De baby (5PMW)

Baby
1 / 46
next
Slide 1: Slide
verzorgingSecundair onderwijs

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

Items in this lesson

Baby

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Check cursus kinderbegeleider pagina 144

Slide 3 - Slide

DE ONTWIKKELINGSFASEN
Iedereen ongeveer dezelfde ontwikkeling waardoor men het leven indelen in ontwikkelingsfases.
 
Een ontwikkelingsfase = een gevoelige periode waarin iemand beter in staat is om iets nieuws te leren.

Elke ontwikkelingsfase is onderverdeeld in 3 verschillende ontwikkelingsgebieden.

Slide 4 - Slide

Een ontwikkelingsgebied = een gebied waarin mensen zich
ontwikkelen. 
Bij elk ontwikkelingsgebied moet de mens enkele specifieke ontwikkelingstaken volbrengen.

Drie soorten ontwikkelingsgebieden:
 • de fysieke ontwikkeling
 • de cognitieve ontwikkeling 
 • de socio - emotionele ontwikkeling

Slide 5 - Slide

DE ONTWIKKELINGSGEBIEDEN
Elk ontwikkelingsgebied kan men onderverdelen in:
1. Fysieke ontwikkeling
 •  Ontwikkeling van de lichaamsbouw
 • Sensomotorische ontwikkeling
 • Fijne & grove motoriek

Slide 6 - Slide

3. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 •  Sociale ontwikkeling
Hoe gaan mensen met elkaar om?
 • Affectieve of emotionele ontwikkeling
Gevoelens en emotiesSlide 7 - Slide

Overzicht ontwikkelingsgebieden:
zie Google Classroom (cursusmateriaal)


Slide 8 - Slide

2. Cognitieve ontwikkeling
 • denkontwikkeling  (begrijpen, redeneren, verbanden leggen)
 • taalontwikkeling (actieve & passieve taal)
 • psychomotorische ontwikkeling 
 • persoonlijkheidsontwikkeling (eigen wil, morele & seksuele                                                                                   ontwikkeling)Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Waarom hebben baby's last van dunne ontlasting bij het krijgen van tandjes?

Slide 25 - Open question

Hoe kan je zien dat de tandjes aan het doorkomen zijn?

Slide 26 - Open question

Wat doen we als tandjes doorkomen?

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video

Slide 32 - Slide

Welke soorten thermometers ken je?

Slide 33 - Mind map

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Video

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Slide 39 - Video

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Wanneer spreekt men van een zuigeling?
A
tussen de 6 maand en 2 jaar
B
tussen de 1 maand en 1 jaar
C
tussen de 0 dagen en 4 weken
D
tussen 4 dagen en 10 dagen

Slide 42 - Quiz

Hoe wordt een lengtecurve nog genoemd?
A
Percentillijst
B
Lengteschema
C
Percentil
D
Percentrillijn

Slide 43 - Quiz

Wanneer sluiten de fontanellen?
A
Na 6 maand
B
Na 3 maand
C
Na 1 jaar
D
Na 2 jaar

Slide 44 - Quiz

Wanneer spreekt men van hoge koorts?
A
Vanaf 37°C
B
Vanaf 39°C
C
Vanaf 38°C
D
Vanaf 38,5°C

Slide 45 - Quiz

Slide 46 - Slide