§3.1 Van Bergen naar de Zee

Blz 38 + 39                                    
1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Blz 38 + 39                                    

Slide 1 - Slide

Leerdoelen ( Opschrijven )

Gletsjer - Eeuwige Sneeuw - U dal - V dal - Erosie - Gletsjer puin -Erosie - Morene - Sediment - Sedimentatie - Klimaatveranderingen

Slide 2 - Slide

Wie gaat er lezen ?

Slide 3 - Slide

Wie gaat er lezen?

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Uitleg moeilijke woorden
Een gletsjer is een bewegende ijsmassa die gevormd wordt uit sneeuw die op land terechtkomt. Sneeuw vormt een gletsjer als de sneeuw lang genoeg blijft liggen en dik genoeg wordt om in ijs te veranderen

Slide 6 - Slide

Uitleg moeilijke woorden

Met eeuwige sneeuw wordt de sneeuw bedoeld die op de top van een berg ligt en die het gehele jaar door blijft liggen

Slide 7 - Slide

Uitleg moeilijke woorden

U - Dal = ontstaan door uitholling (erosie)van de Gletjer

V -Dal = ontstaan door uitholling (erosie) van rivieren

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Vragen aan de klas

1.  Wat is een gletsjer?
2. Onder welke klimaatomstandigheden ontstaat een gletsjer?
3. Welke rol speelt zwaartekracht bij het ontstaan en bij het verdwijnen van een gletsjer?
4. Waarom worden gletsjers steeds kleiner? Noem de twee oorzaken die in het filmpje worden genoemd.
5. In welke gebieden op aarde vind je gletsjers? Gebruik eventueel de atlas.
6. Waarom zijn er zulke grote verschillen tussen de tijd die zal verstrijken voordat de gletsjers in die gebieden volledig gesmolten zullen zijn?

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Slide 13 - Link