Question tags

Question Tags...
1 / 17
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Question Tags...

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

Waarom question tags?
Gebruik; als je wilt weten of iemand er net zo over denkt als jij. In het NL zeg je dan: ‘of niet?’, ‘of wel?’, ‘hè?’, ‘vind je niet?’, ‘nietwaar?’.
Hij was goed hè?
Hij was erg slecht, of niet?

Slide 4 - Slide

In het Engels?
Na een bevestigende zin (+) is de aangeplakte vraag ontkennend (-)
He is weird, isn’t he?
These men are wrong, aren’t they?


Na een ontkennende zin (-) is de aangeplakte vraag bevestigend (+) 
She wasn’t right, was she?
These shirts weren't the right colour, were they?

Slide 5 - Slide

Hoe maak ik deze?
* Als er een vorm van to be in de zin staat – Am, Are, Is, dan herhaal je die vorm in de aangeplakte vraag:
You are tired, aren’t you? -----  You aren’t tired, are you?
He is great, isn’t he? ------ He isn’t great, is he?
LET OP: de I vorm wordt iets anders gevormd:
I am wrong, aren't I?  ------ I am not wrong, am I?

Slide 6 - Slide

Zonder hulpwerkwoord?
 Bij bijna alle andere werkwoorden in bevestigende zinnen gebruik je don’t, doesn’t of didn’t in de aangeplakte vraag:
She looks terrible, doesn’t she?

* Maar wanneer de eerste helft van de zin al don’t, doesn’t of didn’t bevat gebruik je in de aangeplakte vraag do, does of did:
She doesn’t look terrible, does she?

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Slide 9 - Link

You are tired,
A
aren't you?
B
are you?

Slide 10 - Quiz

She is terrible,
A
is she?
B
isn't she?

Slide 11 - Quiz

He isn't that smart,
A
is he?
B
isn't he?

Slide 12 - Quiz

She is collecting stickers,

Slide 13 - Open question

We aren't in the city all afternoon,

Slide 14 - Open question

Mary is doing homework every day,

Slide 15 - Open question

Hoe maak je een tag in een zin met een vorm van to be?

Slide 16 - Open question

Are there any questions?

Slide 17 - Open question