Artikel uitleg en zelf schrijven

Lessenserie Lezen en Schrijven
1 / 39
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1-4

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Lessenserie Lezen en Schrijven

Slide 1 - Slide

Lesopbouw
 • Wat ga je deze lessen leren?
 • Wat weet je al?
 • Korte instructie
 • Aan de slag!
 • Evaluatie

Slide 2 - Slide

Lesdoelen

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Bekijk het 
filmpje over 
een artikel schrijven
(0:55-3:50)

Slide 6 - Slide

Voorkennis: placemat
 1. Individueel:
  Noteer in 2 minuten tijd zoveel mogelijk dingen die je weet over een artikel (TIMER).

 2. Groepje:
  - Bespreek met je groepje wat er opgeschreven is.
  - De dubbele antwoorden streep je door.

 3. Klassikaal:

       Groepje voor groepje 1 ding opnoemen wat jullie hebben opgeschreven.

timer
2:00

Slide 7 - Slide

Het artikel schrijven
Het artikel bestaat altijd uit:
 1. inleiding
 2. middenstuk
 3. slot

Het artikel heeft dus minimaal 3 alinea's

Slide 8 - Slide

is dit een artikel of een brief?
A
artikel
B
brief

Slide 9 - Quiz

Een artikel heeft altijd een titel.
A
waar
B
niet waar

Slide 10 - Quiz

Een artikel bestaat uit
A
inleiding, middenstuk
B
Slot, titel, middenstuk
C
handtekening, inleiding, middenstuk, slot
D
inleiding, middenstuk ,slot

Slide 11 - Quiz

Inoefenen
 • Zoek in het artikel dat jij hebt meegenomen de onderdelen die we net hebben besproken: kop, bron, leader, tussenkopje, alinea's en afsluiting.


 • Schrijf op/markeer deze onderdelen.


 • Je hebt hier 2 minuten de tijd voor.


 • Daarna bespreken we het klassikaal.timer
2:00

Slide 12 - Slide

Uit hoeveel alinea's bestaat jouw artikel?

Slide 13 - Mind map

Wat is de titel van het artikel?

Slide 14 - Mind map

Wie is de auteur van jouw artikel?

Slide 15 - Mind map

Stap 1 en 2

Slide 16 - Slide

Stap 3 vragen stellen
Open vragen
Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe
Achtergronden
Verschillende meningen

Slide 17 - Slide

5W1H-vragen
De vragen bieden je houvast en de basis van je artikel

Bedenk bij elke vraag wat je in het artikel wilt zetten

Slide 18 - Slide

Stap 4 indeling maken
Inleiding = Noem je onderwerp, schets de situatie en geef je mening. Maak de lezer nieuwsgierig naar de rest!
Kern = Uitwerking in logische volgorde, geef argumenten. Gebruik tussenkopjes!
Slot = Trek een conclusie en/of geef advies. Sluit af met een knaller

Slide 19 - Slide

Opbouw van een artikel
 • Plaats boven je artikel een passende titel
 • In de inleiding staat de aanleiding van je artikel: waarom je het artikel schrijft
 • In het middenstuk (kern) staat de meeste informatie (wat, waarom, waarover..)
 • In het slot staat wat je hoopt te bereiken met het artikel
 • Zet je voor- en achternaam onder het artikel
 • Al deze onderdelen zijn losse alinea's!

Slide 20 - Slide

Stap 5 onderzoek doen

Minstens 3 verschillende bronnen
Op internet, in boeken, interviews, enz. 
Let op de betrouwbaarheid (bijvoorbeeld Facebook is geen bron)

Slide 21 - Slide

Stap 6 artikel schrijven

Slide 22 - Slide

ARTIKELEN: BOUWPLAN

Slide 23 - Slide

Als je een artikel schrijft...
A
Heeft iedere alinea een kernzin.
B
Heeft iedere alinea een tussenkopje.
C
Start het artikel altijd met een vraag.
D
Is de titel gelijk aan het onderwerp.

Slide 24 - Quiz

Hoe kun je het artikel beginnen?
A
Lieve kindertjes,
B
Mijn naam is...
C
Geachte leerlingen...
D
Hallo

Slide 25 - Quiz

Onder een artikel zet je altijd:
A
slotformule
B
je eigen naam (en klas)
C
groetjes,
D
bedankt

Slide 26 - Quiz

Waarom moet je een naam onder het artikel schrijven?
A
Het is een persoonlijke tekst
B
Het is een e-mail
C
Het is een nieuwbericht
D
Het is een brief namens je familie

Slide 27 - Quiz

Stap 7 controleren
Staan alle punten in het artikel?
Is het foutloos?
Is de volgorde logisch?

Slide 28 - Slide

Check! Is je artikel gelukt? 

Slide 29 - Slide

Opdracht
Je gaat een artikel schrijven over telefoons op school. Er is veel overlast tijdens de lessen van leerlingen die bezig zijn met hun telefoon. 

De school wil de volgende regel invoeren: tijdens de lessen is de telefoon in het kluisje. 


Slide 30 - Slide

Je besluit hierover een artikel te schrijven voor de schoolkrant. 

Je geeft in jouw artikel aan wat jouw mening is en waarom jij vindt dat telefoon wel/niet in het kluisje moeten tijdens de les.


Onderbouw jouw verhaal met argumenten die je in minstens 3 verschillende betrouwbare bronnen hebt gevonden. 

Slide 31 - Slide

Volg de stappen 1 tot en met 7 (volgende slides).

Maak jouw artikel in Google Documenten. 
Voeg eventueel een ondersteunende afbeelding toe. 

Geef tenslotte jouw artikel een pakkende titel en zet jouw naam en klas onder het artikel. En lever het via Classroom in. 

Slide 32 - Slide

Planning schrijven artikel

Stap 1: onderwerp kiezen 

Stap 2: voorkennis onderwerp in beeld brengen 

Stap 3: vragen stellen waar je in je artikel antwoord op gaat geven (5x W + H-vragen, jouw mening, achtergrondinfo, ...) 

Stap 4: indeling maken (inleiding, kern, slot)

Stap 5: onderzoek doen (zoek naar verschillende bronnen op internet, in boeken, ... )

Stap 6: schrijven van het artikel 

Stap 7: controleren

Slide 33 - Slide

Gluren bij de buren
 1. Klaar met je artikel?  Wissel je artikel uit met een ander.
 2. Kijk het artikel van de  ander na met behulp van het nakijkblad.
 3. Geef het artikel en het ingevulde nakijkblad terug aan de ander.
 4. Bekijk de feedback op je artikel en herschrijf je artikel zonodig.
 5. Bewaar het ingevulde nakijkblad en beide versies van je artikel goed.
timer
5:00

Slide 34 - Slide

Heb je je artikel verbeterd?
 1. laat je verbeterde artikel lezen door een klasgenoot
 2. pas je artikel aan, indien nodig
 3. lever je artikel in (magister.me; tweede opdracht-vakje)

Slide 35 - Slide

INLEIDING
KERN
SLOT
Aanleiding voor het schrijven van het artikel
Argument(en) + onderbouwing
Je belangrijkste boodschap
Naam van de krant + datum artikel
Een zin om de lezer te prikkelen en waarover de lezer na blijft denken.
Feiten, cijfers, voorbeelden
Conclusie

Slide 36 - Drag question

Ik ben tevreden over mijn inzet vandaag.
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 37 - Poll

Is het lesdoel voor jou bereikt:
Ik kan een artikel schrijven?
0100

Slide 38 - Poll

Noem 1 ding waar je nog moeite mee hebt

Slide 39 - Open question