1. Examentraining en bloemlezing KUA H5 | se 4

Examentraining
Bespreken SE4

Oefenen met examenvragen
1 / 44
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Examentraining
Bespreken SE4

Oefenen met examenvragen

Slide 1 - Slide

Programma 
1. Bespreken nagekeken schoolexamen met bloemlezing
2. Verder met examenvragen: muziek en theater
3. Afronden

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
  • Ik weet welke begrippen ik nog lastig vind
  • Ik weet wat er goed en minder goed is gegaan op mijn toets
  • Ik weet hoe ik een volledig antwoord geef op een examenvraag
  • Ik begrijp hoe je begrippen toepast in een examenvraag met een nieuw voorbeeld

Slide 3 - Slide

1. Bloemlezing
Eerst gaan we antwoorden van gemaakte schoolexamen bespreken
Sommige vragen staan we wat langer bij stil - met bloemlezing vergelijken we antwoorden

Slide 4 - Slide

Algemeen
> veel fouten door verkeerd antwoord op aspecten, zoals spel/dansbeweging. Begrippenboekje!
>Te snel lezen: aspecten van de spelvormgeving of aspecten van het spel?
> voorstelling of vormgeving
> verwarren kenmerken cultuur van het moderne en massacultuur
> beschrijven bewegingen > LETTERLIJK, dus niet: ze doen hetzelfde. Maar: wat zie je? En wat zie je bij vergelijking?
> Een verhaaltje opschrijven, en dat ik moet zoeken of je 3 dingen noemt.
> Iets noemen wat goed is, maar niet echt antwoord geven...

Slide 5 - Slide

Vraag 4
Affectenleer?

Dit is een leervraag

Slide 6 - Slide

Ontwikkelingen van muziek aan het hof en de opera
1. PRIMA PRATTICA:
 invloed Vlaamse componisten, POLYFONIE – ingewikkelde melodieën door elkaar heen geweven.
2. AFFECTENLEER:
met muzikale middelen emoties verklanken.
3. SECONDA PRATTICA:
 MONTEVERDI, MONODIE en HOMOFONIE, de teksten van de opera moeten verstaanbaar zijn.

Slide 7 - Slide

Vraag 5
Seconda vs. Prima prattica = leervraag

Slide 8 - Slide

Prima en seconda prattica
Prima prattica: meerstemmige muziek (= polyfonie) van Middeleeuwen t/m Renaissance. Kritiek vanuit humanisten: slecht verstaanbaar, niet geschikt om individuele expressie te uiten, muziek belangrijker dan tekst.

Seconda prattica: muziek volgt tekst, verhaal is het belangrijkste. Daarom kiest Monteverdi vaak voor homofonie en monodie: melodie met akkoordbegeleiding. Tekstuitbeelding.         

Monteverdi (en tijdgenoten) gebruiken beide stijlen naast elkaar!                               

Slide 9 - Slide

Vraag 6
In vraag: outfit / uiterlijk! 

Hoe zie je DE TIJD hierin terug?

Slide 10 - Slide

Vraag 8
SPELVORMGEVING > omschakeling

Slide 11 - Slide

Vraag 12
Kenmerk dans?
> Hoe zie je verdriet en boosheid terug in DANS?


Slide 12 - Slide

Vraag 13
DECOR!

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Vraag 21
Wat doet hij? Beweging/handeling?

Dus niet: "ongebruikelijk overdreven bewegingen" > wat is dat dan precies? > bv: hij botst tegen een plank
Zijn gezichtsuitdrukking is grappig > waarom? 

Slide 15 - Slide

Vraag 27+28
Cameravoering vs montage

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Film Analyse
  1. Voorstelling: Wat is er te zien en/of te horen? Wat voor soort film(voorstelling) is er te zien?
  2.  Inhoud: Waar gaat de film over: Wat is het onderwerp, het verhaal, het thema, het idee of concept? Wat is de boodschap of (diepere) betekenis?
  3. Vormgeving: Hoe wordt de filmvoorstelling vormgegeven door middel van: a spelvormgeving> zie drama (theater), b theatrale vormgeving> zie drama (theater),  c film technische vormgeving: met welke film specifieke technieken wordt de filmvoorstelling vormgegeven?

Slide 18 - Slide

Vraag 30
Commentaar op samenleving

Slide 19 - Slide

2. Doornemen schoolexamen
Ga nu zelfstandig verder met het doornemen van je eigen schoolexamen - geef jezelf punten met correctiemodel
Schrijf op wat je nog lastig vindt/ wat al heel goed gaat

Vervolgens gaan we antwoorden bespreken
Sommige vragen staan we wat langer bij stil - met bloemlezing

Slide 20 - Slide

3. Do's en don'ts
Video 'do's en don'ts'
Wat is een goede tip?
Hoe begin je een antwoord?

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Tips:

1. Niet reproductief leren
2. Kijk of het een toepassings- of inzichtsvraag is
3. Zorg dat je alle moeilijke woorden begrijpt
4. Weet hoeveel punten je kunt verdienen (aantal punten = aantal elementen in je antwoord)
Don'ts

1. De bron(nen) niet gebruiken
2. Niet uitgebreid genoeg antwoorden
3. Vraag niet goed lezen
(vb Brecht)

Slide 23 - Slide

Wat is een goed antwoord?
Het is groot OF Het decor is groot
Het klinkt hard OF De koperblazers klinken hard
Aan zijn gezicht OF zijn mond is scheefgetrokken / hij heeft zijn ogen dichtgeknepen

Slide 24 - Slide

Formule voor succes
1. Beheers je leerstof - zie syllabus (op papier of magister.me)
2. Oefen met analyseren
3. Bekijk en oefen met oude examens

Slide 25 - Slide

4. Verder met examenvragen
Keuze: examenvraag muziek of theater

OF 

Ga via deze link zelfstandig verder oefenen met examenvragen
https://vo-oefenomgeving.facet.onl/facet-openbaar-portaal/


Gebruik begrippen uit syllabus

Hier gaan we volgende les mee verder!

Slide 26 - Slide

Examenvraag: Gershwin
In de jaren twintig van de vorige eeuw streefden componisten in de Verenigde Staten naar een eigen en herkenbaar Amerikaans geluid.
Voor een concert op 12 februari in 1924 in New York met uitsluitend moderne Amerikaanse muziek schreef George Gershwin zijn Rhapsody in Blue, een compositie voor piano en orkest. Bij de uitvoering speelde hij zelf de pianosolo.
Luister naar het muziekfragment uit Rhapsody in Blue. Gershwin verwerkte hierin elementen uit zowel Europese als Amerikaanse muziekstijlen.

2p Noem van zowel de Europese als de Amerikaanse muziekstijlen één typerend kenmerk dat je hoort in dit fragment.  

Slide 27 - Slide

0

Slide 28 - Video

2p Noem van zowel de Europese als de Amerikaanse muziekstijlen één typerend kenmerk dat je hoort in dit fragment.

Slide 29 - Open question

Slide 30 - Slide

Muziek - Herdenken
geluidsfragment 1, tekst 13
In 1976 schreef de Poolse componist Henryk Gorecki zijn Symphony of  Sorrowful Songs, Symfonie van droevige liederen. In het geluidsfragment hoor je hieruit een gedeelte. Er wordt een tekst gezongen die een achttienjarig meisje in 1944 in haar cel in het hoofdkwartier van de
Gestapo kraste. Net als een Monument geeft de muziek uitdrukking aan het
onzegbare en wordt dan ook vaak gebruikt bij herdenkingen.

2p 33 Leg uit waarom deze muziek goed past bij het herdenken. Betrek twee
kenmerken van de muziek in je uitleg. 
Geluidsfragment 1

Slide 31 - Slide


2p Leg uit waarom deze muziek goed past bij het herdenken. Betrek twee
kenmerken van de muziek in je uitleg.
Geluidsfragment 1

Slide 32 - Open question

Slide 33 - Slide

Theater - 100% Amsterdam
Het Berlijnse theatercollectief Rimini Protokoll wil dat het publiek participeert in zijn voorstellingen en maakte in 2014 de voorstelling 100% Amsterdam. Honderd Amsterdammers staan op het toneel en vertellen over hun leven en hun stad.

Rimini Protokoll wil met zijn voorstelling maatschappelijke thema’s bespreekbaar maken. In filmfragment 1 en 2  komen thema’s aan de orde komen zoals ‘stad’ en ‘religie’.

De thema’s ‘stad’ (fragment 1) en ‘religie’ (fragment 2) worden verduidelijkt door de theatervormgeving.
(2p) Beschrijf op welke manier het thema:
- STAD wordt vormgegeven met een aspect van de theatervormgeving, 
- RELIGIE wordt vormgegeven met een ANDER aspect van de theatervormgeving. 


Slide 34 - Slide

Fragment 1 - stad
zie filmpje in volgende slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Fragment 2 - religie
zie filmpje in volgende slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

(2p) Beschrijf op welke manier het thema:
- STAD wordt vormgegeven met een aspect van de theatervormgeving,
- RELIGIE wordt vormgegeven met een ANDER aspect van de theatervormgeving.

Slide 39 - Open question

Slide 40 - Slide

6. Check leerdoelen
Ik weet welke begrippen ik nog lastig vind
Ik weet wat er goed en minder goed is gegaan op mijn toets
Ik weet hoe ik een volledig antwoord geef op een examenvraag
Ik begrijp hoe je begrippen toepast in een examenvraag met een nieuw voorbeeld

Slide 41 - Slide

Evaluatie
Wat heb je vandaag geleerd? 
Waar wil je nog aan werken komende lessen?

Slide 42 - Slide

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 43 - Open question

Huiswerk
Check goed waar je nog vragen over hebt. Ga zelf vooral aan de slag met oefenen oude examens!

Slide 44 - Slide