coordinaten op de kaart

In deze les ga je leren hoe je coördinaten
moet lezen op een kaart.
Aan het einde van de les:
- weet je wat Noorderbreedte en zuiderbreedte zijn
-weet je wat Westerlengte en Oosterlengte zijn
- Weet je precies wat dit betekent: 51° NB 5° 52′ 0″ E  
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

In deze les ga je leren hoe je coördinaten
moet lezen op een kaart.
Aan het einde van de les:
- weet je wat Noorderbreedte en zuiderbreedte zijn
-weet je wat Westerlengte en Oosterlengte zijn
- Weet je precies wat dit betekent: 51° NB 5° 52′ 0″ E  

Slide 1 - Slide
Elke plek op aarde heeft een coordinaat. Dat is een combinatie van letters en cijfers. Deze coordinaten worden ook gebruikt bij GPS.
Als je ergens bent kun je precies op een GPS zien waar je op de wereld bent .

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

De evenaar deelt de aarde in een noordelijk en zuidelijk halfrond
 Nederland  ligt op het.......halfrond   en Perth  op het.......halfrond

De evenaar 0° 

Slide 4 - Slide

De evenaar deelt de aarde in een noordelijk en zuidelijk halfrond
 Nederland ligt op het noordelijk halfrond en Perth  op het zuidelijk halfrond

Evenaar 0° 

Slide 5 - Slide

De nulmeridaan deelt de aarde in westelijk en oostelijk halfrond
 Nederland ligt op het      halfrond en Perth  op het      halfrond

Evenaar 0° 
Nulmeridaan

Slide 6 - Slide

De nulmeridaan deelt de aarde in westelijk en oostelijk halfrond
 Nederland ligt op het oostelijk    halfrond en Perth  ook.  

Evenaar 0° 
Nulmeridaaan

Slide 7 - Slide

Alles op een rijtje
De evenaar deelt de aarde in 2 halfronden. 
Noordelijk en zuidelijk halfrond. 
De evenaar is 0°. 
De breedtecirkels op het noordelijk halfrond:
van 0° tot 90° NB (noorderbreedte)  (90° NB is Noordpool)
De breedtecirkels op het zuidelijk halfrond:
van 0° tot 90° ZB  (zuiderbreedte) (90° ZB is Zuidpool)

Slide 8 - Slide

Alles op een rijtje
De nulmeridiaan deelt de aarde in 2 halfronden. 
Westelijk en oostelijk halfrond. 
De nulmeridiaan 0° gaat door Londen en van pool tot pool
De lengtecirkels op het westelijk halfrond:
van 0° tot 180° WL (westerlengte)  
De lengtecirkels op het oostelijk halfrond:
van 0° tot 180° OL  (oosterlengte) 

Slide 9 - Slide

in welk land valt het coördinaat:
10° ZB en 50° WL
Kijk in Bosatlas kaartblad wereld 236

Slide 10 - Open question

Brazilië

Slide 11 - Slide

Waar liggen de volgende landen?

Noordelijk halfrond 
         dus
Noorderbreedte (NB)
Zuidelijk halfdrond
         dus
Zuiderbreedte (ZB)
Duitsland
Australië 
Uruguay
Nigeria

Slide 12 - Drag question

Waar liggen de volgende landen?
Oostelijk halfrond
        dus
Oosterlengte (OL)
Westelijk halfrond
    dus
Westerlengte (WL)
Duitsland
Australië 
Uruguay
Nigeria

Slide 13 - Drag question

Op welke halfronden ligt Chili?
A
Noordelijk & Westelijk
B
Noordelijk & Oostelijk
C
Zuidelijk & Westelijk
D
Zuidelijk & Oostelijk

Slide 14 - Quiz

Welke stad ligt het dichtst bij de evenaar?
A
Rio de Janeiro
B
Moskou
C
Paramaribo
D
Sydney

Slide 15 - Quiz

Bekijk de kaarten 236 en 237
Welke stad ligt ongeveer op
41 ° NB en 4° WL?
A
Amsterdam
B
Wellington
C
Barcelona
D
Madrid

Slide 16 - Quiz

wat zijn de coördinaten van de stad Bloemfontein?

Zoek eerst Bloemfontein op in BA topgrafisch namenregister
A
29 ° NB en 26° OL
B
29 ° NB en 26 ° WL
C
29° ZB en 26 ° OL
D
29 ° ZB en 26 ° WL

Slide 17 - Quiz

Welke stad ligt op 10 ° NB en 125° OL?
A
Rotterdam
B
Borneo
C
Cebu
D
Costa Rica

Slide 18 - Quiz