PERSONAL AND INTERROGATIVE PRONOUNS

WELCOME!

1 / 38
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

WELCOME!

Slide 1 - Slide

Welke persoonlijke voornaamwoorden ken je al in het Engels?

Slide 2 - Open question

Uitleg ...

Slide 3 - Slide

Let op!
In het Engels heb je twee keer het persoonlijk voornaamwoord: you
you betekent: jij en jullie

You have lost the game kan je dus op 2 manieren vertalen:
1.Je hebt de wedstrijd verloren.
2.Jullie hebben de wedstrijd verloren.  LET OP DE CONTEXT!

Slide 4 - Slide

Let op!
In het Nederlands heb je twee keer het persoonlijk voornaamwoord: zij

zij betekent: 1 meisje en een groep
 Zij heeft een hond. (=She has a dog.)
Zij hebben een hond.(=They have a dog.)

Slide 5 - Slide

Uitleg ...
Een persoonlijk voornaamwoord gebruiken we in plaats van een zelfstandig naamwoord (een persoon, een dier, of een ding)...

Het meisje loopt - Zij loopt         The girl walks -  She walks
De kat slaapt -  Hij/het slaapt      The cat sleeps - It sleeps

Slide 6 - Slide

EN
en
singular =
enkelvoud
I, you, he/she/it
plural =
meervoud
we, you, they

Slide 7 - Slide

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
Susan
A
he
B
we
C
you
D
she

Slide 8 - Quiz

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
dog
A
he
B
it
C
you
D
I

Slide 9 - Quiz

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
my friends and I
A
I
B
they
C
we
D
you

Slide 10 - Quiz

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
my teachers
A
you
B
we
C
I
D
they

Slide 11 - Quiz

Vul aan:
My name is Leo and ___ am 12 years old.
A
You
B
He
C
They
D
I

Slide 12 - Quiz

Vul aan:
Look at Anna. ___ (zij) is late for school.
A
They
B
She
C
He
D
It

Slide 13 - Quiz

Vul aan:
I hate him because
___ is taller than me.
A
he
B
we
C
she
D
you

Slide 14 - Quiz

Well done!


Slide 15 - Slide

Object pronoun 
(persoonlijke voornaamwoord als lijdend of meewerkend voorwerp)
Hij houdt van mij = he loves me
Zij geeft hem koekjes = She gives him biscuits

Slide 16 - Slide

me = mij
you = jou
him= hem
her = haar
it = het
us = ons
you = jullie
them = hun/hen

Slide 17 - Slide

Object pronoun: comes after the verb (NA het werkwoord)
She sent me a letter.
She sent you a letter.
She sent him a letter.
She sent her a letter.
She sent it a letter.
She sent us a letter.
She sent you a letter.
She sent them a letter.

Slide 18 - Slide

object pronouns: vaak achteraan de zin of gelijk achter het ww

Slide 19 - Slide

Choose the correct object pronoun.
The teacher likes ______ (mij).
A
I
B
my
C
me
D
i

Slide 20 - Quiz

Choose the correct object pronoun.
Can you call _____ (hem)?

A
her
B
him
C
me
D
he

Slide 21 - Quiz

Choose the correct object pronoun.
She looks like ______ (haar).
A
him
B
us
C
her
D
me

Slide 22 - Quiz

Choose the correct object pronoun.
I can see _____ (ze/hen).

Slide 23 - Open question

Choose the correct object pronoun.
Jake doesn't want to eat _____ (het).

Slide 24 - Open question

Slide 25 - Slide

Interrogative pronouns = vragende voornaamwoorden

Slide 26 - Slide

Examples (Voorbeelden)
What are your hobbies?
When will you come to school?
Who is that girl?
Where can I find the toilets?
Which colour do you like? Blue or Green?
Why are you crying?
How do you spell your name?

Slide 27 - Slide

___ did you find that dress?
I found it in the shop.
A
Who
B
Where
C
When
D
What

Slide 28 - Quiz

___ house do you like better?
The green or the blue house?
A
Which
B
What
C
Why
D
Where

Slide 29 - Quiz

Choose the correct interrogative pronoun.

____ is that strange girl? That's my sister Ava.
A
When
B
Who
C
Which
D
Why

Slide 30 - Quiz

Choose the correct interrogative pronoun.

____ is the nearest supermarket? It's just round the corner.
A
Why
B
When
C
Where
D
Who

Slide 31 - Quiz

____ are you doing today? I'm fine.
A
why
B
what
C
who
D
how

Slide 32 - Quiz

____ weren't you ar school today? I was sick.
A
why
B
how
C
where
D
what

Slide 33 - Quiz

... old are you?
A
When
B
Why
C
How

Slide 34 - Quiz

_______ hobbies do you have?
A
Which
B
What

Slide 35 - Quiz

……………………. did you dance with at the birthday party?

Slide 36 - Open question

Why
What
Where
Who
How

Slide 37 - Drag question

Happy Wednesday!

Slide 38 - Slide