paragraaf 2 hoofdstuk 2

1 / 29
next
Slide 1: Slide
aardrijkskundeVoortgezet speciaal onderwijsMiddelbare schoolhavoLeerroute HLeerjaar 1,2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat zien we op de foto?

Slide 2 - Mind map

Rivieren van ijs!?
Gletsjers zijn eigenlijk rivieren van ijs.


Slide 3 - Slide

Ontstaan van een Gletsjer
 • Duizend jaar geleden waren de alpen bedenkt met enorme Gletsjers. 
 • Alleen de bergen hoger dan 2000 meter kwamen boven het ijs uit.  

Slide 4 - Slide

Ontstaan van een Gletsjer 
 • Duizend jaar geleden waren de gemiddelde temperaturen een stuk  lager
 •  Er was een ijstijd, ook wel Glaciaal genoemd. 
 • In een ijstijd valt er veel neerslag in de vorm van Sneeuw 
 • In de loop van tijd veranderd sneeuw in Firn. 
 • Firn = oude korrelachtige ijsachtige sneeuw.  

Slide 5 - Slide

Firn
Firn hoopt zich op in iets lagergelegen dalen. 

Dat is het begin van een gletsjer,

Vanuit hier glijdt de Gletsjer langzaam naar beneden. 

Slide 6 - Slide

Restanten van gletsjer alleen nog hoog in de bergen.

Slide 7 - Slide

Morenen
Morenen zijn landvormen die gevormd zijn door gletsjers. 
 • Zijmorenen
 • Grondmorenen
 • Eindmorenen
Gevormd door verweringsmateriaal.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Het einde van een gletsjer
Lager in het dal is het warmer dus smelt de Gletsjer.
Bij het einde van een gletsjer zien we drie dingen: 

 • Gletsjertunnel
 • Gletsjerpoort
 • Gletsjerrivier

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Aan de slag
Maken 2.2: opdrachten 1,3,4,5
In de online methode

Slide 15 - Slide

V-Dal
Rivier
U-Dal
Gletsjer

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

De bovenloop van de Rijn. 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Gemengde rivieren
Bestaat deels uit gletsjerwater en uit regenwater. 
Rivieren beginnen hoog in de berg en eindigen in de zee. 

Slide 23 - Slide

Verhang en verval. 
verval = het hoogteverschil tussen twee plaatsen aan de rivier.

verhang = het verval per kilometer. 

Slide 24 - Slide

Hoe ontstaat een Gletsjer?

Slide 25 - Open question

Wat van soort dal is gevormd door een gletsjer?
A
O-Dal
B
V-Dal
C
U-Dal
D
C-Dal

Slide 26 - Quiz

Hoe heet de plek waar de gletsjer eindigt en de rivier begint
A
Riviermonding
B
Gletsjer tunnel
C
Gletjserpoort
D
Gletsjerrivier

Slide 27 - Quiz

De alpen zijn ontstaan door ........ krachten.
A
Endogene
B
Exogene
C
geen van beide

Slide 28 - Quiz

Aan de slag
2.2: opdrachten 6,7,8,9
Klaar? Verdiepingsopdracht 10

Anders: begin met leren voor de SO

Slide 29 - Slide