GHZ les 2

 Gehandicaptenzorg
1 / 14
next
Slide 1: Slide
GehandicaptenzorgMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

 Gehandicaptenzorg

Slide 1 - Slide

Les 2
- Terugblik vorige les
Te behandelen onderwerpen: 
Geschiedenis in de Gehandicaptenzorg; 
Diagnose; 
Oorzaken van een verstandelijke beperking. 

Slide 2 - Slide

Geschiedenis in de gehandicaptenzorg

Slide 3 - Slide

Opdracht
Maak 3 groepen en verdiep je in de geschiedenis van de GHZ
Groep 1: Vóór 1900
Groep 2: van 1900 tot 1955
Groep 3: van 1955 tot 1990


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Geschiedenis vóór 1900
 • 1569 eerste 'Dolhuis' in Amsterdam. Ongewenste mensen worden hier geplaatst en ' weggestopt'.  Tijdens kermissen worden ze tentoongesteld. Ze worden soms aan kettingen vastgelegd en er is geen medische zorg.                                                                          

 • In 1800 Frans Arts Pinel is de grondlegger van het medische model --> wie ziek is heeft zorg nodig. Hij stelt diagnoses en bepaalt welke behandeling nodig is. 

 • 1841 eerste krankzinnigenwet: In deze wet staat dat 'krankzinnigen' recht hebben op verpleging en genezen moeten worden. 

Slide 6 - Slide

Van 1900 tot 1955
 • Vanaf 1900 is er een grote vooruitgang in medische kennis en kunde, vooral orthopedische zorg (beugels, prothesen e.d.) 
 • Er komt een verschil in ' geesteszieken' en ' zwakzinnigen'. 
 • Na de tweede wereldoorlog kregen LVB (debielen) en MVB (imbecielen) kinderen eigen scholen. 
 • Het Ontwikkelingsmodel neemt zijn intrede. Mensen met een  beperking zijn kwetsbaar en kunnen zich niet op eigen kracht in de samenleving handhaven. 
 • Grote instelling waar soms 60 tot 100 mensen leven per afdeling, 2 zusters, mannen en vrouwen gescheiden, wie kan werken moet werken.

 

Slide 7 - Slide

Van 1955 tot 1990
 •  Vanaf 1955 vernieuwingen in de zorg. Men komt erachter dat het niet te maken heeft met afkomst of milieu. Hierdoor is er minder schaamte over kinderen met een VB. 

 • Vanaf 1960 veel aandacht voor onderzoek, diagnoses  en behandeling. Met straffen en belonen wordt ongewenst gedrag geprobeerd af te leren (stroomschokjes). De instellingen liggen nog achteraf en ouders zijn nog nauwelijks betrokken. 

 • 1970-1974: de Dennendal affaire. Paviljoen voor mensen met een VB. Directie en groepsleiders wilden een gemeenschap waar werkers, bewoners en buitenstaanders werken, en wonen.  Nieuw dennendal werd nooit opgericht. De politie ontruimde het pand in 1974 na een ongeluk met een bewoner. 

Slide 8 - Slide

Vanaf 1990
 Hoe wordt er nu gekeken naar mensen met een VB, op het gebied van integratie, arbeid, zorg? 

Slide 9 - Slide

Vanaf 1990
 • Steeds meer aandacht voor zelfbeschikking en zorg op maat.
 • Van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg
 • Integratie is het uitgangspunt
 • Nadruk op mogelijkheden i.p.v. beperkingen

Slide 10 - Slide

Wat is een diagnose?

Slide 11 - Mind map

Diagnostiek
Diagnose is het oordeel van de arts over de aard van de ziekte waar de patiënt aan lijdt. 

Ethiologische diagnostiek: 
Dit gaat over de oorzaken van de verstandelijke beperking
Het is een brede aanpak, er wordt gekeken naar fysiologische en organische oorzaken naar de VB. 

Slide 12 - Slide

3 factoren als oorzaak
Grofweg 3 factoren als oorzaak: 

- Genetische oorzaken: syndroom van down
- Neurologische factoren: epilepsie
- Psychische factoren: bv verwaarlozing

                                                  Wie kan er nog een benoemen? 

Slide 13 - Slide


Bedankt voor de aandacht!!

- Zijn er vragen?
- Feedback over de les. 

Slide 14 - Slide