Thema 9 Blok 3

Blok 3 De toekomst van het milieu
Hoe gaat het verder met het milieu?
1 / 29
next
Slide 1: Slide
mens en maatschappijMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Blok 3 De toekomst van het milieu
Hoe gaat het verder met het milieu?

Slide 1 - Slide

Wat leer je deze les?
 • Je kan de gevolgen van de opwarming van de aarde beschrijven.
 • Je kan vertellen wat de rol van klimaatconferenties is. 
 • Je kan uitleggen waarom landen hun CO2 uitstoot niet ineens stop zetten om de opwarming tegen te gaan. 
 • Je kan vertellen waar wetenschappers het over eens zijn wat betreft klimaatverandering. 
 • Je kan vertellen wat 'klimaatontkenners' denken. 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Slide

De toekomst van het klimaat
Er komen steeds meer broeikasgassen in atmosfeer door:
 • het verbranden fossiele brandstoffen  (kolen, uitstoot auto's ed)
 • toename voedsel (vlees) productie (methaan) 
 • veen- en bosbranden 
Tijdens het Verdrag van Kyoto (1997): afspraken van landen om i de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Maar de Amerikanen deden niet mee!
Bij het Verdrag van Parijs (2016) sloten de amerikanen toch aan en  Obama tekende het verdrag…  
Deze week was de klimaatconferentie in Katowice, Polen.  Het blijkt dat veel landen bang zijn voor de gevolgen voor hun economie en maar beperkt maatregelen wilen nemen.  

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Lastig onderzoek
Waar zijn klimaatwetenschappers het wel over eens?
 • De gemiddelde temperatuur van de dampkring over hele wereld wordt hoger. 
 • Het wordt niet overal warmer. In sommige gebieden wordt het kouder. 
 • Er zijn vaker extreme weersomstandigheden. 
 • Het is ingewikkeld om goede voorspellingen te doen. 


Maar klimaatwetenschappers zijn het niet eens over de vraag waardoor de klimaatverandering wordt veroorzaakt.  Sommigen denken dat het een natuurverschijnsel is of een 'conspiracy theorie' van klimaatwetenschappers.  

Slide 7 - Slide

Haal op wat je weet over
Klimaatveranderingen!

Slide 8 - Mind map

Wat raakt niet op / wat is dus geen fossiele brandstof?
A
aardgas
B
zonne-energie
C
benzine
D
steenkool

Slide 9 - Quiz

Wat is een andere benaming voor koolzuurgas?
A
C02
B
CO3
C
H2O
D
OC3

Slide 10 - Quiz

Geef de betekenis van het broeikaseffect?
A
Het verbouwen van planten in kassen.
B
Gaslaag in de atmosfeer die ons beschermt tegen zonnestraling.
C
Het vasthouden van koude lucht door koolzuurgas.
D
Het vasthouden van warme lucht door gassen in de dampkring

Slide 11 - Quiz

Wat kan deze fabriek doen om het versterkt broeikaseffect tegen te gaan
A
Geen koolzuurgas in de atmosfeer brengen.
B
Geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.
C
De fabrieken laten stoppen.
D
In warmere gebieden vestigen.

Slide 12 - Quiz

Hoe warm zou het zijn als er geen broeikaseffect was?
A
-8 C
B
-18 C
C
2 C
D
-12 C

Slide 13 - Quiz

Wat is het verschil tussen weer en klimaat?
A
Het is het zelfde
B
Het weer is klimaat over een lange periode
C
Het klimaat is weer over lange periode
D
Het klimaat is weer over lange periode + groot gebied

Slide 14 - Quiz

Welke klimaten horen in de gematigde luchtstreek
A
Zee klimaat, Landklimaat
B
Toendra en Steppe
C
Pool en Toendra
D
Land en middellandse zeeklimaat

Slide 15 - Quiz

Wat is de goede volgorde?
A
Damp, condensatie, afkoelen, regen, stijgende lucht
B
Condensatie, damp, stijgende lucht, regen, afkoelen.
C
Damp, stijgende lucht, afkoelen, condensatie, regen.
D
dit is allemaal onzin. Kabouters in de lucht maken de regen.

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Eindig of oneindig? 
Duurzame energie gebruiken is ook nodig omdat fossiele brandstoffen schaars worden het zijn eindige hulpbronnen.

Wanneer ze op zijn, hangt af van:
 • verbeterde winningstechnieken en de kosten voor dit winnen  >> er is nog veel olie maar is te duur om dit uit de grond te halen.
 • hoeveel je gebruikt  >> als men veel gebruikt is het eerder op.
 • hoeveel je opnieuw gebruikt >> recycling. 

Oneindige hulpbronnen zijn hulpbronnen die niet op kunnen raken. Bijvoorbeeld: hout (opnieuw planten), zon, wind en water.

Slide 19 - Slide

Wat leer je deze les? 
 • Je kan de gevolgen van de opwarming van de aarde beschrijven.
 • Je kan uitleggen waarom landen hun CO2 uitstoot niet ineens stop zetten om de opwarming tegen te gaan.
 • Je kan vertellen wat 'klimaatontkenners' denken. 
 • Je weet wat 'de vervuiler betaalt' inhoudt
 • Je kan uitleggen wat 'not in my backyard' inhoudt
 • Je kan vertellen wat eindige en oneindige hulpbronnen zijn
 • Je kan uitleggen welke materialen gerecyled kunnen worden
 • Je kan de voor- en nadelen van kernenergie noemen
 • Je kan drie voorbeelden van schone energie noemen. 

Slide 20 - Slide

Duurzaam gebruik 
Duurzaam gebruik is natuurlijke hulpbronnen zo gebruiken dat ze lang meegaan of dat je ze in hetzelfde tempo kunt aanvullen. >> bomen die gekapt worden gelijk weer aanplanten

Duurzame energiebronnen  >>schone of groene energie.
Bijvoorbeeld aardwarmte, biomassa, waterkracht 

In Nederland geldt: de vervuiler betaalt dit gebeurt d.m.v. energieheffingen op stroom, water en gas.   De Overheid betaalt uit belastingopbrengst:  onderzoek naar nieuwe energiebronnen  en het tegengaan van het versterkt broeikaseffect 
en geeft subsidie op milieuvriendelijk gedrag ( zonnepanelen, electrische auto's)


Slide 21 - Slide

Kernenergie 
Kernenergie wordt gemaakt van uranium.
Voordelen:  >> geen luchtvervuiling  >> goedkoper dan wind- of zonne-energie 

Nadelen
>> afval geeft kankerverwekkende, radioactieve straling af  >> Er is beveiliging nodig van de centrale en van afval, zodat straling niet vrijkomt  >> het is een eindige hulpbron. 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Not in my backyard! 
Sommige bedrijven verplaatsen hun milieuproblemen naar landen met minder strenge regels. Dan kost het minder geld, maar landen worden opgescheept met grote milieuproblemen.

In Ivoorkust werden mensen ziek en stierven van giftig afval dat daar gedumpt was.

Slide 24 - Slide

Verkeersoverlast 
Verkeer veroorzaakt files, lawaai, stank en luchtvervuiling (fijnstof). 

Maatregelen van de overheid om de lucht schoner te krijgen:
Geen woningen en bedrijven langs de snelwegen (en andersom)
Minder hard rijden in de buurt van de steden en lagere belasting voor schonere auto’s. 

 

Slide 25 - Slide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

Opdrachten Blok 3
2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22

Slide 29 - Slide