Recap Grammar CH4

Welcome!


Today: revision for the test of chapter 4
1 / 32
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welcome!


Today: revision for the test of chapter 4

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Chapter 4: grammar
1. Plurals
2. Future


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Plurals

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn klinkers?

Au
Oei
Wat zijn medeklinkers?

Alle andere letters van het alfabet. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Onregelmatige meervouden moet je uit je hoofd leren:
man
woman
child
person
sheep
fish
mice
tooth
foot

Onregelmatige meervouden
man        >  men
woman  >  women
child       >  children
mouse   >  mice
tooth      >  teeth
foot         >  feet


Sommige meervouden moet je uit je hoofd leren:
sheep       >  sheep
fish            >  fish
person      > People
deer          > deer


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Plurals (= meervoud):
What is the plural of
hobby
A
hobby's
B
hobbys
C
hobbies
D
hobby

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

What is the plural of boy?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Plural
shoe
A
shows
B
shoes
C
shoewes
D
shos

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

What is the plural of
wife

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Plural
Toy
A
Toyies
B
Toys
C
Toyes
D
Toy's

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

What is the plural of
potato

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Plural
tiger
A
tigers
B
tiger's
C
tigeres

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

What is the plural of
man

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

What is the plural of
foot

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Plural
policeman
A
policemen
B
policemans
C
policemens
D
policemanes

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Samenvattend: future met

Present simple
Be going to
Will
tijden volgens een vast schema
Voorspellingen met bewijs
Voorspelling zonder bewijs (eigen mening)
Dienstregeling
Voorspellingen op basis van wat je ziet. 
Als je iets aanbiedt
Rooster
Plannen en afspraken
Als je iets belooft.
Reisschema
Als je iets ter plekke besluit. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Dus...
ww (+s) - voor vaste roosters/schema's/feiten

School starts at 8.00.
The Jumbo opens at 8.30.
The train leaves at 7.45.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Dus...
will + ww - voor beloftes en voorspellingen

I will win this match!
He will remember to study.
My mom will always wake me up.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Dus...
(to be) + going to + ww - voor geplande dingen

I am going to visit my friend in France next week.
We are going to paint our house this weekend.
They are going to have a party on the 22nd.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

The first hour at school ... (start) at 8.oo
A
starts
B
will start
C
is going to start

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

The man ... (go) on holiday this weekend.
A
goes
B
will go
C
is going to go

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

I ... (clean) my room, I promise!
A
clean
B
will clean
C
am going to clean

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Choose:
travel / will travel / are going to travel
My parents ... to New York on Friday.

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Choose:
opens/ will open/ is going to open
The Primark ... at 13.00 on Monday.

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Choose:
save/ will save/ am going to save
I ... you if you fall in.

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Choose:
doesn't give/ won't give/ isn't going to give
He ... us a discount, I think.

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Choose:
have/ will have/ are going to have
I am sure we ... a nice day!

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Choose:
spends/ will spend/ is going to spend
My brother ... this weekend at home.

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

* Choose:
is/ will be/ is going to be
She thinks she ..... a millionaire in 10 years.

Slide 30 - Open question

voorspelling zonder bewijs
Is er iets wat je nog niet goed begrijpt? Zo ja, wat dan?

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

Ga nu verder
  • Woordjes leren 
  • Via de linkjes die ik via Teams gestuurd heb of 
  • Via Slim Stampen. 

Slide 32 - Slide

This item has no instructions