Inleiding Cultuur vh Moderne

1 / 41
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Waar denk jij aan als je het woord MODERN hoort?

Slide 3 - Open question

Wat weet je nog
over de kunstperiode
het Modernisme van 4H?

Slide 4 - Mind map

PO van vorig jaar. 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Filmpje!
Het volgende filmpje gaat over moderne kunst.


Let op! Het laatste deel van het filmpje gaat over de periode die na het Modernisme komt. Kun je het verschil zien?

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Filmpje!
Het volgende filmpje gaat over kunst uit 
Cultuur van het Moderne.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Welke jaartallen horen er bij
het Modernisme?
A
1850-1900
B
1900-1950
C
1950-2000
D
2000- heden

Slide 11 - Quiz

Welke kenmerken passen bij
het Modernisme?
A
traditioneel, kwaliteit, waarneming
B
consumptie maatschappij, alledaags
C
experimenteel, expressief, radicaal, primitief, onderbewuste
D
inhoudsloos, onbegrensde mogelijkheden.

Slide 12 - Quiz

2 keer een wereld oorlog binnen 50 jaar!

Slide 13 - Slide

een betere samenleving
Begin 20e eeuw zijn er een aantal  kunstenaars die geloven in een nieuwe, ideale samenleving. Hun kunst zou daar een bijdrage aan kunnen leveren. 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Maar hoe was de kunst dan voordat het Modernisme begon?

De kunstenaars uit het Modernisme streefden naar vernieuwing en wilden breken met bestaande 'kunstregels'

Welke kunst en 'kunstregels' dat waren leer je in de volgende slides.

Slide 16 - Slide

VOOR 1900

Slide 18 - Slide

 • Naar de waarneming
 • Figuratief
 • Natuurlijke kleuren
 • Volgens regels die de elite mooi vond en begreep

Slide 19 - Slide

VOOR 1900
 • Uitbeelden van een verhaal
 • Klassieke bewegingen
 • Tutu's en spitzen
 • Volgens regels die de elite mooi vond en begreep

Slide 20 - Slide

VOOR 1900
 • Uitdrukken van emotie
 • Harmonisch
 • Orkesten, ensembles
 • Volgens regels die de elite mooi vond en begreep

Slide 21 - Slide

Voor 1900:
Na 1900, dus Modernisme
Kunst voor de elite
Less is more
Kunst volgens vast staande regels
Vorm volgt functie
Vernieuwing
Figuratief
Vaak abstract

Slide 22 - Drag question

Door de komst van auto en trein werd de wereld van kunstenaars steeds groter.  Ze kwamen daardoor ook in aanraking met andere, inheemse en volkse culturen en lieten zich daardoor inspireren.

Slide 23 - Slide

Kunstenaars lieten zich tussen 1900 en 1950 inspireren door andere culturen. 
Er kwam kunst uit de koloniën en reizen werd makkelijker.

Slide 24 - Slide

Wat zijn de overeenkomsten tussen het geschilderde gezicht van Picasso en het masker?

Slide 25 - Open question

Grote denkers aan het begin van de 20ste eeuw


Kunstenaars lieten zich ook inspireren door vernieuwende denkers aan het begin van de 20ste eeuw. 

Slide 26 - Slide

Darwin ontleent zijn roem aan zijn theorie dat evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Survival of the fittest. De sterksten zullen overleven en zich verder ontwikkelen.
De grondlegger van de psychoanalyse. In 1899 verscheen zijn boek 'Die Traumdeutung', over de relatie tussen het onbewuste en de inhoud van dromen. In dromen zouden verborgen boodschappen van het onderbewustzijn zitten: dromen zijn verkapte vervullingen van onbewuste wensen. Door dromen te analyseren kon men dus dingen over het onbewuste te weten komen.
De grondlegger van de quantummechanica. In het kort is dat onderzoek naar het grootst denkbare deel van het universum en het meest kleine denkbare deeltje. Hij was op zoek naar de essentie van de dingen om zich heen.

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

A
B
C

Slide 29 - Drag question

.....ismes

In het begin van de 20ste eeuw ontstaan er door al deze vernieuwingen in de kunst, vele nieuwe kunststromingen. 
De zogenaamde -ismes.

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Expressionisme
Futurisme
De Stijl
Kubisme
Dadaïsme

Slide 33 - Drag question

Expressionisme
Futurisme
Kubisme
Surrealisme
Dadaïsme

Slide 34 - Drag question

Welke stroming hoort  waarbij?
intuitief, het verstand op nul, het gevoel uitdrukken
analyse, zoeken naar essentie, met het verstand (ratio)
Bauhaus
De Stijl
Expressionisme
Futurisme
Kubisme
Constructivisme
Fauvisme

Slide 35 - Drag question

Ook vernieuwing in de dans!
Bekijk de 2 volgende video's. 
De eerste video is een voorbeeld van de klassieke dans van voor 1900. 
Daarna zie een stukje van een dans van Mary Wigman. Een grote vernieuwer van de dans aan het begin van de 20ste eeuw.

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Video

Slide 38 - Video

Academisch Ballet
Moderne Dans
Verhalend
benen en voeten uitgedraaid
pointesdans op spitzen
grote luchtsprongen
witte tutu's
nadruk op expressie
blote voeten
hoekige bewegingen
losse kleding/ abstracte kostuums

Slide 39 - Drag question

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide