Les 1.2 De leefomgeving op orde houden

WH Wonen en Huishouden
Thema 2. Ondersteunen v/d cliënt bij wonen en huishouden
Hfdst 4 De leefomgeving in orde houden
4.1 Inleiding
4.2 HDL zijn belangrijk
4.3 HDL in volgelvlucht
4.4 Zelfredzaamheid1 / 17
next
Slide 1: Slide
Wonen en HuishoudenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

WH Wonen en Huishouden
Thema 2. Ondersteunen v/d cliënt bij wonen en huishouden
Hfdst 4 De leefomgeving in orde houden
4.1 Inleiding
4.2 HDL zijn belangrijk
4.3 HDL in volgelvlucht
4.4 ZelfredzaamheidSlide 1 - Slide

HDL zijn belangrijk
Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen
Huis op orde houden
Helpen bij het Schoonmaken van de leefomgeving, kleding wassen, eten en drinken,
maaltijdbereiding, boodschappen doen, budgetteren

Slide 2 - Slide

Persoonlijke verzorging

 • Wassen                                         
 • Aan- en uitkleden
 • In- en uit bed, (rol)stoel, lopen
 • Uiterlijke verzorging
 • Hulp bij eten en drinken
 • Hulp bij toiletgang
Ondersteunen van cliënt bij de lichaamsgebonden zorg.

ADL

A = Algemene
D = Dagelijkse
L = Levensverichtingen

Slide 3 - Slide

Wat is volgens jou zelfredzaamheid?

Slide 4 - Open question

Zelfredzaamheid

Slide 5 - Slide

Zelfzorg
 • Met geld om kunnen gaan,
 • Leefomgeving kunnen schoonhouden, --> onderdeel HDL
 • Jezelf goed kunnen verzorgen --> ADL
 • Contacten kunnen leggen en onderhouden
 • Weten hoe je hulp kunt regelen
Doel; Gezond blijven, in leven te blijven, je goed voelen, alleen of samen.

Slide 6 - Slide

Zelfredzaamheid

de mate waarin een cliënt in staat is zichzelf te redden en voor zichzelf te zorgen. Zelfredzaamheid kent 3 niveau's
1e niveau  --> Pers. verzorging, de ADL
2e niveau --> Sociale zelfredzaamheid = sociale vaardigheden
3e niveau --> Maatschappelijke zelfredzaamheid, deelnemen aan het verkeer, omgaan met geld. OV, inschakelen overheidinstanties

Slide 7 - Slide

Streven naar Zelfredzaamheid
PGB = Persoons Gebonden Budget
Van dat budget koop je je eigen zorg in.
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
uitgevoerd door de Gemeente waarin je woont.

Eigen verantwoordelijkheid, Eigen regie en Eigen kracht.

Slide 8 - Slide

Zelfstandigheid 
 • Onafhankelijk van anderen kunnen zijn,
 • Zelfbeschikking over je geld, 
 • Over de invulling van je leven.
 • Zelfstandig zaken kunnen regelen.
 • Eigen beslissingen kunnen nemen
 • Eigen verantwoordelijkheid kunt dragen.

Slide 10 - Slide

Wat zijn zelfzorgtekorten?

Slide 11 - Open question

Zelfzorgtekorten
Wanneer je niet meer in staat bent om zelfstandig te zijn en zelfredzaam bent, heb je zelfzorgtekorten.

Het zelfzorg vermogen voldoet niet aan de zelfzorgbehoefte
of
Het zelfzorgbehoefte is groter dan het zelfzorgvermogen

Slide 12 - Slide

Zelfredzaamheidsradar

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Samen invullen

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide