Reflectie - na de filmvertoning

TITELBLAD
1 / 8
next
Slide 1: Slide
MediawijsheidBurgerschapskunde+2BasisschoolGroep 3-5

This lesson contains 8 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

TITELBLAD

Slide 1 - Slide

Deze les is bedoeld als nabespreking van het filmbezoek van de middenbouw tijdens Go Short 2022. De les is in de klas te geven, in de achtergrondinformatie staat alle voorkennis die je nodig hebt. Er zitten interactieve onderdelen zoals een poll in deze LessonUp, dit kun je door de leerlingen via een tablet of computer laten invullen maar kun je ook klassikaal behandelen. De les bestaat uit de volgende onderdelen:

10 min - Reflectie op festival bezoek
30 min - Creatieve opdracht: tableau vivant
5 min - Nabespreken


Welke film vond je het mooist gemaakt?

Slide 2 - Poll

Gebruik deze en de volgende slides om het filmbezoek na te bespreken. Benadruk hierbij dat het gaat om de mening van de leerlingen en dat er geen goede of foute antwoorden zijn. 

Welke film vond je grappig?

Slide 3 - Poll

This item has no instructions


Van welke film vond je het geluid het mooist?

Slide 4 - Poll

This item has no instructions


Hoe zag je terug dat het thema helden was?

Slide 5 - Poll

This item has no instructions


Van welke film heb je nieuwe dingen geleerd?

Slide 6 - Poll

This item has no instructions

Doe opdracht
  • Wanneer voelde jij je een held? 
  • Bedenk met je groepje 1 moment 
  • Doe dit na met je groepje in 1 stilstaand beeld
  • Kan de rest raden wat de situatie is?

Slide 7 - Slide

Creatieve opdracht: tableau vivant - 30 min
Verdeel de klas in groepjes van vier en vraag ze om na te denken wanneer zij zich een held voelden. Kunnen ze die situatie nadoen in 1 stilstaand beeld? Laat ze dit in kleine groepjes oefenen. Daarna beelden ze de situatie uit voor de klas. Kan de rest van de klas nu raden wat er aan de hand was in deze situatie?
  
Bijvoorbeeld, een kind heeft zijn moeder wel eens geholpen met koken en vond dat een echte heldendaad. Zorg dat het groepje leerlingen die situatie uitbeeldt en daarna raadt de rest van de klas wat de situatie was.

Wanneer er de mogelijkheid is om foto's te maken van de situaties is dat ook leuk, omdat ze zo leren fotograferen en meerdere situaties kunnen nadoen. 

Nabespreken

  • Was het lastig om de situatie in 1 beeld na te doen? 
    Waarom wel of niet? 
  • Was het moeilijk om een goede situatie te bedenken? 
  • Wanneer was het echt heel duidelijk?


Slide 8 - Slide

Bespreek de les en het filmbezoek nog even na. Wat vonden ze van de opdracht? En wat hebben ze geleerd van de lessen en het filmbezoek?