Les 1 2022-2023

Sociale problematiek en beperkingen
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Sociale problematiek en beperkingenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Sociale problematiek en beperkingen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Incheck

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Afspraken
Tijdens de les mobieltjes in de tas
Kom op tijd in de les
Luisteren naar elkaar en elkaar laten uitpraten
Respect voor elkaar!
Huiswerk gemaakt


Slide 3 - Slide

planning ook in teams
Lesdoel
Aan het einde van deze les kan je aan je klasgenoot uitleggen wat de eindopdracht is. Je kan daarnaast uitleggen wat een stoornis en wat een beperking is.

Slide 4 - Slide

planning ook in teams
Eindopdracht
Eindopdracht: 
niveau 3: P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding. (Koppelen P1-K1-W1: communiceert met ouders/vervangende opvoeders)
 OO: plan van aanpak voor de begeleiding van een kind met een specifieke begeleidingsbehoefte-, vraag, kind gegevens verzamelen, plan van aanpak maken en uitvoeren, proef examengesprek over het geschreven plan en deels uitvoering.
niveau 4: P2-K1-W3 (koppelen met P2-K1-W4: Uitvoeren van ontwikkelplan. Afronden met een examengesprek in 3.1)
OO: Hoe maak je een ontwikkelplan, kind-informatie verzamelen voor in het ontwikkelplan, ontwikkelplan maken

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

V opdrachten
1. Opdrachten V:  Verslag
1. : Hoe maak je een ontwikkelplan/plan van aanpak: (methodisch werk)
2.: lichamelijk, cognitief en sociaal – emotioneel (Er zijn per ontwikkelingsgebied minimaal 3 praktische voorbeelden met een uitleg beschreven)
• Bronvermelding aanwezig
3: wat versta jij onder gedrags-/ontwikkelingsproblematiek?
*definitie van gedrag-/ontwikkelingsproblematiek
*3 praktische voorbeelden beschreven
*kenmerken, oorzaken, gevolgen en passend spel-, speel, leermaterialen zijn per gedrags-/ontwikkelingsprobleem uitgewerkt
* bronvermelding (1 bron bestaat uit lesmateriaal van de opleiding) Eigen woorden!!Slide 6 - Slide

This item has no instructions

O opdrachten
2. opdracht O1: Informatie verzamelen voor een ontwikkelplan/plan van aanpak 
* verdiepen in verschillende bronnen die informatie geven over een kind
*rapportage gemaakt op basis van de verzamelde informatie
*de rapportage besproken met betrokkenen
*persoonsgegevens in de rapportage geanonimiseerd


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

T opdrachten
3. opdracht T1: Maak een ontwikkelplan/ plan van aanpak
+ de ingevulde feedbackformulieren (stage en Marije)
Het plan:  * Voor een kind opgesteld voor begeleiding op 1 aspect van de ontwikkeling
*In het plan ten minste 2 ontwikkelingsgerichte activiteiten opgenomen afgestemd op de begeleidingsbehoefte van het kind
*Het plan voorgelegd aan de begeleider of ouders
*Het plan bevat: bronvermelding, omschrijving van begeleidingsbehoefte, bruikbare en duidelijke beschrijving van de begeleiding/ondersetuning die je het kind wilt bieden, relevante conclusie
Voer met een medestudent een oefenexamengesprek opdracht T2
gesprek indicatoren:
*verantwoord hoe relevante informatie over het kind is verzameld
*licht de beginsituatie van het kind met de begeleidingsbehoefte toe
*duidelijke toelichting op welk ontwikkelingsgebied de begeleidingsbehoefte betrekking heeft
*legt uit hoe zij het kind heeft begeleidt en vertelt waarom dat een goede manier was
*toegelicht hoe de activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de ontwikkeldoelSlide 8 - Slide

This item has no instructions

4. Bij een voldoende beoordeling OO, starten examen. Voor het examen een ander kind nemen dan opdracht van OO.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Eindopdracht:  
Stap 1 
Verdiepen
Stap 4
Handelingsplan opstellen

De opdracht
Je gaat op stage een kind met een beperking of problematiek observeren en naar aanleiding hiervan een handelingsplan schrijven.  (dit mag in tweetallen)

Stap 2
Signaleren
Stap 5
Informatieoverdracht
Stap 3
Observeren

Slide 10 - Slide

eindopdracht staat in teams, studenten openen deze. Daarnaast bespreken van examen w1.
Annechien

Annechien

Slide 11 - Slide

Voorlezen verhaal op blz. 174 werkboek ter introductie.


Vraag studenten of zij ervaring hebben met blinde kinderen. Daarna: ervaring onderwerp algemeen.

Noem minimaal 2 hulpmiddelen voor iemand met een beperking.

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Beperking
'Een beperking is een moeilijkheid of onmogelijkheid om bepaalde normale menselijke activiteit uit te voeren.'

Gebieden:

 • leren en toepassen van kennis
 • communicatie
 • mobiliteit
 • zelfverzorging
 • huishouden
 • tussenmenselijke interacties en relaties
 • maatschappelijk leven

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Stoornis
 • stem- spraak of taalstoornis
 • orgaanstoornis
 • gehoor- en evenwichtsstoornis
 • gezichtsstoornis
 • stoornis in het bewegen
 • huid- en gevoelsstoornis
 • verstandelijke stoornis
 • psychische en psychiatrische stoornis
'Van een stoornis is sprake wanneer een orgaan of lichaamsfunctie ontbreekt, afwijkingen vertoont, of beschadigd is, rekening houdend met de leeftijd van de betrokkene.'

Slide 14 - Slide

ICF en WHO zorgen voor een indelingssysteem.

Begrippenkader waarmee je functioneren van mensen en problemen kunt beschrijven + beschrijving van de factoren welke invloed hebben op functioneren.

WAAR of NIET WAAR?
Beperkingen zijn moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten.
Waar
Niet waar

Slide 15 - Poll

This item has no instructions

WAAR of NIET WAAR?
Gezichtsstoornissen vallen onder zintuigelijke beperkingen.
Waar
Niet waar

Slide 16 - Poll

This item has no instructions

WAAR of NIET WAAR?
Er bestaan aangeboren en niet-aangeboren beperkingen.Waar
Niet waar

Slide 17 - Poll

This item has no instructions

WAAR OF NIET WAAR?
Bij een handicap is iemand niet in staat deel te nemen aan de maatschappij.

Waar
Niet waar

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

Huiswerk

 • Je hebt een go (van stage) voor deze OO
 • Je leest hoofdstuk 13 en 14 uit het boek 'Verzorging PW'

Slide 19 - Slide

planning ook in teams
SLO doelen VVE

Slide 20 - Slide

This item has no instructions