Les 1.2 nog meer rekenwoorden

Rekenwoorden
1 / 33
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Rekenwoorden

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Ik trek 3 af van 8

Slide 6 - Open question

Ik tel 7 op bij 2

Slide 7 - Open question

Ik vermenigvuldig 5 met 3

Slide 8 - Open question

Ik deel 8 door 2

Slide 9 - Open question

+ som
De som van 3 en 4 is 7.
3 + 4 =7

Slide 10 - Slide

- verschil
Het verschil van 7 en 4 is 3.
7 - 4 = 3

Slide 11 - Slide

x product
Het product van 2 en 3 is 6.
2 x 3 = 6

Slide 12 - Slide

: quotiënt 
Het quotiënt van 8 en 2 is 4.
8 : 2 = 4

Slide 13 - Slide

+ som
  • bij elkaar optellen
  • totaal
  • erbij doen
  • samen
  • en

Slide 14 - Slide

- verschil
  • van elkaar aftrekken
  • eraf halen

Slide 15 - Slide

x product
  • vermenigvuldingen met

Slide 16 - Slide

: quotient
  • delen door

Slide 17 - Slide

+
-
:
X
optellen
aftrekken
erbij doen
quotient
vermenigvuldigen
eraf halen
samen
delen door
totaal
verschil

Slide 18 - Drag question

Wat is het verschil van 8 en 1?

Slide 19 - Open question

Wat is het product van 2 en 4?

Slide 20 - Open question

Wat is het quotiënt van 10 en 5?

Slide 21 - Open question

Wat is de som van 9 en 1?

Slide 22 - Open question

Ik heb 10 en ik haal er 4 af

Slide 23 - Open question

Ik heb 5 en doe er 5 bij

Slide 24 - Open question

Ik neem 1 en 3 samen

Slide 25 - Open question

Hoeveel is 3 en 2 in totaal?

Slide 26 - Open question

acht______tien is achttien
A
plus
B
min
C
keer
D
gedeeld door

Slide 27 - Quiz

negen______drie is zes
A
plus
B
min
C
keer
D
gedeeld door

Slide 28 - Quiz

negentien______een is twintig
A
plus
B
min
C
keer
D
gedeeld door

Slide 29 - Quiz

tien______vijf is twee
A
plus
B
min
C
keer
D
gedeeld door

Slide 30 - Quiz

zeven______zeven is veertien
A
plus
B
min
C
keer
D
gedeeld door

Slide 31 - Quiz

zes______zes is nul
A
plus
B
min
C
keer
D
gedeeld door

Slide 32 - Quiz

acht______vier is twee
A
plus
B
min
C
keer
D
gedeeld door

Slide 33 - Quiz