4H - Les 1 - Imperativo afirmativo

Programa
 1. Inzage PW TW 1
 2. PTA
 3.  Toetsing Periode 2
 4. imperativo afirmativo   (gebiedende wijs)
 5. Trabajamos
 6. Deberes
1 / 12
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Programa
 1. Inzage PW TW 1
 2. PTA
 3.  Toetsing Periode 2
 4. imperativo afirmativo   (gebiedende wijs)
 5. Trabajamos
 6. Deberes

Slide 1 - Slide

Inzagemoment
alkwin.remindotoets.nl
Klik op het oogje voor de inzage
timer
10:00

Slide 2 - Slide

PTA SPAANS

Slide 3 - Slide

Toetsen Periode 2
PO las noticias y el tiempo: 
gebruik indefinido + zinnen maken + het weer
Vocatoets (voca in zinnen):
2.1 t/m 2.3 + 3.1 t/m 3.3 N-S + S-N,
presente/futuro próximo/gerundio/perfecto

TW 2 Grammatica Toets:
 • indefinido vervoeging (on)regelmatig 
 • imperfecto vervoeging (on)regelmatig 
 • Perfecto vervoeging (on)regelmatig 
 • gebruik perfecto/indefinido met signaalwoorden
 • gebruik imperfecto/indefinido met signaalwoorden 
 • imperativo afirmativo + negativo
 • bijvoeglijk naamwoorden/bijwoorden 
 • voorzetsels (preposiciones) 
 • zinnen schrijven: C2 eje 18+36+tarea

Slide 4 - Slide

Wat is de imperatief?
Imperativo = gebiedende wijs

Imperativo afirmativo = bevestigende gebiedende wijs

Imperativo negativo = ontkennende gebiedende wijs 

Slide 5 - Slide

imperativo afirmativo regular

Slide 6 - Slide

Hoe maak je de imperatief afirmativo?
1) tú-vorm                 = 3e persoon enkelvoud van de presente
2) vosotros-vorm     = infinitief -r, +d
3) usted-vorm           = 3e persoon enkelvoud van de presente waarbij a>e en e>a
4 ) ustedes-vorm      = net als bij punt 3 maar dan +n voor het meervoud.

Hablar
Comer
Vivir
Dormir (UE)
Habla
Come
Vive
Duerme
Vosotros
Hablad
Comed
Vivid
Dormid
Usted
Hable
Coma
Viva
Duerma
Ustedes
Hablen
Coman
Vivan
Duerman

Slide 7 - Slide

Let op de volgende schrijfwijze...
Cruzar
Pagar
Ducharse
Cruza
Paga
Dúchate
Vosotros
Cruzad
Pagad
Duchaos       (de 'd' vervalt)
Usted
Cruce
Pague
Dúchese
Ustedes
Crucen
Paguen
Dúchense

Slide 8 - Slide

Imperativo afirmativo
7 werkwoorden met onregelmatige ik-vorm.
 HACER, TENER, DECIR, OIR, SALIR, VENIR, PONER
1) tú-vorm                               = onregelmatig, dus uit je hoofd leren.
2) vosotros-vorm                 = infinitief -r, +d
3) usted-vorm                        = ik-vorm uit de presente met uitgang die bij de imperatief hoort.
4 )ustedes-vorm                   = net als bij 3 maar dan +n voor het meervoud.

                                 HACER      TENER       DECIR     VENIR      PONER     SALIR     DAR    IR           SER
(tú)                          haz             ten              di             ven            pon            sal           da       ve           sé
(vosotros)            haced       tened        decid     venid        poned       salid       dad    id            sed
(usted)                  haga          tenga        diga        venga       ponga       salga     dé       vaya      sea
(ustedes)             hagan       tengan      digan     vengan    pongan    salgan   den    vayan   sean

Slide 9 - Slide

Imperativo afirmativo
4 onregelmatige werkwoorden


1. saber           sabe - sabed, sepa - sepan

- EB blz 14: zet een * bij deze onregelmatige ww en voeg het ww saber toe.

Slide 10 - Slide

Trabajamos
1. C1 ej 30abcd
2. start Tarea C1 
     p. 39 paso 1 +2

Slide 11 - Slide

Deberes
Huiswerkcheck op Donderdag

- C1 ej 30 + C1 Tarea
- indefinido vervoeging - regular
- 3 zinnen met voca 3.1 (inleveren via      classroom)
- voca 2.1-2.2 N-S en S-N

Slide 12 - Slide