6.4 Een kringloop

Paragraaf 6.4
Een Kringloop
1 / 10
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Paragraaf 6.4
Een Kringloop

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  1. Je leert waar natuurlijk afval blijft
  2. Je leert over de functies van organismen in de voedselkringloop.

Slide 2 - Slide

Waar blijft afval in de natuur?
Al het dode materiaal in de natuur noemen we natuurlijk afval. Natuurlijk afval komt uiteindelijk in de bodem terecht.
Een doorsnede van de bodem noemen we een bodemprofiel. Een bodemprofiel bestaat uit 3 lagen:
  1. Strooisellaag met bodemdieren
  2. Humuslaag 
  3. Grondlaag

In de eerste twee lagen zitten ook bacteriën en schimmels. Deze zetten de humus om in mineralen.

Slide 3 - Slide

In welke bodemlaag vinden we opruimers zoals regenwormen en kevers?
A
Strooisellaag
B
Grondlaag
C
Humuslaag
D
Bodemlaag

Slide 4 - Quiz

Welke organismen leven van het kleingemaakte afval in de humuslaag?

Slide 5 - Open questionZe zijn opgebouwd uit lange dunne draden; schimmeldraden
Ook een paddenstoel bestaat uit schimmeldraden

Slide 6 - Slide

Bacteriën en schimmels zetten de humus om in mineralen. Noem een organisme die mineralen opneemt.

Slide 7 - Open question

Aan de slag...
Maak de internetopdrachten van paragraaf 6.4

Slide 8 - Slide

Waarom heeft een bos nooit mest nodig?

In de bos is er een voedselkringloop met vier groepen organismen:
  1. Producenten die voedingsstoffen maken
  2. Consumenten
  3. Afvaleters
  4. Reducenten

Slide 9 - Slide

natuurlijk afval = dode materialen van organismen
(komt terecht in de strooisellaag)
doodgravers
schimmels

Slide 10 - Slide