Meertalige ontwikkeling PW

Tweetalige ontwikkeling 
1 / 40
next
Slide 1: Slide
2-talige ontw.MBOStudiejaar 1

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Tweetalige ontwikkeling 

Slide 1 - Slide


Jeannette Numan

 SFBO
kennissintrum meartaligens jonge bern

Slide 2 - Slide

Doel:
*Bewust worden van de meertalige ontwikkeling
*Bewust worden van jouw rol hierin

Slide 3 - Slide

Wanneer ben je meertalig?

Slide 4 - Slide

Kleur bekennen
en de taal fan dyn hert

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Welke talen kom je tegen
 •  in je thuissituatie
 • op school

Slide 7 - Slide

0

Slide 8 - Video

Vanaf jonge leeftijd is er al behoefte om contact met elkaar te maken

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Baby's en taal
 • Moet je taal gebruiken bij baby's?
 • Hoe en wanneer bied jij taal aan baby's?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Voordelen als je meertalig opgroeit

Slide 14 - Mind map

Slide 15 - Video

Voordelen als je meertalig bent
 • Het versterkt de taalgevoeligheid
 • Sociaal-emotioneel en maatschappelijk
 • Het stimuleert het werkgeheugen
 • Minder snel last van dementie

Slide 16 - Slide

Hoe leert een jong kind meerdere talen • Minderheidstaal meer aanbieden 
 • Bewust en consequent taalgebruik
 • Taalafspraken (1 persoon - 1 taal)

Slide 17 - Slide

Taalafspraken
 • Welke talen worden gesproken op jou stageplek
 • Wat merk je hiervan 
 • welke afspraken zijn hierover gemaakt

Slide 18 - Slide

Wat valt jou op bij jonge kinderen die twee of meer talen spreken
Wat zie je hiervan bij jouw stage

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Verschil 1-talige en 2-talige ontwikkeling
 • Fries kind gebruikt tot (ongeveer) 3 jaar zijn eerste taal
 • Daarna meer NL-woordjes en zinnen
 • Onwikkelt verder en in groep 3 het zelfde niveau als NL-talige vriendjes

Slide 21 - Slide

          Verschil één- en tweetalige 
ontwikkeling bij het jonge kind • Een Friese/anderstalige peuter begrijpt de Nederlandse taal eerder, dan dat hij/zij het spreekt
 • Friestalige peuter gebruikt de NL- taal rond 3,5 jaar actief
 • In groep 3 zijn de citoscores gelijk, mits beide talen         gestimuleerd worden
 


Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Hoe kun je als volwassene meerdere talen aanbieden aan jonge kinderen

Slide 24 - Open question

In welke situatie zullen kinderen die tweetalig opgroeien de meeste kans hebben om de talen goed te leren
A
Wanneer pedagogisch-medewerkers twee talen door elkaar spreken .
B
Wanneer pedagogisch medewerkers consequent hun eigen taal tegen het kind spreken.

Slide 25 - Quiz

2-talige kinderen hebben vaak een taalachterstand
A
Ja
B
Nee
C
Soms

Slide 26 - Quiz

Moet je taalfouten bij jonge kinderen corrigeren?
A
Ja, meteen zeggen dat het fout is
B
Nee, dat komt later wel
C
Ja, door (positief)te herhalen in de juiste zinsopbouw
D
Vooral niet op reageren

Slide 27 - Quiz

Het is goed voor de ontwikkeling dat anderstalige kinderen thuis Fries of Nederlands praten
A
Ja
B
Nee
C
Soms

Slide 28 - Quiz

Anderstalige kinderen en Friese pm'ers op een 2-talige opvang.
Welke taal gebruiken de pm'ers
A
Fries
B
Nederlands
C
Engels

Slide 29 - Quiz

Hoe laat je aan ouders zien dat je meerdere talen gebruikt op de opvang

Slide 30 - Mind map

Wat kun je afspreken over het gebruik van de verschillende talen

Slide 31 - Open question

Taalbeleid
 • Consequent gebruik van beide talen
 • Taalrijke omgeving
 • Pedagogisch taalklimaat
 • Volgen van de (taal)ontwikkeling - kindvolgsysteem

Slide 32 - Slide

Waar vind je informatie over taalafspraken

Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan
Personeelsbeleid

 • Hoe laat je dit zien
 • social media (website)
 • Nieuwsbrief

Slide 33 - Slide

Welke activiteiten kun jij doen om de Friestalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren

Slide 34 - Slide

Anderstalige kinderen op de groep en Friestalige pm'ers.
welke taal moet je gebruiken?

Slide 35 - Slide

Bespreek in tweetallen met welke activiteiten je de (Friese)taalontwikkeling kunt stimuleren

Slide 36 - Slide

*Lees veel voor uit prenteboeken
* Zing!
* Ga er op uit, wijs aan en benoem
*Speel samen met het kind en benoem wat je doet

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Doel bereikt?

 • Bewust geworden van de meerwaarde van de meertaligheid
 •  Bewust geworden van jouw eigen rol hierin

Succes!

Slide 39 - Slide

Einde presentatie

voor meer informatie:
www.sfbo.nl

Slide 40 - Slide