Dementie

Dementie 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1-3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Dementie 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Module VT week 1
 • Programma
 1. College dementie
 2. Voorbereidende opdracht D: bestuderen ZorgPad
 3. Dementiegame
 4. Groepsopdracht (vrijdag)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen week 1
- De student heeft kennis van de belangrijkste indelingen en verklaringen van gedrag bij dementerende zorgvragers.
- De student kan op verschillende manieren naar een zorgvrager met een dementieel beeld kijken.
- De student heeft kennisgemaakt met de basiskennis betreffende mensen met een vorm van dementie.
- De student kent begrippen die met Dementie te maken hebben.
- De student heeft kennis van de benaderingswijzen bij dementie 
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waar denken jullie aan bij het woord dementie

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Wie van jullie heeft er in je privé leven te maken met dementie

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Wat is dementie?
 • Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. 
 • De verwerking van informatie in de hersenen raakt verstoord. 
 • Beschadigingen in de hersenen verergeren waardoor iemand met dementie steeds verder achteruitgaat in functioneren. 
 • De bekendste is de ziekte van Alzheimer. 
Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat is dementie?
Mensen met dementie hebben een combinatie van symptomen

Geheugenstoornissen 

Met één of meer cognitieve stoornissen:
 • Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken met taal
 • Apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
 • Agnosie: onvermogen om objecten te herkennen
 • Stoornissen in uitvoerende functies : zoals rekenen, logisch nadenken, plannen

Gedragsproblemen
Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Cijfers dementie
 • In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Hiervan zijn ongeveer 12.000 mensen jonger zijn dan 65 jaar. Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie.

 • Het aantal mensen met dementie zal door vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040.
 • Van de mensen met de diagnose dementie heeft ongeveer 65 procent de ziekte van Alzheimer. 
 • Ruim 8 procent van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie.
 • Ruim 25 procent van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie.
 • Ruim 40 procent van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie.
 • De kans is 1 op de 5 dat iemand dementie krijgt. 
 • Voor vrouwen is dat 1 op 3, voor mannen 1 op 7. 
Slide 8 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Ziekteverloop
1. Bedreigde ik - beginnende dementie
vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar moeite met meer complexere taken, overzicht houden bijv financien, 
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Steeds meer geheugenproblemen, leeft meer in het verleden, 'verdwaaldgevoel', verminderde belangstelling, motoriek gaat achteruit 
3. De verborgen ik - ernstige dementie
leeft in een innerlijke belevingswereld, neemt zelf geen initiatief meer tot contact. Er is nog wel contact mogelijk, herkent mensen niet meer, tijdsbesef is weg
4. De verzonken ik - ernstige dementie
Volledige afhankelijkheid, brabbelwoorden en klanken. Emoties zijn moeilijk waarneembaar. 

Slide 11 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Specifieke gedragen 
van cliënten met dementie

 • Perseveren
 • Confabuleren
 • Verzamelzucht
 • Achterdocht
 • Decorumverlies
herhalen van vragen, operkingen, verhalen
het opvullen van gaten in het geheugen met (verzonnen) verhalen om de tekorten in het geheugen te verbloemen
verlies van uiterlijke waardigheid zoals waarden en normen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

 alzheimer-nederland.nl
dementieinbeweging.nl en zorgvoorbeter.nl


Alzheimer
Vasculaire dementie
Lewy Body
Frontotemporale dementie
komt op jongere leeftijd voor. is erfelijk
trillen, gebogen houding, stijve spieren
Langzaam denken, spreken en handelen
De meest voorkomende vorm van dementie. 

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

Het verloop van dementie is progressief. Wat betekend dit?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Wat is de meest voorkomende vorm van dementie?
A
Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Lewy body dementie
D
Frontotemporale dementie

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Welk van onderstaande antwoorden is GEEN symptoom van dementie?
A
Taalproblemen
B
Problemen met zien
C
Gewichtstoename
D
Onrust

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Welke mengvorm van dementie komt heel veel voor?
A
Vasculaire dementie en Lewy Body dementie
B
Lewy Body dementie en Frontotemporale dementie
C
Alzheimer en Vasculaire dementie
D
Alzheimer en Lewy Body dementie

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Welke vorm van dementie komt vaak op jongere leeftijd voor?
A
De ziekte van Pick
B
Frontotemporale dementie
C
Lewy Body Dementie
D
Ziekte van Alzheimer

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel vormen van dementie zijn er?
A
3
B
5
C
10
D
> 50

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Welke hersenfunctie gaat bij dementie als eerst achteruit?
A
Het korte termijngeheugen
B
Het lange termijn geheugen

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Verloop dementie
 • Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. 
 • De diagnose wordt gemiddeld na 14 maanden gesteld. Bij jonge mensen is dit meer dan vier jaar. 
 • Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal klachten als de ernst ervan toe. 
 • Er is geen genezing mogelijk voor dementie. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie.  

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Vooruitblik
week 2:college benaderingswijzen
week 3: agressie en probleemgedrag
week 4: kennistoets module VT

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandig werken
Voorbereidende opdracht: bestuderen ZorgPad, zie Canvas
Dementie-game - uitleg volgt vanmiddag in les van Chantal

Slide 24 - Slide

This item has no instructions