Havo/Vwo 3 Introductie Lesbrief balans

1 / 31
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat zou een herenzaak allemaal voor bezittingen hebben?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Hoe noemen we balanspost waarop alle spullen die gebruikt worden zoals meubels, computers en stellingen
A
Vlottende activa
B
Inventaris
C
Liquide middelen
D
Vaste activa

Slide 10 - Quiz

Wat behoort niet tot de liquide middelen van een bedrijf
A
Munten
B
Biljetten
C
Spaarrekening
D
Banklening

Slide 11 - Quiz

Hoe noemen we klanten die op rekening goederen hebben gekocht maar deze nog moeten betalen?
A
Debiteuren
B
Crediteuren
C
Vlottende activa
D
Wanbetalers

Slide 12 - Quiz

Wat is het verschil tussen vlottende activa en vaste activa?
A
Vlottende activa staan langer dan 1 jaar op de balans
B
Vaste activa staan langer dan 1 jaar op de balans
C
Vlottende activa zijn alleen de voorraad goederen
D
Vaste Activa willen we gaan verkopen

Slide 13 - Quiz

BALANS 1 januari
Debetzijde (bezit)
vaste activa
vlottende activa
liquide middelen
Voorraad Goederen
Debiteuren
Gebouw
Inventaris
Machines
Transsportmiddel
Kasgeld
Spaarrekening

Slide 14 - Drag question

Slide 15 - Slide

Hoe komt een bedrijf aan geld?

Slide 16 - Mind map

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Wat is het verschil tussen kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen?
A
Kort vreemd vermogen is binnen 1 jaar terug betaald.
B
Lang vreemd vermogen is binnen 1 jaar terug betaald.
C
Kort vreemd vermogen is binnen 1 week terug betaald.
D
Lang vreemd vermogen is na 2 jaar nog niet terug betaald.

Slide 22 - Quiz

Hoe noemen we leveranciers die ons goederen hebben geleverd en die we nog moeten betalen?
A
Vreemd Vermogen
B
Debiteuren
C
Eigen Vermogen
D
Crediteuren

Slide 23 - Quiz

BALANS 1 januari
Creditzijde (schuld)
eigen vermogen
lang vreemd vermogen
kort vreemd vermogen
Hypothecaire lening
Banklening > 1 jaar
verschil tussen           bezittingen en schulden
Geld van de eigenaar
Banklening < 1 jaar
Crediteuren

Slide 24 - Drag question

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Wat is het totaalbedrag dat staat aan de debetzijde van de balans van DHR. Herenmode op 1/1 2022?

Slide 29 - Open question

Wat is het eigen vermogen dat er voor zorgt dat de balans van DHR. Herenmode op 1/1 2022 in evenwicht is?

Slide 30 - Open question

Maak een foto van je balans en voeg deze hieronder in.

Slide 31 - Open question