Het modern imperialisme

5.4 Europa op zoek naar markten

Het modern imperialisme

1 / 11
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

5.4 Europa op zoek naar markten

Het modern imperialisme

Slide 1 - Slide

Doelen
Aan het einde van de les kan ik:
 • Het verschil tussen kolonialisme en modern imperialisme uitleggen
 • De drie doelen van de Europese veroveringen noemen
 • Verklaren waarom de conferentie van Berlijn plaats vond
 • De white man's burden uitleggen

Slide 2 - Slide

Kolonialisme?
 • Vanaf 15de eeuw: kolonialisme --> veroveringen met een economisch doel
 • Kenmerkend: handelsposten op de kusten
 • Vanaf 19de eeuw: modern imperialisme
 • Combinatie van economische en politieke doelen
 • Politiek: bewijzen macht eigen land (nationalisme)
 • Economisch: grondstoffen en afzetmarkten voor industrie

Slide 3 - Slide

Afrika
 • Na uitbreiding Aziatische kolonies is Afrika het laatste "terra incognita" 
 • Conferentie van Berlijn (1884): Europese landen spreken over verdeling Afrika
 • Initiatiefnemer: Duitse kanselier Bismarck 
 • Officiële doel: oorlog voorkomen
 • Doel Bismarck: oorlog tussen Engeland en Frankrijk
 • Fashoda-crisis (1898): Engeland en Frankrijk komen bijna in oorlog om Soedan

Slide 4 - Slide

Cultureel

 • Europeanen zagen zichzelf als superieur ten opzichte van Afrikanen
 • Charles Darwins evolutietheorie wordt misbruikt om racisme goed te praten
 • White Man's Burden: plicht van de blanken om de Afrikanen op te voeden
 • Gebieden worden veroverd om de "inboorlingen" te helpen...

Slide 5 - Slide

Indonesië
 • Na bankroet VOC (1799) neemt Nederland Indonesië over
 • Invoering Cultuurstelsel: 
 • Indonesische boer moet verplicht éénvijfde van grond gebruiken voor exportgewassen
 • Dus: gratis producten voor Nederlandse markt
 • Na openingen Suezkanaal volgt volledige verovering van Indonesië (1869)

Slide 6 - Slide

Is dit doel besproken?
Het verschil tussen kolonialisme en modern imperialisme
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quiz

Is dit doel besproken?
De drie doelen van de Europese veroveringen
A
Ja
B
Nee

Slide 8 - Quiz

Is dit doel besproken?
Waarom de conferentie van Berlijn plaats vindt
A
Ja
B
Nee

Slide 9 - Quiz

Is dit doel besproken?
Wat de white man's burden is
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Link