MU les 7.2 23-24

Mentoruur les 7.2
1 / 18
next
Slide 1: Slide
MentorlesMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Mentoruur les 7.2

Slide 1 - Slide

Ik begin vandaag zo ....
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 2 - Poll

Lesplanning
- Mededelingen 
- BPV-lijsten P7
- Voortgangsgesprekken
- Energizer
- Inleveren opdrachten P6 in ELO
- Aan het werk
- Afsluiting 


Slide 3 - Slide

Mededelingen
- Opdrachten P7 > deadline!
    - beroepshoudingsaspectenlijst
    - interactievaardighedenlijst
    - intervisie eindverslag
    - LOB - LoopbaansturingSlide 4 - Slide

Mededelingen
- Begeleidingsuur dinsdag van 15 tot 16 uur in A110
- Dinsdag 5 maart is de studentenbespreking
- Keuzedelenmail
- BowlenSlide 5 - Slide

BPV-lijsten P7 (niet in ELO)
- Kopieer beide lijsten twee keer > één exemplaar voor jou en één voor praktijkbegeleider
- De student en praktijkbegeleider vullen deze afzonderlijk van elkaar in
- Hierna worden beide lijsten vergeleken en besproken > hier komt een leergesprek uit > feedback 
- Tenslotte in BPV-werkboek offici√ęle lijsten P7 invullen

Slide 6 - Slide

voortgangsgesprekken
- Lijst met voortgangsgesprekken 
is in de groepsapp gezet
- Zorg dat je het in je agenda hebt staan
- Zorg ervoor dat je je Harpa-
formulier voor die tijd hebt ingevuld!

Slide 7 - Slide

opdrachten P6 in ELO
- BPV Examen 2 > verslag
BPV Beroepshoudingsaspectenlijst > praktijkbegeleider & student
- BPV Interactievaardighedenlijst > praktijkbegeleider & student
- BPV Tussentijdsverslag > praktijkbegeleider *
* Praktijkbegeleider tekent voor akkoord op voorkant verslag of op blz. 15 BPV-werkboek > foto in ELO bijvoegen 
- BPV Rapportageformulier > praktijkbegeleider, student & mentor
- LOB Keuze-opdracht Motievenreflectie


Slide 8 - Slide

energizer

Slide 9 - Slide

Welk geluid hoor je hier?
A
spuiten met een luchtverfrisser
B
een band leeg laten lopen
C
een band oppompen

Slide 10 - Quiz

Welk geluid hoor je hier?
A
een doos openmaken
B
met krijt op het bord schrijven
C
met stoepkrijt op de grond tekenen

Slide 11 - Quiz

Welk geluid hoor je hier?
A
een krakende deur
B
de deurklink naar beneden duwen
C
gaatjes maken met een perforator

Slide 12 - Quiz

Welk geluid hoor je hier?
A
flipperkast
B
kassa
C
tafelvoetbal

Slide 13 - Quiz

Welk geluid hoor je hier?
A
krassen tegen een deur
B
kat in de kattenbak
C
nagels vijlen

Slide 14 - Quiz

LOB - P7 
Competentie Loopbaansturing

Slide 15 - Slide

Welke titel zou je nu kiezen zonder voorinformatie?
Leren van successen
Mijn baan in de toekomst
Blok- en weekplanning
Ben ik deskundig genoeg?
Zelfbeeld schrijven

Slide 16 - Poll

Aan het werk .....
- Opdrachten inleveren in ELO
- Studiepunten checken in ELO, max 25 punten.
Ga er vanuit dat je 5 punten mag missen om over te gaan.
- LOB-opdracht P7
Slide 17 - Slide

MU les 7.2 23-24

Slide 18 - Slide