 - Slide

Wat leren we vandaag:
Hoe jij je gaat voorbereiden op de toets van volgende week
Aan het einde van de les kun je de drie cognitieve stromingen benoemen en hier praktische voorbeelden van geven 
De pedagogen/psychologen benoemen die bij deze cognitieve stromingen horen


Slide 3 - Slide

Pak een papier en noteer hoe jij gaat leren voor je toets PSY A. Maak een foto en deel deze foto in deze lesson up

Slide 4 - Open question

Bijstellen van je plan: Je hebt nu de manieren van leren van anderen gezien. Wat neem jij hiervan mee?

Slide 5 - Open question

Verschillende stromingen 
Behaviorisme
Cognitivisme
Constructivisme

Slide 6 - Slide

Behaviorisme
Onbeschreven blad -> tabula rasa 
Behavior = gedrag
Belonen voor goed gedrag = Conditioneren
Ivan Pavlov -> experimenteren met honden
Fred Skinnner -> belonen van gewenst gedrag


Belonen van gewenst gedrag
Negeren van ongewenst gedrag
Straffen om gedrag te stoppen


Vorige eeuw 1900-2000  maar ook nu nog steeds van invloed
Slide 7 - Slide

Cognitivisme
Nieuwe kennis komt altijd van buitenaf
Kinderen onderzoeken de wereld met hun handen, mond, ogen, en neus.
Onderzoeken -> actief experimenteren
Kennis krijg je niet -> kennis maak je

Slide 8 - Slide

Jean Piaget
Kinderen ontwikkelen zich in 4 fases
  • Sensomotorische fase 0-2 jaar
  • Pre operationele fase 2-6 jaar
  • Concreet operationele fase 6-12 jaar
  • Formeel operationele fase 12-15 jaar

Slide 9 - Slide

Brunner
Zelf ontdekkend leren vanuit exploratiedrang


Slide 10 - Slide

Constructivisme
Vygotsky:
Cognitieve ontwikkeling wordt beïnvloed door sociale en culturele aspecten
Ervaringen opdoen in deze omgeving
Er zijn rolmodellen waarvan je leert

Slide 11 - Slide

Leren in de zone van de naaste ontwikkeling

Slide 12 - Slide

Robert Gagne
Een kind denkt na over alles

Slide 13 - Slide

En nu aan het werk
Herhalingsles zelfstandig doornemen of oefentoets kennistoetsenbank
Tabel uitbreiden met de info uit deze les

timer
25:00

Slide 14 - Slide

Belangrijk hoofdstuk

Slide 15 - Slide