3. Is de ene cultuur beter dan de andere?

De pluriforme samenleving: eigenheid of eenheid?Paragraaf 3: Is de ene cultuur beter dan de andere?
1 / 29
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

De pluriforme samenleving: eigenheid of eenheid?Paragraaf 3: Is de ene cultuur beter dan de andere?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning
 • Leerdoelen
 • Terugblik
 • Uitleg paragraaf 3
 • Huiswerk

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van de les:
 • Kun je het begrip cultuur uitleggen in eigen woorden en voorbeelden noemen bij het begrip.
 • Kun je bij dominante cultuur, subcultuur en tegencultuur voorbeelden noemen en de begrippen uitleggen in eigen woorden.
 • Kun je opnoemen welke migratie motieven er zijn en voorbeelden noemen bij de verschillende motieven. 
 • Kun je in eigen woorden uitleggen wat de begrippen integratie, assimilatie en segregatie inhouden. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • Stereotype
 • Vooroordeel
 • Discriminatie
Terugblik vorige les

Slide 4 - Slide

 • Beeldvorming: de media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen
 • Stereotype: een vaststaand beeld over een groep mensen
 • Vooroordeel: een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent
 • Discriminatie: het maken van onderscheid op basis van kenmerken die er niet toe doen
Sleep de kenmerken naar het juiste woord.
Stereotype
Vooroordeel
Mening niet gebaseerd op feiten. 
Kan zowel positief als negatief zijn.
Kenmerk van de groep wordt sterk overdreven.
Kan leiden tot discriminatie.

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Cultuur
Cultuur: Het geheel van waarden, normen, rituelen en uitingsvormen die mensen met elkaar delen en als vanzelfsprekend beschouwen. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructionsWaar moet jij aan denken bij de Nederlandse cultuur? Zoek daar een foto van.
Waar moet jij aan denken bij de Nederlandse cultuur? Zoek daar een foto van.

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Dominante cultuur
Dominante cultuur: alle waarden en normen en gewoonten die de meerderheid van de bevolking met elkaar deelt.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Zuilen
Zuil: een groep van gelijkgestemden.
Jaren '60 --> De Nederlandse dominante cultuur veranderde in snel tempo.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Ontzuiling

 • Minder afhankelijk van Kerk en familie.
 • Betere opleidingen.
 • Mensen worden zelfstandiger.
 • Mensen gaan meer aan zichzelf denken.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Subcultuur
Subcultuur: Binnen een subcultuur zijn sommige waarden, normen en andere cultuurkenmerken anders

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Woonplaats
 • Dorp/stad
Soorten subculturen
Herkomst
 • Migratie-achtergrond
 • Etnische subcultuur 
Religie
 • Kerk/ moskee/ synagoge
 • Feesten
 • Muziek
 • Werk
 • Politiek

Slide 12 - Slide

De volgende vragen gaan over de oorsprong van sommige subculturen. Geef aan waar de oorsprong van de subcultuur ligt.
Migratie motieven
Mensen uit een etnische subcultuur delen waarden, normen en Andre cultuurkenmerken, zoals taal, op grond van afkomst.

 • Koloniale verleden.
 • Werk en gezinshereniging. --> gastarbeiders.
 • Asiel.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Feyenoorders 
Motorrijders Hells Angels
Cheerleaders
Musici klassieke muziek
Jood
Subculturen in Nederland

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Behoor jij tot een subcultuur? Zo ja, welke?

Behoor jij tot een subcultuur? Zo ja, welke?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

Tegencultuur
Tegencultuur: Soms zet een groep mensen zich af tegen de dominante cultuur. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions


Wat vind jij ervan dat een groep mensen op deze manier
laat weten het niet eens te zijn met de huidige cultuur?
Wat vind jij ervan dat een groep mensen op deze manier laat weten het niet eens te zijn met de huidige cultuur?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions
Tot welke soort cultuur hoort het fietsen in
Nederland volgens planoloog Kevin Krizek.
Tot welke soort cultuur hoort het fietsen in Nederland volgens planoloog Kevin Krizek.
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur

Slide 20 - Quiz

Hij zegt dat het fietsen overal in verweven is. Dit duidt op een dominante cultuur.

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Sleep de plaatjes naar de juiste cultuurgroep. 
Dominante cultuur
Subcultuur
Tegencultuur

Slide 22 - Drag question

This item has no instructions
 • Migranten nemen een deel van de dominante cultuur over, maar behouden ook veel dingen van de eigen cultuur.
 • Er is sprake van een uitwisseling tussen de subculturen van nieuwkomers             en de dominanten Nederlandse cultuur. 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Hele eigen cultuur wordt vervangen door 
de dominante cultuur waar je woont. 
Je past je dus helemaal aan.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Er is een sterke scheiding tussen de 
verschillende groepen.
Meer scheiding leidt tot meer vooroordelen.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Is hier sprake van assimilatie, segregatie of integratie? Leg uit.

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Is hier sprake van assimilatie, segregatie of integratie? Leg uit.

Slide 29 - Open question

This item has no instructions