Sessie vakdidactiek werkvormen

Een werkvorm is ...
A
hetzelfde als een leeractiviteit
B
hetgeen de leerlingen moeten doen tijdens je les
C
Is een groeperingsvorm die je kiest als leraar om je leerdoelen te bereiken
D
onderwijs- en leeractiviteiten die door de leerkracht en door de leerlingen worden ontplooid om de leerdoelen zo efficiënt mogelijk na te streven en te bereiken.
1 / 20
next
Slide 1: Quiz
VakdidactiekHoger onderwijs

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Een werkvorm is ...
A
hetzelfde als een leeractiviteit
B
hetgeen de leerlingen moeten doen tijdens je les
C
Is een groeperingsvorm die je kiest als leraar om je leerdoelen te bereiken
D
onderwijs- en leeractiviteiten die door de leerkracht en door de leerlingen worden ontplooid om de leerdoelen zo efficiënt mogelijk na te streven en te bereiken.

Slide 1 - Quiz

Wat zijn je voorkeurs-
werkvormen?

Slide 2 - Mind map

Opdracht

Welke werkvormen zou je gebruiken bij de volgende werklaadjes?

Slide 3 - Slide

Hoe kan je actualiteit integreren in je les? Of hoe pak je het aan?

Slide 4 - Mind map

Waarom actualiteit gebruiken tijdens je lessen?

Slide 5 - Mind map

Waarom actualteit gebruiken tijdens je lessen?
- leerlingen voorbereiden op de maatschappij
-burgerschapsonderwijs
-mediawijsheid (eindtermen basisgeletterdheid) 
- aansluiten bij de leefwereld
- maakt de leerstof concreter
-....

Slide 6 - Slide

Interessante websites
www.nieuwsindeklas.be
www.djapo.be

Slide 7 - Slide

Hoe kan je aan actuele thema's werken in de klas?
1. Creatief denken
2. Systeemdenken
3. Filosoferen

Slide 8 - Slide

1. Creatief denken
werkvorm: de interessante vraag

Slide 9 - Slide

2. Systeemdenken
Systeemdenken helpt je om de wereld beter te begrijpen. Je zoomt in op thema’s en problemen maar bekijkt ze ook vanop een afstand. Je bekijkt ze vanuit verschillende standpunten en zoekt oorzaken en verbanden.

Slide 10 - Slide

2. Systeemdenken
werkvorm: druppeleffect

Slide 11 - Slide

3. Filosoferen
Wat is een filosofische vraag?

Balletje gooien: vertel iets over je week


Slide 12 - Slide

3. Filosoferen
Een filosofische vraag is een open op meerduidige vraag, waarop je een niet-empirisch antwoord verwacht en waarop geen wetenschappelijk juist antwoord bestaat.
Het is een algemene vraag, die niet naar persoonlijke voorkeuren of smaken vraagt, maar naar de algemene principes achter de argumenten voor een bepaalde postitie.

Slide 13 - Slide

3. Filosoferen
Opdracht: Zoek in de krant filosofische vragen

Slide 14 - Slide

3. Filosoferen
Opdracht: Wat zou beter niet uitgevonden zijn?

Slide 15 - Slide

3. Filosoferen
Waarom filosoferen in de klas?

Slide 16 - Slide

3. Filosoferen
Waarom filosoferen in de klas?

- burgerschapschapscompetentie
- de leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema's en trends met geldige argumenten en ze leren kritisch reflecteren
-....

Slide 17 - Slide

Cartoonanalyse
Oefening per twee

Slide 18 - Slide

Waarvoor cartoon analyse gebruiken?
-Voorkennis activeren 
- Eerder opgedane lesstof te testen. Kunnen de leerlingen nieuw verworven informatie toepassen op een cartoon?

Slide 19 - Slide

Wat neem je mee? Wat vond je interessant?

Slide 20 - Slide