LOB 202A Lesweek 11 - week 17-05-2021

Vak: LOB
Semester: 3
Week: 11 (17-05-2021)
Docent: Jantien, Linda en Abdel
1 / 13
next
Slide 1: Slide
LOBMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Vak: LOB
Semester: 3
Week: 11 (17-05-2021)
Docent: Jantien, Linda en Abdel

Slide 1 - Slide

Leukste moment van deze vakantie was.......

Slide 2 - Mind map

Inhoud LOB LES
- AWR
- Planning komende periode
- LOB opdracht
- Aan de slag


- Tijd voor individuele gesprekken en zelfstandig werken
Aan het eind van de les:

- Heb je zicht op de planning voor de komende tijd

- Heb je voor jezelf een to-do-list gemaakt voor de komende tijd

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

De planning komende periode

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

LOB Opdracht
Ga naar teams
Ga naar de LOB-map
Ga naar bestanden
Ga naar leerjaar 2
Ga naar LOB lessen
Ga naar LOB Opdrachten Portfolio
Ga naar de opdracht KWALITEITSVERBETERING
Klassikaal nemen we de opdracht door

Slide 7 - Slide

Kwaliteitsverbetering

Casus:
Onder verscherpt toezicht


Zorgcentrum Sparrenbosch is onlangs door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht geplaatst. 

Waarom? De kwaliteit van de zorg is volgens de inspectie ver onder de maat. Bewoners krijgen stelselmatig te weinig aandacht en worden te vaak voor langere tijd alleen gelaten. Verder constateerden de inspecteurs dat de cliëntendossiers niet op orde zijn en ook de medicatieveiligheid en het beleid rond de vrijheidsbeperking laat veel te wensen over. Volgens de inspectie biedt de organisatiecultuur medewerkers en management weinig ruimte om elkaar aan te spreken op mogelijke verbeterpunten. 

Sparrenbosch krijgt nu zes maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Mocht de gewenste verbetering tot die tijd onvoldoende zijn gevorderd, dan zal het toezicht met zes maanden worden verlengd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft Zorgcentrum Sparrenbosch de kans om orde op zaken te stellen. Ze moeten dan wel eerst een verbeterplan indienen. Jij gaat helpen bij het opstellen van dit verbeterplan.
Slide 8 - Slide

Opdracht: 
Vorm een groep van vier studenten. Jullie vormen samen de verbeterplancommissie.
Stel een lijst op met zaken die niet deugen bij Sparrenbosch.
Stel je verbeterplan op aan de hand van de vijf stappen in het schema 
(zie Teams--> lob-->bestanden-->leerjaar 2-->opdrachten portfolio-->kwaliteitsverbetering)

Slide 9 - Slide
Inleveren: ieder lid van de groep levert het plan in in TEAMS.

Volgende week kiezen we met zijn allen het best uitgewerkte plan!

Slide 10 - Slide

Aan de slag...........
Neem de komende 45 minuten de tijd om:

- Met je groepje de opdracht KWALITEITSVERBETERING te maken.
Klaar? Elke student levert de opdracht in via teams. 

- Hoe gaat het met je oefenopdracht W7?
- -Geef elkaar tips!
Werk verder aan je oefenopdracht(en) / planning

- Ondertussen vinden er individuele gesprekken plaats.

Slide 11 - Slide

Afsluiting
- Weet je de PLANNING voor de komende periode?

- Heb je een TO-DO-LIST voor de komende periode?

- Is de opdracht KWALITEITSVERBETERING ingeleverd?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide