Verwerking leerstof level 2 Pionier2

Aan wie dankt de Minoïsche samenleving haar naam?
A
Koning Manus
B
Koning Minos
C
Koning Albert
D
Koning Monis
1 / 15
next
Slide 1: Quiz
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Aan wie dankt de Minoïsche samenleving haar naam?
A
Koning Manus
B
Koning Minos
C
Koning Albert
D
Koning Monis

Slide 1 - Quiz

Deze koning verbleef in het paleis van Knossos. Waar ligt dit paleis?
A
Op het eiland Santorini
B
Op het eiland Kos
C
Op het eiland Kreta
D
Op het eiland Rodos

Slide 2 - Quiz

Dit eiland lag vrij centraal in het
A
noordelijk deel van de Middellandse Zee
B
zuidelijk deel van de Middellandse Zee
C
oostelijk deel van de Middellandse Zee
D
westelijk deel van de Middellandse Zee

Slide 3 - Quiz

Door zijn ligging kon het uitgroeien tot een echt
A
oorlogscentrum
B
Vlaams Erfgoed centrum
C
winkelcentrum
D
handelscentrum

Slide 4 - Quiz

De paleizen waren versierd met mooie
A
fresco's
B
graffiti
C
papiertekeningen
D
kaarsen

Slide 5 - Quiz

Vrouwen kwamen ............... aan bod in die versieringen
A
soms
B
vaak
C
niet
D
ik weet het niet

Slide 6 - Quiz

Men denkt dus dat .................... een belangrijke rol hadden in deze samenleving
A
mannen
B
kinderen
C
vrouwen
D
stieren

Slide 7 - Quiz

Het belangrijkste paleis is dat van Knossos. Het valt op dat dit paleis
A
veel verdedigingsmuren heeft
B
geen verdedigingsmuren heeft
C
maar een paar verdedigingsmuren heeft
D
ik weet het niet

Slide 8 - Quiz

Door de afwezigheid van verdedigingsmuren kunnen we afleiden dat dit een
A
gesloten samenleving was
B
geen samenleving was
C
open samenleving was
D
ik weet het niet

Slide 9 - Quiz

Er kwam een einde aan de Minoïsche samenleving door
A
een wereldoorlog
B
een vulkaanuitbarsting en Myceense verovering
C
een natuurramp
D
oorlog

Slide 10 - Quiz

De Myceense samenleving dankt haar naam aan
A
de stad Rome
B
de stad Napels
C
Kreta
D
de stad Mycene

Slide 11 - Quiz

Mycene werd goed verdedigd door een burcht met stevige verdedigingsmuren. Hieruit kunnen we afleiden dat dit volk
A
geen vijanden had
B
wel vijanden had en met oorlog te maken hadden
C
vredelievend was
D
ik weet het niet

Slide 12 - Quiz

De Myceners voerden vooral ............... om aan macht en bezittingen te komen
A
handel
B
mensen
C
oorlog
D
ik weet het niet

Slide 13 - Quiz

In de .......................... is de Myceense koning de leider van de Grieken in een oorlog tegen de Trojanen
A
mythologie
B
film
C
spotprent
D
ik weet het niet

Slide 14 - Quiz

De Myceense samenleving verdween door...
A
invallen van de Germanen en de Duitsers
B
invallen van grote draken en andere monsters
C
ik weet het niet
D
invallen van zeevolkeren en van de Doriërs

Slide 15 - Quiz