Mens en Zorg H 3 en 4

1 / 45
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3,4

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Startklaar 
Welkom klas! In 5 minuten starten we de les!
Jassen aan de kapstok 
Oortjes in de tas 
Mobiel in de zakkie 
Schoolspullen op tafel 
Laptop dicht op tafel
Tas van tafel 
timer
5:00

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Terugblik-opdracht

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Doelen
Aan het einde van de les..
  • De leerlingen eten op welke manier ze een gesprek voert met een zorgvrager
  • De leerlingen weten waarop je moet letten in de persoonlijke verzorging van een zorgvrager.
  • De leerlingen kunnen een cliënt ondersteunen bij de persoonlijke verzorging
  • De leerlingen kennen hulpmiddelen voor bij de toiletgang
  • De leerlingen weten wat zelfredzaamheid, privacy en autonomie is
Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Handhygiëne
Handen wassen, Handen desinfecteren en Handen verzorgen

- Nagels kort en schoon
- Geen kunstnagels
- Geen nagellak
- Geen ringen, armbanden en horloges

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Respectvolle bejegening/ respectvolle omgang
- Geen verschil tussen zorgvragers
- Zorgvuldig omgaan met persoonlijke eigendommen
- Luisteren naar de wensen van de zorgvragers
- Geen vertrouwelijke informatie over zorgvragers aan anderen vertellen
- Rekening houden met normen en waarden van de zorgvrager

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Normen en waarden

Slide 8 - Slide

Normen = Regels en Richtlijnen, hoe je je hoort te gedragen.

Waarden = Idealen, motieven of achterliggende ideeën. Deze worden als groep, samenleving als waardevol ervaren en als belangrijk gezien.

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Normen en waarden:
Wat zijn normen?
Wat zijn waarden?
Voorbeelden.

Slide 10 - Slide

Normen staat voor wat je normaal vindt

Waarden staat voor wat je waardevol oftewel belangrijk vindt 
Verbaal en non verbaal
Verbaal: De woorden die je zegt
Non-verbaal: Communicatie zonder woorden

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Voeren van een gesprek: Actief luisteren
- durf stiltes te laten vallen
- Laat je niet afleiden
- Knik af en toe
- Maak oogcontact
- Neem de tijd
- Laat de ander uitpraten
- Let op non-verbalen signalen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Vragen over de video
Wat zag je aan de mevrouw toen zij de brief kreeg?
Wat vind je van de reactie van de verzorgende?
Hoe zou jij reageren?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Privacy en intimiteit:
Wat is dat?
Hoe doe je dat in de zorg?
Wat is een intieme zone?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Persoonlijke verzorging
- Verzorging van de huid
- Haarverzorging
- Mondverzorging
- Hulp bij aan- en uitkleden
- Hulp bij naar het toilet gaan
- Hulp bij het eten en drinken

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Mondverzorging:
Waarom zo belangrijk?
Wensen en behoeften.
Ontwikkeling van het gebit.
Samenstelling van het gebit.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Hulp bij aan- en uitkleden:
Veel geduld en begrip.
Wensen en behoeften.
Vertel wat je doet.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Hulp bij het naar toilet gaan:
Incontinentie.
Incontinentiemateriaal
hulpmiddelen

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Autonomie:
Wat is het.
Hoe deed de moeder dat in het filmpje?


Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Zelfredzaamheid:
Wat is het.
Waar gaat de zorgvrager aan werken in het filmpje?
Waarom is zelfredzaamheid belangrijk?

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Leg uit wat privacy is.
Hoe doe je dat in de zorg?

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Opdracht:
Lezen: blz. 173 t/m 178.
Maken opdracht 
3.05 (blz. 174)
3.08 (178)
3.09 B (blz. 179) 
3.10 (blz. 181)

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Opdracht:
Lezen blz. 209 t/m 216.
Maken: opdracht 4.20 (blz. 211/212), opdracht 4.21 (blz. 213), opdracht 4.23 (blz. 215), opdracht 4.24 (blz. 217).
 

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Klas 4
Praktijkopdracht
  • Helpen bij het aan en uitkleden 
  • Helpen bij stoel naar rolstoel 
  • Helpen bij het lopen met een rollator 

Reader
Rekenopdracht 2

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Wat is empathie?
A
contact gestoord
B
inlevingsvermogen
C
sociaal gedrag
D
inspanning

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een voorbeeld van Empathie?
A
Boodschappen doen voor de oude buurman
B
Je niet kunnen inleven in een ander.
C
Luisteren en begrip tonen naar iemand die net z'n partner is verloren.
D
Tijdens een voetbalwedstrijd woorden naar de scheidsrechter roepen.

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een goed voorbeeld van een norm?

A
We keuren agressief gedrag af.
B
Je mag geen geweld plegen.
C
We waarderen het als iemand geduldig met kinderen omgaat.
D
We stellen eerlijkheid erg op prijs.

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn waarden?
A
Wat JIJ belangrijk vindt in het leven
B
Hetzelfde als normen
C
Regels die de wet bepaalt
D
Wat anderen belangrijk vinden

Slide 35 - Quiz


Waarden zijn cultuur- en persoonsafhankelijk 
Wat gebruik je bij verbale communicatie?
A
Woorden
B
Lichaamstaal
C
Gebaren
D
Zowel woorden als gebaren

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

Non-verbale communicatie is
A
Bellen
B
Zwaaien
C
Gedag zeggen
D
Begroeten

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

Als ik actief luister dan...
A
Kijk ik de ander aan
B
Doe ik twee dingen tegelijker tijd
C
Maak ik ondertussen notities
D
Luist ik alleen maar

Slide 38 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een open vraag
A
Heb je huisdieren?
B
waarom heb je voor die sport gekozen?
C
Is het leuk om te tennissen?
D
krijg jij genoeg zakgeld?

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een gesloten vraag?
A
Ben jij morgen jarig?
B
Vier je morgen je verjaardag?
C
Waarom vier je morgen je verjaardag niet?
D
Hoe vind je het nu je je verjaardag niet kan vieren door corona?

Slide 40 - Quiz

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 41 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 42 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 43 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk 
Lezen 
blz. 

Maken 
blz. 

timer
1:00
Inleveren via LessonUp

Slide 45 - Slide

This item has no instructions