psychiatrie

Module GGZ
organisatie van GGZ
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Module GGZ
organisatie van GGZ

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Psychiatrie bestaat uit:
 Basis-GGZ
 POH-GGZ
ambulante zorg
klinische zorg
langdurig klinische zorg

Slide 2 - Slide

Basis GGZ:
Hier bieden psychologen, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten en anderen kortdurende, geprotocolleerde behandeling aan zorgvragers met depressies, enkelvoudige verslavingen, ADHD of een persoonlijkheidsstoornis. Alleen wanneer er sprake is van een ernstige psychiatrische aandoening of crisis, kan de arts zorgvragers doorverwijzen naar de Specialistische GGZ. Dit betreft zorgvragers met problemen op meerdere levensgebieden en vaak een combinatie van psychotische, stemmings-, verslavings- en/of persoonlijkheidsproblematiek.

Wat is ambulante zorg?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Categorieën in de psychiatrie

acute psychiatrie
langdurige psychiatrie
ouderenpsychiatrie
kinder- en jeugdpsychiatrie

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Acute psychiatrie
= crisisopvang 

  • de crisisdienst van de Specialistische GGZ
  •  PAAZ (psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis) 

bij acute problematiek altijd eerst de huisarts bellen!

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Langdurige psychiatrie 
 aandoeningen die langer aanwezig dan ong. twee jaar

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Ouderenpsychiatrie (65+)
zowel acute als met langdurige problematiek


Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
  • gerontopsychiatrie 
  • psychogeriatrie

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

PG, GP
Psychogeriatrie: worden vooral ouderen opgenomen of behandeld met organische psychiatrische stoornissen zoals dementie.
Gerontopsychiatrie: omvat de zorg aan de ouderen met alle overige psychiatrische stoornissen. Hier wordt én aandacht besteed aan de behandeling van de psychiatrische stoornis én aan de specifieke effecten van veroudering.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Kinder & jeugdpsychiatrie

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Meldcode huiselijk geweld
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wet zorg en dwang

Slide 11 - Slide

This item has no instructions