3.4 Achterstandswijken verbeteren

1.3 Achterstandswijken verbeteren
1 / 21
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

1.3 Achterstandswijken verbeteren

Slide 1 - Slide

Gemeenten hebben veel invloed op de inrichting van een wijk 

Slide 2 - Slide

Achterstandswijk
Woonwijk met slechte leefomstandigheden en sociale problemen. Denk aan structurele werkloosheid, veel criminaliteit. Ook wel aandachtswijken genoemd

Slide 3 - Slide

Gemeente -> bestemmingsplan

Slide 4 - Slide

In het bestemmingplan staat


Welke  terreinen gebruikt mogen worden voor wonen, sporten, recreatie, werken etc

Slide 5 - Slide

Verbeteren leefbaarheid met armoedebeleid
Armoedebeleid = Gemeentelijk beleid voor de vermindering van armoede bij burgers.
 - Helpen mensen zonder werk, mensen met schulden, mensen met gezondheidsproblemen en mensen die eenzaam zijn.
 - Problemen gaan vaak samen.

Woningbouwcorporaties
Het is voor hulpverleners lastig om deze mensen op te sporen.
 - Woningcorporaties gaan langs bij mensen met huurachterstand en helpen bij het vinden van een oplossing → minder mensen uit huis gezet.

Gemeente
 • Betrekken bewoners achterstandswijken bij oplossen van problemen door wijkraad.
 • Buurtcontracten met betrokkenen (woningcorporatie, bedrijfjes en vrijwilligers).
 - Wie doet wat om de leefbaarheid te vergroten.

Slide 6 - Slide

Renoveren
Saneren

Slide 7 - Slide

Wat is het verschil tussen saneren en renoveren?

Slide 8 - Open question

saneren

Slide 9 - Slide

Welke vorm stadsvernieuwing?
A
Saneren
B
Renoveren
C
Vinex-wijk
D
Nieuwbouw

Slide 10 - Quiz

Het opknappen van verouderde huizen noemen we saneren.
A
goed
B
fout

Slide 11 - Quiz

Van  Probleemwijk tot Prachtwijk.
 • Verbeteren van publieke ruimte
 • Woningen saneren en renoveren
 • Bewoners: scholing en aantrekken middenklasse
 • Veiligheid vergroten
Cruijff Court

Slide 12 - Slide

Huiswerk aardrijkskunde


Neem blz. 38 werkboek en 
maak:
1, 2 en 3

timer
20:00

Slide 13 - Slide

Voorbeeld aandachtswijk aanpakken
De wijk Doornakkers in Eindhoven

Slide 14 - Slide

Aanpak
 • 2007: renovatie & sanering
 • Op oudsportcomplex nieuwe koopwoningen
 • verkeersveilige maatregelen
 • (kinder)voorzieningen
 • Meer en rijkere mensen nu

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Huiswerk aardrijkskunde


Neem blz. 38 werkboek en 
maak:
4a en 4b en 6

timer
20:00

Slide 17 - Slide

Hoe kun je een wijk ook aanpakken?
 • Armoedebeleid voeren 
 • wijk problemen samen oplossen (met bewoners)
 • activiteiten mét mensen organiseren

Slide 18 - Slide

Armoedebeleid
maatregelen om mensen zonder werk, met schulden en gezondheidsproblemen en eenzaam zijn te helpen. 

*hulpverleners, zoeken meestal mensen met schulden op. (vaak gaan bovenstaande problemen samen)

Slide 19 - Slide

stedelijke vernieuwing

Het verhogen van leefbaarheid in aandachtswijken door verbeteren van woningen en woonomgeving spreek je van Stedelijke vernieuwing

Slide 20 - Slide

Huiswerk aardrijkskunde


Neem blz. 38 & 39 werkboek en  
maak:
 6 en 7 

timer
20:00

Slide 21 - Slide