M&M Thema 9 Milieu blok 1

Programma deze week 
(4 - 8 januari)

1. Welkom
2. Hoe gaat het in zijn werk?
3. Lesdoelen
4. Laten we beginnen
1 / 35
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Programma deze week 
(4 - 8 januari)

1. Welkom
2. Hoe gaat het in zijn werk?
3. Lesdoelen
4. Laten we beginnen

Slide 1 - Slide

1. Welkom 
Afspraken
1. We kunnen elkaar zien (gebruik eventueel blur-functie)
2. Geluid alleen aan wanneer het je beurt is
3. Voorbereiden voor de les

Slide 2 - Slide

2. Hoe gaat het in zijn werk?

Deze LessonUp is voor de hele week (blok 1). We behandelen dus niet alles vandaag!!
* Les 1: lesdoel 1-3, slides 5-12
* Les 2: lesdoel 4-5, slides 13-22
* Les 3: lesdoel 6-7, slides 23-29
Laatste 5 minuten: Welke lesdoelen hebben we behaald? Ik wijs hiervoor enkele leerlingen aan omdat uitleggen (hiervoor gebruiken we slide 30)

Slide 3 - Slide

Huiswerk
* Huiswerk staat op ItsLearning
* Antwoordenboekje ook!
* Werkboek zelf bijhouden
* Andere opdracht inleveren via inleverbox ItsLearning

Slide 4 - Slide

3. Lesdoelen Blok 1
1: Je kunt uitleggen wat het milieu is.
2: Je kan uitleggen wat natuurlijk evenwicht is.
3: Je kunt 6 milieuproblemen benoemen en de oorzaken ervan.
4: Je kunt uitleggen wat verstoring van het milieu is, je kunt 3 voorbeelden van verstoring noemen.
5: je kunt uitleggen wat biodiversiteit is.
6: Je kunt uitleggen wat uitputting is en hier voorbeelden van noemen.
7: Je kunt uitleggen hoe het versterkt broeikaseffect werkt en wat de gevolgen zijn.Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen? 

Slide 5 - Slide

Les 1: lesdoel 1-3, slides 5-12

Slide 6 - Slide

Milieuproblemen

Slide 7 - Slide

Leg uit waarom deze foto symbool staat voor milieuproblemen?

Slide 8 - Open question

Milieu is?

Slide 9 - Slide

Kringloop
Een natuurgebied waarbinnen alles wat groeit en leeft elkaar in evenwicht houdt noem je een ecosysteem. Voedsel, water, zuurstof en CO2 gaan in een ecosysteem rond via: natuurlijke kringlopen.  

Door die kringlopen is er een natuurlijk evenwicht: de aarde zorgt voor het oplossen van haar eigen problemen.

Verstoring van het natuurlijk evenwicht = milieuprobleem

In een kringloop worden energie en stoffen van het ene dier (of plek) doorgegeven aan een ander dier (of plek).


Slide 10 - Slide

Milieuproblemen
  • vervuiling
  • uitputting
  • aantasting
  • overbevolking
  • energiebronnen
  • smog

Slide 11 - Slide

Milieuproblemen ontstaan door:

Slide 12 - Mind map

som milieuproblemen op

Slide 13 - Mind map

Aantasting: verstoring en versnippering

Verstoring = het milieu wordt beïnvloed door geluid,
licht of stank.
Bijvoorbeeld: geluidsoverlast of verlichting van steden en
wegen.

Versnippering = het leefgebied van dieren wordt in stukken

gedeeld door de aanleg van huizen, wegen en industrie.

Thermische vervuiling = lozen van warm water in rivieren of kanalen. Schadelijk want in warm water zit minder zuurstof

Biodiversiteit = het aantal verschillende soorten

planten en dieren in een gebied, kan afnemen door vervuiling en aantasting

Slide 14 - Slide

Les 2: lesdoel 4-5, slides 13-22

Slide 15 - Slide

Fossiele brandstoffen

De brandstoffen die wij het meeste gebruiken zijn de brandstoffen die miljoenen jaren geleden in de aarde ontstaan zijn.

Omdat de brandstoffen (net als een fossiel van een plant of een dier) van planten en dieren gemaakt zijn noemen we deze brandstoffen fossiele brandstoffen.

Uitputting fossiele brandstoffen: opmaken gaat sneller dan er nieuwe brandstoffen ontstaan (bijvoorbeeld steenkool)

Slide 16 - Slide

Bodemerosie
Bomen houden de grond vast en zorgen ervoor dat er minder bodemerosie is. 

Geen bomen ? -> meer bodemerosie. 

Slide 17 - Slide

Wanneer dieren licht of geluidoverlast ervaren hebben we het over:
A
Overlast
B
Versnippering
C
Vervuiling
D
Verstoring

Slide 18 - Quiz

Wanneer iets sneller op gaat dan er bij komt (vis, olie, aardgas) noemen wij dit: je
A
Versnippering
B
Verstoring
C
Vervuiling
D
Uitputting

Slide 19 - Quiz

Een goede biodiversiteit heeft ............ dieren en planten
A
Veel
B
Weinig

Slide 20 - Quiz

Welke aantasting van het milieu zie je hier op de foto?

Slide 21 - Open question

Wat is biodiversiteit?
A
De hoeveelheid verschillende planten en dieren
B
Als de mens het milieu aantast
C
Als de mens het leefgebied van een dier afneemt
D
Speciale bruggen voor dieren

Slide 22 - Quiz

Welke van onderstaande items is fout?
Bodemerosie...
A
...zorgt voor minder sediment in de rivier
B
...neemt af door herbebossing
C
...ontstaat door ontbossing
D
...kan de oorzaak zijn van de gele kleur van de Gele rivier

Slide 23 - Quiz

Les 3: lesdoel 6-7, slides 23-29

Slide 24 - Slide

3. Lesdoelen Blok 1
1: Je kunt uitleggen wat het milieu is.
2: Je kan uitleggen wat natuurlijk evenwicht is.
3: Je kunt 6 milieuproblemen benoemen en de oorzaken ervan.
4: Je kunt uitleggen wat verstoring van het milieu is, je kunt 3 voorbeelden van verstoring noemen.
5: je kunt uitleggen wat biodiversiteit is.
6: Je kunt uitleggen wat uitputting is en hier voorbeelden van noemen.
7: Je kunt uitleggen hoe het versterkt broeikaseffect werkt en wat de gevolgen zijn.Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen? 

Slide 25 - Slide

Welke soort vervuiling zie je op deze foto (noem het begrip)

Slide 26 - Open question

Break-out: Nederland 2050
1. Je gaat met je break-out groepje een antwoord formuleren (gesproken of visueel) op de vraag van de volgende dia
2. Na ongeveer 8 minuten komen we weer bij elkaar een presenteer jullie het (je hoeft de vraag dus niet in te vullen)

Slide 27 - Slide

De Nederlanden anno 2050. Door de steeds sneller stijgende zeespiegel wordt permanent verblijf in de kustprovincies gevaarlijk. Op termijn is massale evacuatie van de bevolking naar het achterland noodzakelijk. Dit horrorscenario mag voor ons land zeer onwaarschijnlijk lijken, voor sommige eilanden in de Stille Oceaan is het inmiddels bittere werkelijkheid. Hoe komt dit?

Slide 28 - Open question

broeikaseffect
versterkt broeikaseffect

Slide 29 - Slide

Korte waterkringloop
Lange waterkringloop
Gemengde rivier
Regenrivier
Gletsjerrivier

Slide 30 - Drag question

Slide 31 - Video

(versterkt) broeikaseffect

Slide 32 - Mind map

Bekijk de website van WNF (gebruik de link). Wat bedoelen we plastic soep en waarom moeten we hier zorgen over maken?
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/oceanen/plastic-soep

Slide 33 - Open question

Slide 34 - Link

Leerdoelen Blok 1
1: Je kunt uitleggen wat het milieu is.
2: Je kan uitleggen wat natuurlijk evenwicht is.
3: Je kunt 6 milieuproblemen benoemen en de oorzaken ervan.
4: Je kunt uitleggen wat verstoring van het milieu is, je kunt 3 voorbeelden van verstoring noemen.
5: je kunt uitleggen wat biodiversiteit is.
6: Je kunt uitleggen wat uitputting is en hier voorbeelden van noemen.
7: Je kunt uitleggen hoe het versterkt broeikaseffect werkt en wat de gevolgen zijn.Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen? 

Slide 35 - Slide