soorten murale hulp

Als je in de zorg gaat werken, waar kun je dan terecht komen?
1 / 12
next
Slide 1: Mind map
dienstverleningMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Als je in de zorg gaat werken, waar kun je dan terecht komen?

Slide 1 - Mind map

We gaan het hebben over  3 soorten hulp:
 1. Intramurale hulp
 2. Extramurale hulp
 3. Semimurale hulp 

Slide 2 - Slide

Intramurale hulp
Een cliënt verblijft langer dan 24 uur in een organisatie. 
 We spreken van intramurale zorg van een zorginstelling die tenminste 24 aaneengesloten uren duurt.voorbeelden
voorbeelden zijn:
 • ziekenhuis
 • instelling
 • psychiatrische inrichting
 • verpleeghuis
 • verzorgingstehuis

Slide 3 - Slide

Wat hoort er denk jij NIET bij intramurale hulp?
A
het Westerhonk
B
de tandarts
C
een ziekenhuis
D
een verpleeghuis

Slide 4 - Quiz

Extramurale hulp
De cliënt krijgt hulp en ondersteuning buiten een organisatie. Dat noem je ambulante hulp.
De cliënt kan naar de zorgverlener gaan maar het omgekeerde waarbij de hulpverlener de cliënt in haar of zijn omgeving bezoekt, komt ook voor.
                                                                                                                                                start video bij 2.24 

     
voorbeelden
voorbeelden van extramurale hulp:
 • huishoudelijke hulp
 • thuiszorg

Slide 5 - Slide

Wat hoort er denk jij NIET bij extramurale hulp?
A
huishoudelijke hulp 1x per week bij ouderen
B
wijkverpleging komt steunkousen aandoen.
C
bezoek aan de huisarts
D
zorgboerderij

Slide 6 - Quiz

semimurale hulp
De cliënt gaat overdag naar een organisatie maar woont thuis.
Semimurale zorg vormt een soort van tussenstadium tussen extramurale en intramurale zorg. Zorgbehoevenden hoeven niet 24 uur per dag opgenomen te worden maar kunnen ook niet geheel zelfstandig wonen. 
                                                                                                                                              start video bij 2.20

                           

voorbeelden
voorbeelden van semimurale hulp:
 • kinderdagverblijf
 • deeltijd dagbehandeling
 • gezinsvervangend tehuis
 • beschermd wonen (Westerhonk)
 • dagbesteding 

Slide 7 - Slide

Wat hoort er denk jij NIET bij semimurale hulp?

A
zorgboerderij
B
dagbehandeling voor revalidatie
C
verzorgingstehuis
D
gezinsvervangend tehuis

Slide 8 - Quiz

dagopname
zorgboerderij
semimurale
hulp
extramurale
hulp
intramurale
hulp
intramurale 
hulp
semimurale hulp
extramurale 
hulp

Slide 9 - Drag question

Waar loop je stage?
Welk soort hulp geef jij op je stage?

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Slide

Hoe vond je het om op deze manier uitleg te krijgen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 12 - Poll