Faire , ww-er, être, avoir, aller, partir,sortir)

Aujourd'hui au programme
- Répéter les verbes irréguliers
- Le verbe FAIRE ,ALLER, ETRE,AVOIR, SORTIR,PARTIR
1 / 52
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1-3

This lesson contains 52 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Aujourd'hui au programme
- Répéter les verbes irréguliers
- Le verbe FAIRE ,ALLER, ETRE,AVOIR, SORTIR,PARTIR

Slide 1 - Slide

Is het werkwoord regelmatig of onregelmatig??

Sleep de werkwoorden naar de juiste categorie
Regelmatig
Onregelmatig
être
adorer
avoir
écouter
chanter
aimer
aller 
faire
parler

Slide 2 - Drag question

Slide 3 - Slide

hebben =
A
être
B
avoir

Slide 4 - Quiz

AVOIR ( = hebben)

Slide 5 - Slide

Tu … un chien?
A
avons
B
ai
C
ont
D
as

Slide 6 - Quiz

Elles … un chat.
A
ont
B
avez
C
a
D
avons

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

Il … italien.
A
suis
B
es
C
sont
D
est

Slide 9 - Quiz

Nous … français.
A
est
B
êtes
C
sommes
D
sont

Slide 10 - Quiz

U bent / jullie zijn =

Slide 11 - Open question

ALLER (=gaan)

Slide 12 - Slide

timer
1:00

Slide 13 - Slide

Zet in de goede vorm:
Tu (aller) à Eindhoven.
A
vais
B
vas
C
va
D
allons

Slide 14 - Quiz

Zet in de goede vorm:
Vous (aller) à Lille.
A
vas
B
allons
C
va
D
allez

Slide 15 - Quiz

Vertaal in het Frans:
Wij gaan
A
tu vas
B
il va
C
nous allons
D
ils vont

Slide 16 - Quiz

Vertaal in het Frans:
Ik ga
A
je vais
B
tu vas
C
il va
D
ils vont

Slide 17 - Quiz

Le verbe faire 

Slide 18 - Slide

Wat betekent "faire"?
A
doen/maken
B
koken
C
afwassen
D
luisteren

Slide 19 - Quiz

Het werkwoord faire
Het werkwoord faire = doen + maken,
net als avoir, être en aller een onregelmatig werkwoord
Je                fais          = ik doe / maak
Tu                fais          = jij doet / maakt
Il/elle/on  fait           = hij/zij/men doet / maakt
Nous         faisons    = wij doen / maken
Vous          faites       = jullie doen/maken + u doet / maakt
Ils/elles     font         = zij doen / maken

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Het werkwoord faire
Het werkwoord faire = doen + maken,
net als avoir, être en aller een onregelmatig werkwoord
Je                fais          = ik doe / maak
Tu                fais          = jij doet / maakt
Il/elle/on  fait           = hij/zij/men doet / maakt
Nous         faisons    = wij doen / maken
Vous          faites       = jullie doen/maken + u doet / maakt
Ils/elles     font         = zij doen / maken

Slide 22 - Slide

Vous (faire)
A
faites
B
allez
C
êtes
D
avez

Slide 23 - Quiz

Tu (faire)
A
fait
B
faites
C
faisons
D
fais

Slide 24 - Quiz

Nous… du sport
A
font
B
faisons
C
faites
D
fait

Slide 25 - Quiz

Maak zelf een zin met
het werkwoord 'faire'

Slide 26 - Mind map

ils ______ (faire)

Slide 27 - Open question

faire (vous)
timer
0:20

Slide 28 - Open question

Geef de juiste vertaling van:
Nous allons
A
Wij hebben
B
Wij zijn
C
Wij gaan
D
Wij doen

Slide 29 - Quiz

Geef de juiste vertaling van:
Zij maken
A
Ils font
B
Ils vont
C
Ils sont
D
Ils ont

Slide 30 - Quiz

Geef de juiste vertaling van:
Jij hebt

Slide 31 - Open question

Geef de juiste vertaling van:
Wij kunnen

Slide 32 - Open question

De juiste vertaling van Jij maakt = tu fais
waar (vrai)
niet waar (faux)

Slide 33 - Poll

Vertaal: J'ai

Slide 34 - Open question

Combineer de vertaling met elkaar
we hebben
we gaan
we zijn
we doen/maken
On va
On est
On a
On fait

Slide 35 - Drag question

Partir/ sortir - Présent
(vertrekken / uitgaan)

Je pars / sors
Tu pars / sors
Il/Elle/On part / sort

Nous partons/sortons
Vous partez / sortez
Ils/Elles partent / sortent

parti / sorti - Passé Composé

je suis parti / sorti
Tu es parti / sorti
Il/Elle/On est parti / sorti

Nous sommes partis / sortis
Vous êtes parti(s) / sorti(s)
Ils/Elles sont partis / sortis

Slide 36 - Slide

Verbes irréguliers
sortirpartir

Slide 37 - Slide

jij vertrekt
A
je sors
B
tu pars
C
je pars
D
tu sors

Slide 38 - Quiz

wij vertrekken
A
nous partons
B
elle part
C
vous partez
D
elle sort

Slide 39 - Quiz

zij gaat uit
A
je sors
B
elle sort
C
elle sors
D
il sort

Slide 40 - Quiz

partir in passé composé
de volgende dia is een link naar de oefening partir in de passé compose.
klaar? klik op de button DONE 
maak een schermagbeelding van je score en zet die in de volgende dia

Slide 41 - Slide

sortir werkt net zo als partir

Slide 42 - Slide

Het regelmatige werkwoord op -er

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Video

Vertaal:
(danser) hij danst

Slide 46 - Open question

Vertaal:
(donner) jullie geven

Slide 47 - Open question

Vertaal:
(habiter) Jij woont

Slide 48 - Open question

Vertaal:
(chanter) Zij zingt

Slide 49 - Open question

Vertaal:
(regarder) Ik kijk

Slide 50 - Open question

Vertaal: (parler) Zij praten
A
Elle parle
B
Elles parlent
C
Nous parlons
D
Ils parlont

Slide 51 - Quiz

Vertaal:
(chercher) Wij zoeken
A
Nous cherchons
B
On cherchons
C
Vous cherchez
D
On cherche

Slide 52 - Quiz