اعادة تدريس الوحدة 8

timer
1:00000
1 / 12
next
Slide 1: Slide
MathematicsPrimary Education

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

timer
1:00000

Slide 1 - Slide

أوجد ناتج ضرب

timer
2:00
A
312
B
​3
C
3
D
4

Slide 2 - Quiz

أوجد ناتج الضرب

timer
2:00
A
24
B
1
C
8
D
3

Slide 3 - Quiz

أوجد ناتج ضرب

timer
2:00
A
10
B
5
C
2
D
3

Slide 4 - Quiz

أوجد ناتج الضرب

timer
2:00
A
9
B
6
C
3
D
2

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide


timer
2:00
A
203
B
53
C
205
D
41

Slide 8 - Quiz


timer
2:00
A
83
B
246
C
32
D
243

Slide 9 - Quiz


timer
2:00
A
481
B
486
C
6
D
8

Slide 10 - Quiz


timer
2:00
A
141
B
6
C
2
D
146

Slide 11 - Quiz


timer
2:00
A
32
B
91
C
92
D
72

Slide 12 - Quiz