Belbin en leervragen opstellen

Samenwerken en afstemmen
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Samenwerken en afstemmen

Slide 1 - Slide

Programma
Uitleg opdracht

De rollen van Belbin

Opstellen leervragen

Slide 2 - Slide

Leeruitkomsten
Na deze les:

1. Heb je inzicht in je eigen teamrol volgens Belbin.
2. Je kunt de verschillende rollen in je eigen woorden uitleggen.
3. Je hebt minimaal één leervraag opgesteld.

Slide 3 - Slide

Oriëntatieopdracht
Hoeveel deelopdrachten zijn er?

Wat is de inhoud van de opdrachten?

Hoe wordt het vak afgesloten?

Slide 4 - Slide

Hoeveel bijeenkomsten zijn er?
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 5 - Quiz

De eindopdracht wordt _ uitgevoerd.
A
in de praktijk
B
op school
C
beide
D
weet ik niet

Slide 6 - Quiz

Opbouw van het vak
Belbin test en leervragen
Bespreking samenwerkingsscan
Samenwerken en besluiten nemen
Voorbereiden en uitvoeren MDO
E-learning
Vergeet de e-learnings niet!

Slide 7 - Slide

Eindopdracht
Rollenspel en evaluatie
Afstemmen werkzaamheden in de praktijk

Slide 8 - Slide

1

Slide 9 - Video

00:00
Let goed op de voor- en nadelen van de verschillende rollen. Er komt een quiz

Slide 10 - Slide

Wat is het voordeel van een plant?

Slide 11 - Open question

Wat is het nadeel van een plant?

Slide 12 - Open question

Wat is het voordeel van een monitor?

Slide 13 - Open question

Wat is het nadeel van een monitor?

Slide 14 - Open question

Wat is het voordeel van een bedrijfsman?

Slide 15 - Open question

Wat is het nadeel van een bedrijfsman?

Slide 16 - Open question

Bespreken eigen rol
Ga met een klasgenoot in gesprek over de uitslag van je Belbin test.

Is het herkenbaar?

Wat zijn de voor- en nadelen van je rol? Probeer een voorbeeld te bedenken uit de praktijk.

Slide 17 - Slide

Leerdoelen opstellen
Wat zijn jouw 2 SMART geformuleerde leerdoelen op het gebied van samenwerking?

(Vergeet niet om feedback te vragen van je vakdocent!)

Slide 18 - Slide

Samenstellen werkgroepen
  • Ga uit van de kwaliteiten van een ander.
  • Durf buiten je comfort zone te opereren.
  • Schuren is goed, schuren is productief.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide