(oefen)examen A Zelfredzaamheid Les 1

BPV periode 2
VOG (wie heeft hem nog NIET)
POK aanvragen STAP VOOR STAP

Uitleg examen A en oefenopdracht
Uitleg presentatie stageschool

1 / 42
next
Slide 1: Slide
Module 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

BPV periode 2
VOG (wie heeft hem nog NIET)
POK aanvragen STAP VOOR STAP

Uitleg examen A en oefenopdracht
Uitleg presentatie stageschool

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

P3 - K1 - W5 
Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

Periode 3 jullie allereerste examen

Slide 2 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
Hoe was de kennismaking op stage? 


VOG / POK


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

POK aanvragen
Gegevens stagebegeleider

CODE leerbedrijf

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

En dan?
- Hij komt in drievoud bij je op de mat
- Je tekent ze alle drie zelf
- In week 1 laat je ze tekenen door je stageschool
(eentje laat je daar achter)
- in week 2 neem je er eentje mee naar de BPV les en lever je hem in bij je docent.
Geen POK in week 3 is tijdelijk stoppen met stage!

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Link

This item has no instructions

Examen A
Werkproces: P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

In dit examen stimuleer je leerlingen in hun zelfredzaamheid bij zelfzorg én bij het planmatig werken bij leeractiviteiten.

1. De ene groep bied je ondersteuning op het gebied van zelfzorg.
2. De andere groep ondersteun je op het gebied van planmatig kunnen werken.


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Oefenopdracht examen A
Opdracht V1  --> zelfredzaamheid
Opdracht V2 --> executieve functies
Opdracht O1 --> zelfredzaamheid t.a.v. zelfzorg
Opdracht O2 --> zelfredzaamheid t.a.v. planmatig werken
Opdracht T1  --> stimuleren van zelfredzaamheid
Opdracht T2 --> schrijven van  een reflectieverslag over T1

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Les 1: Zelfredzaamheid

Aan het eind van deze les:
 • weet je wat zelfredzaamheid is;
 • kun je verwoorden waarom zelfredzaamheid belangrijk is
 • weet je wat het huiswerk is van deze week

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Wat is zelfredzaamheid?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Zelfredzaamheid


Zelfredzaamheid is het vermogen om voor jezelf te kunnen zorgen. Jezelf te redden zonder hulp van anderen. De ontwikkeling van zelfredzaamheid verschilt per kind. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.
Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat is zelfredzaamheid?
De naam zegt het al, jezelf kunnen redden. Het is erg lastig als dit niet kunt wanneer je later op eigen benen moet staan. Denk aan:
 • Kun je jezelf schoon houden? (denk ook aan je leefomgeving) 
 • Weet je wat gezonde voeding is?
 • Hoe ga je om met verslavende middelen als alcohol en drugs. 
 • Hoe je moet klokkijken
Al deze vaardigheden heb je nodig om jezelf te kunnen redden. Hoe kun jij kinderen in de onder-, midden- of bovenbouw helpen zelfredzaam te worden?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Een kind is in eerste instantie nog niet zelfredzaam en moet met alles geholpen worden. De ontwikkeling van zelfredzaamheid is een proces, waarbij het kind steeds meer dingen zelfstandig kan doen. Het is belangrijk de zelfredzaamheid van kinderen te ontwikkelen (stimuleren), omdat het kinderen een competent gevoel geeft. -> Ik kan dat zelf, niemand hoeft mij te helpen.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Elke leeftijdsgroep kun je stimuleren in hun zelfredzaamheid. Alleen elke groep heeft iets anders nodig. Daar waar je bij jongere kinderen meer inzet op zelfzorg (jassen aandoen, handen wassen, etc.) zul je bij een ouder kind eerder kunnen stimuleren in zaken rondom planmatig werken.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Overleg in groepjes: voor welke doelgroep is het stimuleren van de zelfredzaamheid belangrijk?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Slide 17 - Link

This item has no instructions

Hoe zelfstandig vind je jezelf?
0100

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

Op welke punten wil je nog zelfstandiger worden? Geef eens voorbeelden

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Bedenk vier voorbeelden hoe jij een kind kan ondersteunen bij zelfredzaamheid.

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Welke taken op het gebied van zelfredzaamheid stimuleren komen op jouw stage voor?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Filmpje
Bekijk het filmpje over zelfredzaamheid en autonomie. Beschrijf het gedrag van moeder en zoon en de gevolgen hiervan.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

2

Slide 23 - Video

This item has no instructions

Opdracht 1:
Ga op zoek naar bronnen die je meer informatie geven over zelfredzaamheid. Raadpleeg ten minste drie verschillende bronnen. Omschrijf vervolgens de betekenis van het woord zelfredzaamheid in eigen woorden en leg de term uit in relatie tot het onderwijs.

Denk vervolgens terug aan jouw eigen basisschoolperiode. Op welke manier werd er door de leerkracht ingezet op het stimuleren van jouw zelfredzaamheid? Noteer 5 voorbeelden in jouw verslag. 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

00:33
Hoe zou je de zelfredzaamheid en autonomie stimuleren?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

00:33
Wat zag je gebeuren?
Is er sprake van zelfredzaamheid?

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Casus stagiair kinderopvang Rogier
Hoe kan een pedagogisch medewerker in de kinderopvang handelen wanneer een kind niet geholpen wil worden en daardoor de andere kinderen te lang moeten wachten.
Rogier is sinds kort stagiair kinderopvang bij kinderdagverblijf Sneeuwwitje. Hij vind het werken met kinderen in een kinderdagverblijf leuk en ook al is het een hele vrouwenclub, hij voelt zich er best thuis. De kinderen zijn ook gek op hem want Rogier doet toch wel vaak net iets andere spelletjes dan de andere leidsters. Rogier geeft toe dat hij het spelen met de kinderen veel leuker vindt dan de verzorgende taken.
Wanneer Rogier met een groepje peuters wil gaan buitenspelen moeten natuurlijk wel alle schoenen en jasjes aan. De meeste peuters kunnen dit al een beetje zelf en Rogier hoeft maar een klein beetje te helpen met de schoenen en de ritsen en knopen van de jassen. Alle kinderen zijn dan al snel klaar alleen Farid niet. Die probeert zelf zijn rits van zijn jas dicht te krijgen. Gisteren lukte hem dat zelf en nu wil hij dat dus weer zelf doen. Hij wil niet door Rogier geholpen worden. Rogier ziet dat het helemaal niet gaat en Farid is nu al bijna vijf minuten aan het proberen de rits in elkaar te steken. De andere kinderen willen ook eindelijk wel naar buiten.
Wat zou jij doen in deze situatie?
Farid tegen zijn zin toch helpen zodat iedereen naar buiten kan
Alvast met de andere kinderen naar buiten gaan maar dan is Farid zonder toezicht in de gang wat niet is toegestaan.

Rogier is sinds kort stagiair kinderopvang bij kinderdagverblijf Sneeuwwitje. Hij vindt het werken met kinderen in een kinderdagverblijf leuk en ook al is het een hele vrouwenclub, hij voelt zich er best thuis. De kinderen zijn ook gek op hem want Rogier doet toch wel vaak net iets andere spelletjes dan de andere leidsters. Rogier geeft toe dat hij het spelen met de kinderen veel leuker vindt dan de verzorgende taken.
Wanneer Rogier met een groepje peuters wil gaan buitenspelen moeten natuurlijk wel alle schoenen en jasjes aan. De meeste peuters kunnen dit al een beetje zelf en Rogier hoeft maar een klein beetje te helpen met de schoenen en de ritsen en knopen van de jassen. Alle kinderen zijn dan al snel klaar alleen Farid niet. Die probeert zelf zijn rits van zijn jas dicht te krijgen. Gisteren lukte hem dat zelf en nu wil hij dat dus weer zelf doen. Hij wil niet door Rogier geholpen worden. Rogier ziet dat het helemaal niet gaat en Farid is nu al bijna vijf minuten aan het proberen de rits in elkaar te steken. De andere kinderen willen ook eindelijk wel naar buiten.
Wat zou jij doen in deze situatie?
 • Farid tegen zijn zin toch helpen zodat iedereen naar buiten kan
 • Alvast met de andere kinderen naar buiten gaan maar dan is Farid zonder toezicht in de gang wat niet is toegestaan.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Psychologische basisbehoeften

Het competent en autonoom voelen horen bij de psychologische basisbehoeften. 
Eén van de meest bekende motivatietheorieën is de zelfdeterminatietheorie. Hierin komen deze begrippen terug.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 29 - Video

This item has no instructions

00:57
Waarom is dit belangrijk om te weten, als je denkt aan je examenopdracht?

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Zelfredzaamheid stimuleren door:

 • Zorgen voor veilige, vertrouwde omgeving
 • Zelf op onderzoek laten uitgaan
 • Geven van eigen verantwoordelijkheid
 • Aansluiten bij wat het kind al kan
 • Aansluiten bij persoonlijke manier van leren
 • Positieve feedback geven
 • Afwisselen met rust

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Zelfredzaamheid stimuleren betekent

 • dat je aansluit bij waar een kind toe in staat is;
 • bij waar de interesse ligt;
 • bij wat het op een bepaald moment wil leren
Wat een kind wíl leren, leert het ook het snelst. Te hoge eisen stellen heeft geen zin
Geef positieve feedback -> Hoe?
 • Een compliment geven als hij iets goed doet
 • Je het over bepaald gedrag en niet over het kind als persoon


Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Zorg voor vertrouwen
Als het kind vertrouwen heeft dan durft het op iets of iemand te steunen. 
Sleutelwoorden:
Vriendelijk zijn en empathisch
Geduld hebben
Respect ofwel eerbied hebben voor wat het kind zelf kan en zelf wil
Duidelijk zijn in wat je gaat doen
Respect hebben voor het gevoel dat het kind toont als het bijvoorbeeld huilt
Doelmatig handelen zodat het niet onnodig pijn doet of langer duurt dan nodig

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Planningsformulier 

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Belangrijke data
Observeren in week 4


Oefenexamen A inleveren week 1 periode 3

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Ik weet wat zelfredzaamheid inhoudt.
😒🙁😐🙂😃

Slide 38 - Poll

This item has no instructions

Ik weet wat autonomie is.
😒🙁😐🙂😃

Slide 39 - Poll

This item has no instructions

Her heb ik nog vragen over / hulp bij nodig / wil ik nog meer over te weten komen:

Slide 40 - Open question

This item has no instructions

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Dagboekmethode 

Slide 42 - Slide

This item has no instructions