Les 2 W7- S20a

Evalueert de geboden ondersteuning
                      W7
Les 2- F21A
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Evalueert de geboden ondersteuning
                      W7
Les 2- F21A

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les weet je hoe je gericht moet evalueren
 • Aan het einde van de les weet je de 3 momenten van evalueren
 • Aan het eind van de les kan de student het belang van evalueren benoemen
 • Aan het eind van de les kan de student in eigen woorden uitleggen wat evalueren inhoudt

Slide 2 - Slide

Programma
 • Terugblik vorige les
 • Theorie les
 • Leerdoelen check
 • Uitleg opdracht- Challenge 

Slide 3 - Slide

Bij deze fase maak je aanpassingen aan je activiteit. Bij welke fase van de PDCA cyclus doe je dit?
A
Plan
B
Check
C
Act
D
Do

Slide 4 - Quiz

Wat is de eerste stap van de Methodische cyclus?
A
Doelen formuleren
B
Plan van aanpak
C
Beginsituatie
D
Evalueren

Slide 5 - Quiz

Theorie les
Pak je aantekeningen/ notities erbij!

Slide 6 - Slide

Gericht evalueren
Evalueren doe je om bepaalde informatie te krijgen over een ingezette koers, begeleidingsplan, handeling of activiteit​  
Om gericht te evalueren moeten vooraf een aantal zaken vaststaan:​ 
 • Wat ga ik evalueren? -> Waarover moet informatie verkregen worden?​
 • Hoe ga ik evalueren? -> Welke manier is passend?​
 • Met wie ga ik evalueren? -> Wie kan de gewenste informatie geven?

Slide 7 - Slide

Evalueren toepassen
Evalueren doe je niet alleen : Het vraagt om samenwerking met betrokkenen​ 
Het gebeurt vooral interdisciplinair = een overleg waarbij het meerdere vakgebieden betreft​ 

Het doel: met elkaar op dezelfde lijn komen te zitten​
Een evaluatie moet leiden tot betere onderlinge afstemming​

Welke evaluatie je kiest: Mondeling, schriftelijk, groepsevaluatie.
Afhankelijk van je cliënt, activiteit en de betrokkenen

Slide 8 - Slide

3 momenten van evalueren:
 • Terug blik: hoe is aan de doelen gewerkt
 • Moment opname: wat is de huidige stand van zaken/welke doelen zijn behaald
 • Vooruit blik: Moeten de doelen worden bijgesteld 

Slide 9 - Slide

Soorten vaardigheden:​
Een evaluatie kan zich richten op verschillende vaardigheden:
 • Technische en motorische vaardigheden: Fietsen, timmeren, aardappelen schillen, schroevendraaier draaien​
 • Communicatieve vaardigheden: Luisteren, vragen stellen, gesprekken voeren, telefoneren, informatie overdragen​
 • Sociale vaardigheden: Omgaan met conflicten, beleefd zijn, samen spelen, letten op taalgebruik, relaties kunnen aangaan

Slide 10 - Slide

Leerdoelen check
 • Aan het einde van de les weet je hoe je gericht moet evalueren
 • Aan het einde van de les weet je de 3 momenten van evalueren
 • Aan het eind van de les kan de student het belang van evalueren benoemen
 • Aan het eind van de les kan de student in eigen woorden uitleggen wat evalueren inhoudt
 • Aan het eind van de les weet de student op welke momenten je moet evalueren. 

Slide 11 - Slide

Opdracht
Doornemen van de opdracht op teams
Challenge opdracht ! 

Slide 12 - Slide