Les 18: Observatieopdracht, examen Kind in beeld

Les 18
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with text slides.

Items in this lesson

Les 18

Slide 1 - Slide

Lesplanning
Hoe gaat het?
Observatieopdrachten bespreken
Uitleg examen Kind in beeld

Slide 2 - Slide

Hoe gaat het?
Iedere student krijgt 3 kaartjes. Bij elk kaartje hoort een vraag. Schrijf het antwoord in het kort op.
1. Waar ben je trots op?
2. Wat vindt je nog lastig op stage?
3. Wat zou je nog willen vragen? 

Alle kaartjes gaan op een stapel. Welk kaartje is van wie? En weten jullie antwoord op elkaars vragen?

Slide 3 - Slide

Observatieopdracht

Slide 4 - Slide

Observatieopdracht
Voer 3 verschillende observatievormen uit om een begeleidingsbehoefte vast te kunnen stellen. Bespreek de doelen en je conclusies op de BPV.

2x een kind
1x een groepsobservatie (sociogram)

Slide 5 - Slide

Theorie
Zoek op: 
- welke observatievormen kennen we?
- welke observatievorm zet je wanneer in?
- uit welke stappen bestaat een observatieplan?

Gebruik je boeken en aantekeningen van MET-A

Slide 6 - Slide

Observatieopdracht
- Maak een observatieplan (stap 1 t/m 4)
    > Doel: vaststellen van de begeleidingsbehoefte
- Voer de observatie uit (stap 5)
- Verwerk de resultaten en geef antwoord op de vraagstelling (stap 6 t/m 8)
- Geef een mondelinge verantwoording: 
   • beargumenteer op welke wijze rekening is gehouden met de wensen en  
      behoeften van het kind bij het vaststellen van de begeleidingsbehoefte
   • beargumenteer op welke wijze rekening is gehouden met de ontwikkeling
      van het kind bij het vaststellen van de begeleidingsbehoefteSlide 7 - Slide

Sociogram

Slide 8 - Slide

Sociogram
- Het inzetten van een sociogram doe je om een positieve, samenwerkende 
   groep te bevorderen.
- Door het inzetten van een sociogram krijg je inzicht in de relaties in de 
   groep.
- Hiermee kun je gedrag tussen kinderen bevorderen of juist sturen.
- Door de uitslag van een sociogram zie je welke kinderen populair zijn maar 
   ook welke kinderen buitengesloten of genegeerd worden.
- Daar wil je mee aan de slag!

Slide 9 - Slide

Uitleg

Slide 10 - Slide

Volgende les
Volgende les:
Activiteitenaanbod 
Examen Ontwikkeling gestimuleerd

Slide 11 - Slide