Les 2 Beginsituatie dl 1

Zorg dat je klaar zit met.....
 • Pen en papier
 • Laptop (opgeladen!)
 • Boek "Didactiek van een les of training"
 • Concentratie
timer
1:00
1 / 46
next
Slide 1: Slide
Begeleiden en LesgevenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Zorg dat je klaar zit met.....
 • Pen en papier
 • Laptop (opgeladen!)
 • Boek "Didactiek van een les of training"
 • Concentratie
timer
1:00

Slide 1 - Slide

Check in
😒🙁😐🙂😃

Slide 2 - Poll

Thema van vandaag:
1. Didactisch model
2. Beginsituatie
3. Doelstellingen
4. Planning en lesopbouw
5. Materialen en middelen
6. Organisatie
7. Bewegingsvormen
8. Didactische werkvormen
9. Presenteren
10. Leertheorieën
11. Evaluatie

Slide 3 - Slide

Doelen les 2.1 Beginsituatie
 • Je kunt het begrip beginsituatie omschrijven
 • Je kunt de plaats van de beginsituatie in het didactisch model uitleggen
 • Je kan een  beginsituatie omschrijven a.d.h.v. 4 beginsituatiefactoren

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Wat heb je nodig om een goede les of training te geven?
timer
0:20
A
veel praktijk
B
goede theorie
C
veel praktijk en goede theorie
D
af en toe praktijk, met hier en daar wat theorie

Slide 6 - Quiz

Wat bedoelen we met planmatig werken?
timer
1:30

Slide 7 - Open question

Uit welke 3 belangrijke stappen bestaat een plan dat je gebruikt bij het lesgeven? (in goede volgorde)
timer
0:15
A
realiseren/ evalueren/ plannen
B
evalueren/ uitvoeren/ plannen
C
plannen/ evalueren/ uitvoeren
D
plannen/ uitvoeren/evalueren

Slide 8 - Quiz

Didactische sleutelvragen
 1. Waar moet ik beginnen? Wat is de beginsituatie?​

 2. Wat wil ik bereiken? Wat zijn mijn doelstellingen?​

 3. Hoe ga ik de les geven?​

 4. Heb ik mijn doel bereikt? Wat levert evaluatie van de les mij op?​

​


Slide 9 - Slide

Waarom stel je jezelf de 4 didactische sleutelvragen?
timer
1:30

Slide 10 - Open question

Wat betekenen de letters PDCA?
timer
1:00

Slide 11 - Open question

ZET OP DE JUISTE PLEK :
timer
1:00
PLAN
DO
CHECK
ACT

Slide 12 - Drag question

timer
1:00
Evaluatie
Doelstelling
Beginsituatie
Les/Training

Slide 13 - Drag question

Bij het maken van je lesvoorbereiding wil je zo veel mogelijk informatie bruikbare informatie verzamelen.
A
nee, dat hoeft niet perse
B
ja, dat is zeker wel handig
C
ach, ik weet het eigenlijk niet

Slide 14 - Quiz

Hoeveel ervaring heb jij al met lesgeven?
010

Slide 15 - Poll

Slide 16 - Link

Vragen n.a.v. "volleybaltraining"
 • Waarom wil Jaap weten om welke groep het gaat en wat ze al kunnen?
 • Wat zou jij nog meer willen weten van de groep waaraan Jaap de training moet geven?
 • Waarom wil Jaap weten wat deelnemers verwachten van de training?
 • Waarom is de beginsituatie van een groep van invloed op de inhoud van een training?
 • Wat zou jij nog meer willen weten om een goede training voor te kunnen bereiden?Slide 17 - Slide

Lesgeven bestaat uit

 1.     Voorbereiden  ( de lesvoorbereiding)
 2.     Uitvoeren (het lesgeven)
 3.     Evalueren (Wat ging goed / niet goed)

Slide 18 - Slide


Tijdens de voorbereiding is het erg belangrijk om er achter te komen wat je nodig hebt om een goed doel voor de les te bepalen..

Dit heet het analyseren van de beginsituatie. 
Door het analyseren van de beginsituatie probeer je een antwoord te vinden op de eerste sleutelvraag: "Waar moet ik beginnen?"

De beginsituatie is dus een vertrekpunt voor je les. 
Wanneer je je vertrekpunt niet goed weet, is het moeilijk om de juiste activiteiten en organisatie te kiezen.

Slide 19 - Slide

Wat kun je doen om de beginsituatie in kaart te brengen?
Observeren: 
Je kijkt goed naar de bewegers en n.a.v. wat je ziet, maak je een plan/doel.
Vragen stellen
Mensen vragen naar gegevens die je nodig hebt om de beginsituatie vast te stellen (denk aan een enquĂȘte) 
Specifieke middelen inzetten
Als je het meer gedetailleerd wil weten kun je daarvoor specifieke middelen gebruiken
(bijv. een test; shuttleruntest )

Slide 20 - Slide

Welke manier zou jij kiezen
om achter de beginsituatie te komen en waarom?

Slide 21 - Mind map

Informatie beginsituatie
Behalve een goede analyse heb je nog meer informatie nodig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 1. informatie over de groep (leeftijd/ niveau)
 2. accommodatie (waar geef je les; zaal/ buiten)
 3. tijd (hoe lang duurt je les of training)
 4. materialen (welke/ hoeveel materialen heb je tot je beschikking?)

Slide 22 - SlideDe beginsituatie bestaat dus uit alle onderdelen die zorgen voor een goede start van van je les of training.

Slide 23 - Slide

Belangrijk:

 Omschrijf duidelijk je doelstelling.
Als je niet goed weet wat je met je les wilt bereiken, is het ook lastig om de beginsituatie in te schatten.

Omgekeerd is een goed  beschreven beginsituatie belangrijk voor het goed formuleren van de juiste doelstellingen.
Als je niet precies weet wat de deelnemers  kennen en kunnen bijv. op het gebied van korfbal, is het moeilijk om een goede doelstelling te formuleren.
Je loopt dan als lesgever de kans dat je doel te hoog of te laag gaat zijn.

Slide 24 - Slide

De beginsituatie bepaalt je doel.
 Een duidelijk doel geeft aan waarover we informatie moeten verzamelen in de beginsituatie
analyse

Slide 25 - Slide

Filmpje

Slide 26 - Slide

Kun je mij iets vertellen over de algemene beginsituatie van de groep uit het filmpje? Denk hierbij aan:
 • de groepsgrootte
 • de (gemiddelde) leeftijd
 • de samenstelling (aantal jongens/meisjes)
 • de aard van de groep (prestatief of recreatief).

Slide 27 - Slide

Factoren die je vertreksituatie bepalen

Slide 28 - Slide

Beginsituatiefactoren
De beginsituatiefactoren zijn belangrijk:
 • ze bepalen hoe je je les invult en wat je doel is voor een les.

Wanneer je de beginsituatie niet goed inschat, kan dat leiden tot een verkeerde keuze van activiteiten en organisatie.
Het is dus belangrijk dat je, voordat je gaat starten met je les, de beginsituatiefactoren goed op papier zet.

Slide 29 - Slide

Beginsituatiefactoren van de groep

Slide 30 - Slide

Beginsituatiefactoren van het individu

Slide 31 - Slide

Beginsituatiefactoren van de lesgever 

Slide 32 - Slide

Beginsituatie van de randvoorwaarden
 • periode van het jaar
 • tijdstip van de les
 • hoe lang duurt de les?
 • hoe vaak is de les? (frequentie) 
 • beschikbare accommodatie (binnen/ buiten)
 • de ligging van de accommodatie
 • afmeting van de ruimte
 • invloed van weersomstandigheden op de ruimte
 •  het klimaat, de temperatuur in de ruimte
 • de invloed van stoorzenders (andere gebruikers, muziek e.d.
 • de beschikbare toestellen en materialen
 • de hoeveelheid toestellen en materialen
 • de beschikbare hulpmiddelen (lintjes, pionnen, fluit e.d.) 

Slide 33 - Slide

Conclusie:
Waarom zijn  doelstelling en beginsituatie met elkaar verbonden?

Als je geen goede beginsituatie maakt, kun je ook geen goed doel voor het eind van de les maken.
En andersom:
Als je niet weet wat je aan het eind van de les van je deelnemers wilt zien, is het lastig om een goede beginsituatie te maken.

Slide 34 - Slide

Het is dus een soort puzzel.
Heb je de juiste stukjes aan het begin niet, dan kun je je puzzel uiteindelijk ook niet compleet maken .

Slide 35 - Slide

Lesgeefbeurten voorbereiden

Aan de slag!

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Leerdoelen behaald?
 • Je kunt het begrip beginsituatie omschrijven
 • Je kunt de plaats van de beginsituatie in het didactisch model uitleggen
 • Je kunt de beginsituatie omschrijven a.d.h.v.  4 beginsituatiefactoren

Slide 38 - Slide

Je kunt het begrip beginsituatie omschrijven
Je kunt de plaats van de beginsituatie in het didactisch model uitleggen
Je kunt de beginsituatie omschrijven a.d.h.v. de 4 beginsituatiefactoren
😒🙁😐🙂😃

Slide 39 - Poll

Wat wordt er verstaan onder planmatig werken?
A
voorbereiden, lesgeven en opruimen
B
De doelstelling vast stellen
C
Volgens het didactisch model werken
D
Plannen, uitvoeren en evalueren

Slide 40 - Quiz

Leg het verband uit tussen de beginsituatie en de doelstelling:

Slide 41 - Open question

Leg het verband uit tussen de beginsituatie en de evaluatie

Slide 42 - Open question

Volgende les
 • Thema 3 Doelstellingen 
 • Werken aan je lesvoorbereiding

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Belangrijke begrippen deze les
Analyseren = Het grondig onderzoeken en ontleden van iets.
Beginsituatie = De startsituatie. Het niveau van de deelnemers, wat ze al kunnen en kennen, voordat de lesgever start met de les of training.
Beginsituatiefactoren = Factoren die de startsituatie van de lesgever bepalen.
(Groep/ individuele deelnemer/ lesgever zelf en de randvoorwaarden).
Bewegingseigenschappen = 5 basiskenmerken die de lichamelijke toestand van iemand weergeven (CLUKS: coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid).

Slide 45 - Slide

Belangrijke begrippen deze les
Consequentie = gevolg.
Heterogene groep = Een groep met verschillende kenmerken , een verschillend niveau.
Homogene groep = Een groep  met dezelfde kenmerken, hetzelfde niveau
Observeren = bewust, doelgericht waarnemen van iets of iemand.
Randvoorwaarden = De eisen waaraan voldaan moeten worden om iets goed te laten verlopen.
(Beschikbare tijd, de ruimte/ accommodatie en de materialen/ hulpmiddelen.


Slide 46 - Slide