PED-B 18 2

PED- B 
Als het anders gaat

Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
en het begeleidingsplan
1 / 14
next
Slide 1: Slide
PED-BMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

PED- B 
Als het anders gaat

Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
en het begeleidingsplan

Slide 1 - Slide

Lesinhoud 4-3
 • 7.6 jeugdzorg
 • Hoofdstuk 5.4
 • Huiswerk 5.4 en 5.5
 • Vooruitblik 

Slide 2 - Slide

lesdoelen
 • De student kan  aan het einde van de les verschillende kinderopvang vormen binnen Nederland benoemen
 • De student kan aan het einde van de les vertellen wie er opgevangen wordt op een bepaalde kinderopvang vorm.

Slide 3 - Slide

7.6 Jeugdzorg
Zelfstudie/ Huiswerk: Beantwoord de volgende vragen

 • Wat is Jeugdzorg? Wat zijn de uitgangspunten van de Jeugdzorg?
 • Hoe is de jeugdzorg in Nederland georganiseerd?
 • Welke vormen van Jeugdzorg ken je?
 • Wat is er vastgelegd in de Jeugdwet?
 • Wat zijn de kenmerken van laagdrempelige en herkenbare jeugdhulp en specialistische jeugdhulp?
 • Waar houden de jeugdbescherming en de jeugdreclassering zich mee bezig?
 • Wat is jouw rol in (samenwerking met) de Jeugdzorg?

Slide 4 - Slide

5.4 Welke kinderopvangvormen en soorten scholen binnen Nederland ken je?

Slide 5 - Open question

5.4 Voor ieder kind een plek
Kinderopvangvormen:
 • (reguliere) kinderopvang (KDV)
 • peuteropvang (niet genoemd in het boek)
 • buitenschoolse opvang (BSO) 
 • Gastouderopvang
 • Medisch kinderdagverblijf (MKD) 
 • Kinderdagcentrum (KDC)
 • Orthopedagogisch centrum 

Slide 6 - Slide

5.4 Voor ieder kind een plek
Scholen:
 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs (SBO)
 • (voortgezet) Speciaal Onderwijs (clusterscholen)

Slide 7 - Slide

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand kunnen gewoon terecht in de kinderopvang. Noem een reden waarom dat positief kan bijdragen aan hun ontwikkeling.

Slide 8 - Open question

Leg in je eigen woorden uit wat de begeleiding van een kind met een ontwikkelingsachterstand kan betekenen voor het werk van de leidster in de kinderopvang.

Slide 9 - Open question

Voor welke groep is een kinderdagcentrum bedoeld en welke activiteiten vinden hier plaats?

Slide 10 - Open question

Welke kinderen en jongeren worden begeleid door een orthopedagogisch behandelcentrum en in welke situaties bieden ze hulp bij problemen thuis?

Slide 11 - Open question

Individueel maken werkboek vraag 4 t/m 7 (5.4)
Daarna nabespreken in groepjes van 4 
Wat had je goed? Wat had je fout? 
Wat moet je nog goed bestuderen?
timer
10:00

Slide 12 - Slide

Huiswerk
 • Studeren op besproken hoofdstukken periode 1 en 2
 • Lezen NU basisboek DCO leerboek hoofdstuk 5.4 en 5.5

Slide 13 - Slide

Vooruitblik
 • Vragen nalopen bij hoofdstuk 5.4 en 5.5
 • Zelfstudie 
 • Leren voor de toets

Slide 14 - Slide