Paragraaf 3.4 Vernieuwde stad

3.4 Vernieuwde stad
H3 stedelijke gebieden
domein leefomgeving
§4
1 / 19
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

3.4 Vernieuwde stad
H3 stedelijke gebieden
domein leefomgeving
§4

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • Je kent de twee vormen van segregatie in steden.
 • Je kent de twee vormen van stedelijk vernieuwingsbeleid die vanaf 1980 hebben geleid tot verbetering van de steden.
 • Je begrijpt welke gevolgen stedelijke vernieuwing heeft op de woningvoorraad en bevolkingssamenstelling van een wijk.
 • Je kunt de belangen van verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar afwegen.

Slide 2 - Slide

Als je 150 jaar geleden was geboren...

Slide 3 - Slide

Pushfactor?
Pushfactor: Verkrotting in de steden

Slide 4 - Slide

Oplossing: Stadsvernieuwing
vanaf ca. 1980
Kwaliteit verbeteren sociale huurwoningen
Sanering = sloop en nieuwbouw
Renovatie = opknappen woningen

Probleem: type en prijs woningen bleef hetzelfde, dus mensen die het konden betalen bleven vertrekken

Slide 5 - Slide

Gevolg?
Vergrijzing in groeikernen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Steden hebben een goede mix van woonwijken nodig.

Meer dan voorheen blijven jongeren na een opleiding in de stad wonen.

Daardoor is er in steden een gevarieerde bevolkingssamenstelling.

Er zijn wijken nodig voor verschillende soorten mensen in verschillende sociaaleconomische klassen.

Slide 8 - Slide

Wat valt op aan deze twee figuren?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Probleemwijken
Segregatie -> goede en slechte wijken.
Slechte wijken: probleemwijken, verpaupering, afname aantal voorzieningen, asociaal gedrag etc.   -> Waardoor?

Oplossing: 
1980: stadsvernieuwing
1990: herstructurering


Slide 11 - Slide

Probleemwijk
Kenmerken van probleemwijken:
 • Goedkope huurwoningen
 • Eenzijdige bevolkingssamenstelling
 • Sociaaleconomisch kansarme bewoners
 • Slechte woonomgeving

Welke wijken?
 • Negentiende-eeuwse arbeiderswijken (niet geherstructureerd)
 • Naoorlogse flatwijken

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Stadsvernieuwing
 • Renovatie 
 • Sanering: sloop en nieuwbouw

Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van de woningen.

Welk gevolg heeft dit voor de bevolkingssamenstelling?
 • eenzijdig: weinig koopkracht , met name
  ouderen, studenten en immigranten. 

Slide 14 - Slide

Herstructurering
Verbeteren kwaliteit woningen, woningaanbod en openbare ruimte.
-> Slechtste woningen worden duurder en luxer. 

Gevolgen:
 • Bevolkingssamenstelling verandert: rijkere mensen met meer koopkracht
 • Hoger voorzieningenniveau

Slide 15 - Slide

Gentrification
 aantrekken hoger opgeleide bevolking om meer verscheidenheid aan te brengen in de bevolkingssamenstelling

Slide 16 - Slide

0

Slide 17 - Video

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video