IV begeleiden van interacties 1

Interactievaardigheden 
Deze periode:


* Begeleiden van onderlinge interacties tussen kinderen

1 / 17
next
Slide 1: Slide
interactievaardighedenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Interactievaardigheden 
Deze periode:


* Begeleiden van onderlinge interacties tussen kinderen

Slide 1 - Slide

Jullie boek PWB hfd 9

Slide 2 - Slide

Welke interactievaardigheden zijn er

Slide 3 - Open question

Sensitieve responsiviteit
Praten en uitleggen
Respect voor autonomie
Structureren en leiding geven
Begeleiden van interacties
Ontwikkelingsstimulering

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Vandaag:
 • video Begeleiden van onderlinge interacties
 •  Kinderopvang als proeftuin voor sociale relaties
 • inclusie
 • rol van pedagogisch medewerker

Slide 6 - Slide

kinderopvang als proeftuin voor sociale relaties
Ieder kind heeft eigen behoeftes, verlangens en belangen
dat leidt tot een complex spel van onderlinge afstemming:
ruzies, emoties, vriendschappen van wisselende duur, samenspelen en alleen spelen
In de kinderopvang kunnen kinderen oefenen met de onderlinge relaties en rollen.
(doel 3 van het pedagogisch curriculum)

Slide 7 - Slide

De relaties tussen kinderen voltrekken zich vaak los van de volwassenen in het dagelijks leven en tijdens het vrij spel.
Gezamenlijke momenten zoals een maaltijd of een kringgesprek lenen zich goed om sturing te geven aan het sociaal handelen in de groep.

Slide 8 - Slide

Wat kunnen kinderen oefenen in de kinderopvang?

Slide 9 - Open question

Denk aan oefenen van:
 • De beurt nemen
 • spreektijd opeisen
 • luisteren naar anderen
 • rekening houden met groepsbelangen
 • wachten op elkaar
 • omgaan met kinderen die je niet zo leuk vind 

Slide 10 - Slide

Rol van pedagogisch medewerker
jij speelt een belangrijke rol bij het begeleiden van het groepsproces.
Hoe kun je zorgen voor een aangename en veilige sfeer in de groep, waarin je situaties kan creëren waarin interacties tussen kinderen op een vanzelfsprekende manier ontstaan.

Slide 11 - Slide

In groepjes uiteen
Wat kun je al PM-er doen om interacties te begeleiden?

Slide 12 - Slide

Inclusie
Dat wil zeggen dat iedereen in de groep wordt opgenomen en dat de PM-er verschillen tussen kinderen bewust erkent en waardeert.
Het zal jouw taak zijn om steeds een groep te vormen waar ieder kind de mogelijkheid krijgt om zichzelf te zijn en mee te doen.

Slide 13 - Slide

Je kunt het volgende doen:
 • Creëer gezamenlijkheid en maak die zichtbaar
 • werk in kleine stamgroepen met kinderen met dezelfde leeftijd 
 • geef ruimte aan vriendschappen
 • Laat voorbeeldgedrag zien in de omgang met anderen
 • zorg dat je zelf minder in het middelpunt staat

Slide 14 - Slide

interactie stimuleren
 • zorg voor activiteiten/ materiaal en inrichting die uitnodigen tot samenspel
 • laat rituelen ontstaan
 • leg gezamenlijke belevenissen vast
 • geef aandacht aan nieuwe kinderen
 • versterk positieve interacties
 • ondersteun kinderen in de interacties met elkaar
 • ondersteun bij botsingen en conflicten 

Slide 15 - Slide

komende 2 weken
 • Volgende week interacties begeleiden bij baby's
 • Week erna interacties begeleiden bij peuters
 • eindopdracht 2 (zelfde idee als eindopdracht 1) 

Slide 16 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 17 - Slide