14.4 Duurzaam kiezen

14.4 - Duurzaam kiezen
Programma
1. Huiswerk nieuw
2. Huiswerk vorige week (8.3) - vragen? + herhaling
3. Lesdoelen 8.4
4. Wat weet jij er al van?
5. Theorie + Checks
6. Vragen? + Evaluatie 
1 / 46
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

14.4 - Duurzaam kiezen
Programma
1. Huiswerk nieuw
2. Huiswerk vorige week (8.3) - vragen? + herhaling
3. Lesdoelen 8.4
4. Wat weet jij er al van?
5. Theorie + Checks
6. Vragen? + Evaluatie 

Slide 1 - Slide

Huiswerk 
Weektaak = 14.4 lezen/maken.
Tip: probeer het vrijdag af te hebben, na de vakantie starten we met een nieuw hoofdstuk!

Slide 2 - Slide

Huiswerk 14.3
Vragen?
...
Even herhalen dan!

Slide 3 - Slide

Welke schadelijke stof veroorzaakt luchtvervuiling?


A
condens
B
koolstofdioxide
C
zuurstof
D
zwaveldioxide

Slide 4 - Quiz

Wat is geen fossiele brandstof?
A
Aardolie
B
Aardgas
C
CO²
D
Steenkool

Slide 5 - Quiz

Door het versterkte broeikaseffect daalt de gemiddelde temperatuur op aarde.
A
juist
B
onjuist

Slide 6 - Quiz

Zonder het broeikaseffect zou er geen leven
op aarde mogelijk zijn.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Wat is het versterkte broeikaseffect?
A
De laag broeikasgassen wordt dikker, waardoor het warmer wordt.
B
Het gat in de ozonlaag wordt groter
C
Het wordt kouder op aarde

Slide 8 - Quiz

Weet je het nog?
Wat zijn drie gevolgen van luchtvervuiling?
A
Fijn stof, zure neerslag, broeikas effect
B
Versterkt broeikaseffect, zure neerslag, smog
C
Fijn stof, smog, zure neerslag

Slide 9 - Quiz

Leerdoelen van 14.4

Je kan uitleggen welke duurzame keuzes je kunt maken op het gebied van voedselkeuzes en de vermindering van het broeikaseffect

Slide 10 - Slide

Welke milieubewuste keuze maak jij nu al?

Slide 11 - Mind map

Wanneer ben je milieubewust?
- Als je kiest voor dingen die het minst schadelijk zijn voor het milieu

Bijvoorbeeld:
-hergebruik van spullen 
- recyclen van afval / afval scheiden

'Cradle to cradle' =  spullen volledig gemaakt van gerecyled materiaal. 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Spullen die voor 90% uit gerecycled zijn, noem je cradle-to-cradle
A
waar
B
niet waar

Slide 14 - Quiz

Wanneer is je voedsel duurzaam?
Biologische landbouw - wanneer een boer zoveel mogelijk volgens natuurlijke kringlopen en op een zo diervriendelijke manier werkt. 

Slide 15 - Slide

Biologisch boeren...Hoe dan?!
1. Dierlijke mest/comost, ipv kunstmest
2. Gewassen niet met chemische middelen beschermen, maar op een natuurlijke manier: bv
- onkruid zelf wieden, of
- plaagdieren met een natuurlijke vijand bestrijden. (biologische plaagbestrijding) 

Slide 16 - Slide

De boer maakt nog steeds gebruik van bestrijding op de manier weergegeven in de afbeelding.
Dit is een vorm van...
A
chemische bestrijding
B
mechanische bestrijding
C
biologische bestrijding

Slide 17 - Quiz

Biologisch boeren...Hoe dan?!
3. Biologische veehouders houden zoveel mogelijk rekening met het dierenwelzijn
- dieren hebben vaak meer ruimte; meer kans hun 'natuurlijke gedrag' te vertonen.

Slide 18 - Slide

Noem een voorbeeld op welke manier een biologische boer kan bijdragen aan een beter dierenwelzijn.

Slide 19 - Open question

Hoe verminder je het broeikaseffect?

1. Minder elektriciteit of gas gebruiken
2. Duurzame energie gebruiken; wind-en zonne-energie, of
biobrandstoffen(gemaakt door planten); zoals biogas uit afval of biodiesel uit algen

Slide 20 - Slide

Noem een voorbeeld van een biobrandstof.

Slide 21 - Open question

Wat helpt tegen luchtvervuiling?
- Minder fossiele brandstoffen gebruiken (minder CO2 - ook minder zwaveldioxide, stikstofdioxiden en fijnstof in de lucht
- Fabrieken rook zuiveren en CO2 opslaan 
- Auto's : katalysator in uitlaat 
- Dieselauto's met roetfilter

Slide 22 - Slide

Welke schadelijke stof veroorzaakt luchtvervuiling?
A
condens
B
koolstofdioxide
C
zuurstof
D
zwaveldioxide

Slide 23 - Quiz

Is de volgende bewering juist of onjuist?

Smog is luchtvervuiling die vooral bestaat uit bacteriën en virussen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quiz

Aan de slag!
Maken §14.4 
Herhalen 14.1 t/m 14.3

Slide 25 - Slide

Duurzaam kiezen
Je leert welke duurzame keuzes je kunt maken

Slide 26 - Slide

Wanneer ben je mileubewust?

Slide 27 - Open question

Wanneer is je voedsel duurzaam?

Slide 28 - Open question

Waarom milieubewust handelen?
Duurzaamheid: nu een fijn en comfortabel leven leiden zonder de toekomst van volgende generatie in gevaar te brengen -> duurzame ontwikkeling 
bv: - overheid voorlichtingen,
- kiezen voor duurzame keurmerken  EKO keurmerk

Slide 29 - Slide

Leg in eigen woorden uit wat het verschil is tussen het natuurlijke en versterkte broeikaseffect is.

Slide 30 - Open question

Leg uit welke duurzame keuzes je kunt maken op het gebied van voedselkeuzes en de vermindering van het broeikaseffect.

Slide 31 - Open question

Volgens schattingen is er nog aardolie tot ongeveer 2050. Die kunnen we gewoon opmaken want daarna hebben ze heus wel iets anders gevonden. Dus we maken het gewoon op en daarna zien we wel.
A
Eens
B
Oneens

Slide 32 - Quiz

Onze kinderen zullen ons verwijten dat we alle olie opgemaakt hebben.
A
Eens
B
Oneens

Slide 33 - Quiz

We hebben nog tot 2050 aardolie maar niemand zegt hoe veel. Brazilië, India en China (opkomende economieën) gaan ook steeds meer olie vragen. Dat geeft binnen enkele jaren een groot probleem waardoor de olieprijzen enorm gaan stijgen.
A
Eens
B
Onees

Slide 34 - Quiz

Het heeft zin om energie te besparen terwijl ze dat in China niet doen.
A
Eens
B
Oneens

Slide 35 - Quiz

Windmolens zijn lelijk en mogen dus niet bij mij in de buurt geplaatst worden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 36 - Quiz

Het heeft zin om een spaarlamp, of nog beter een LEDlamp in te draaien!
A
Eens
B
Oneens

Slide 37 - Quiz

Zijn er nog vragen?
Stel ze hier!

Slide 38 - Open question

1. Wat heb je onthouden uit de les?
2. Geef jezelf een cijfer voor je werkhouding

Slide 39 - Mind map

Huiswerk 
Weektaak = 14.4 lezen/maken
Gebruik je placemat om te zien hoe ver gevorderd je bent in je leerwerk. 
**PS: Staat de Toetsweek al in je agenda?**

Slide 40 - Slide

Leuk voor tijdens KWT
 (13 min. - Lubach over 'Minder vlees') 

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Video

Een aantal filmpjes
Op de volgende dia's een aantal filmpjes die aansluiten bij deze paragraaf en/of dit hoofdstuk.

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Video

Slide 45 - Video

Slide 46 - Video