Verbes -ir

  • Voca
1 / 22
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

  • Voca

Slide 1 - Slide

Dans ce cours...
  • Verbes -ir
  • Vocabulaire

Slide 2 - Slide

La roue
Vervoeg het werkwoord finir.

Slide 3 - Slide

Werkwoorden op -ir
Stap 1: haal -ir van het werkwoord af
Stap 2: voeg de juiste uitgang toe > is/is/it/issons/issez/issent

Slide 4 - Slide

Ils ... à quelle heure?
A
finis
B
finit
C
finissent
D
finissez

Slide 5 - Quiz

Tu ... quoi?
A
choisissons
B
choisis
C
choisissez
D
choisit

Slide 6 - Quiz

Nous ... le document.
A
remplissons
B
remplissez
C
remplissent
D
remplis

Slide 7 - Quiz

Il ... trop.
A
réfléchit
B
réfléchissons
C
réfléchis
D
réfléchissez

Slide 8 - Quiz

Vous ... vers 8 heures. (finir)

Slide 9 - Open question

Je ... le rouge. (choisir)

Slide 10 - Open question

Nous ... le test. (remplir)

Slide 11 - Open question

Léa ne ... jamais bien. (réfléchir)

Slide 12 - Open question

Tu ... vos devoirs. (finir)

Slide 13 - Open question

Les amis ... la chanson. (choisir)

Slide 14 - Open question

Vous ... le gagnant. (remplir)

Slide 15 - Open question

Mon frère... bien. (réfléchir)

Slide 16 - Open question

Vertaal: Je finis mes devoirs.

Slide 17 - Open question

Vertaal: Vous choisissez beaucoup.

Slide 18 - Open question

Vertaal: Mes parents remplissent.

Slide 19 - Open question

Vertaal: Elle réfléchit pendant les vacances.

Slide 20 - Open question

Verbuga
Op de volgende dia staat een link naar de website www.verbuga.eu. Oefen daar met de werkwoorden op -ir in de présent.
  1. In de linkerkolom vink je de présent aan.
  2. In de kolom helemaal rechts vink je 4 werkwoorden aan: choisir, finir, réfléchir en remplir.
  3. Klik op confirmer.
  4. Je krijgt dan te zien welk werkwoord je moet vervoegen, in welke tijd en bij welke persoon. Vul je antwoord in.
  5. Klik op suivant om naar de volgende vraag te gaan.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Link