Financiele kengetallen

Lesdoelen
Kennis en begrip van:
de liquiditeit 
de solvabiliteit


1 / 16
next
Slide 1: Slide
Management en organisatieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Lesdoelen
Kennis en begrip van:
de liquiditeit 
de solvabiliteit


Slide 1 - Slide

liquiditeit
Een onderneming is liquide als zij aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen.

Slide 2 - Slide

Wat is een korte termijn verplichting?

Slide 3 - Slide

Wat is een korte termijn verplichting?
Een schuld die binnen een jaar betaald moet zijn
bijvoorbeeld: crediteuren, belastingdienst, rc-krediet

Slide 4 - Slide

Wat is GEEN korte termijn verplichting?
A
debiteuren
B
crediteuren
C
rekening-courant
D
te betalen btw

Slide 5 - Quiz

Hoe beoordeel je de liqiditeit?

Slide 6 - Slide

Hoe beoordeel je de liqiditeit?
mbv een kengetal zoals

Slide 7 - Slide

Hoe beoordeel je de liqiditeit?
mbv een kengetal zoals
current ratio
quick ratio

Slide 8 - Slide

current ratio
vlottende activa +liquide middelen 
---------------------------------------------
kort vreemd vermogen

Slide 9 - Slide

quick ratio
vlottende activa - voorraden + liquide middelen
------------------------------------------------------------
kort vreemd vermogen

Slide 10 - Slide

quick ratio
Waarom geen voorraden in de berekening?

Slide 11 - Slide

quick ratio
Waarom geen voorraden in de berekening?
actuale waarde kan afwijken

Slide 12 - Slide

current ratio
Wat zegt de uitkomst?
< 1 : niet liquide
1: vl activa + lm = kvv   precies genoeg
>1 liquide


Slide 13 - Slide

current ratio
Wat moet de uitkomst zijn?
>1, richting 2
Slide 14 - Slide

quick ratio
Wat zegt de uitkomst?
tussen 0,5 en 1

Slide 15 - Slide

hoe meet je de liquiditeit?

Slide 16 - Open question